ဇာနီၾကီး - လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္စက္မႈဇံုလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဝိသမခရိုနီမ်ားပေပ်ာက္ေရး


လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္စက္မႈဇံုလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဝိသမခရိုနီမ်ားပေပ်ာက္ေရး
ဇာနီၾကီး၊ ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၁၄

ျမန္မာျပည္မွာ လယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ ျပသနာ၊ အရႈပ္အရွင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေနျပီး၊ လႊတ္ေတာ္က ေျဖရွင္းဖို႕ ေကာ္မတီဖြဲ႕၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒေရးဆြဲ အတည္ျပဳျပီးခဲ့ပါျပီ။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္ထည္ေဖၚဖို႕ နည္းဥပေဒ မထုတ္ႏိုင္ပဲ ၈လေတ်ာ္ေနလို႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက တြန္းအားေပးျခင္း ခံရပါတယ္။ ဟိုတုန္းကေတာ့ အေရးၾကီးလြန္းလို႕ လႊတ္ေတာ္မွာ အထူးၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ လႊတ္ေတာ္လူၾကီးမ်ားက လယ္ယာေျမပိုင္ရွင္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေနေတာ့ ေဘးခဏခ်ိတ္ထာပါတယ္။ ဒါ အလြန္အေရးၾကီးေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အျမဲဆုပ္ကိုင္ထားရမွာပါ။ အခုေဆာင္းပါးကေတာ့ လယ္ယာေျမဥပေဒ Land Reform ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ထည္ေဖၚခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ား ၾကီးပြားတိုးတက္ခဲ့ျပီး၊ မေအာင္ျမင္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရဲ့ စီးပြားက်ဆင္းပံုအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို အိမ္ေဖာ္၊ အလုပ္သမား ေရာင္းစားေနျခင္းကို ရပ္တံ့ေစမဲ့ နည္းလမ္းအစ လယ္ေျမယာဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္အားလံုးသိပါတယ္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေျမယာေစ်းၾကီးလာျခင္းဟာ တႏိုင္ငံလံုးျပည့္ ဝိသမခရိုနီမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ 
တိုင္ဝမ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား နဲ႕ ဖိလစ္ပိုင္ (၃)ႏိုင္ငံစလံုး အေမရိကန္အကူညီမ်ားစြာရပါတယ္။ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ျပီး စီးပြားစနစ္ကို ထူးေထာင္ခဲ့ပါတယ္။  လယ္ယာေျမဥပေဒ ေအာင္ျမင္စြာက်င့္သံုးႏိုင္လို႕ တိုင္ဝမ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား တို႕မွာ ဝိသမခရိုနီစနစ္ အနည္းဆံုးျဖစ္သြားေစပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္မွာ လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ေပမဲ့ အေကာင္ထည္မေဖၚႏိုင္ပဲ က်ဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ဟာ လာဘ္စားမႈနဲ႕စီးပြားေရး အႏိုမ့္ဆံုးကို က်ေရာက္သြားရပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ ေတာရြာမ်ားမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္လို ဆင္းရဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာေလာက္ေတာ့ မမြဲေတရွာပါဘူး။ ဒီအေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ ဖဦးထုပ္နဲ႕ေရႊျမန္မာ ေဆာင္းပါး ေရးခဲ့ျပီးပါျပီခင္ဗ်ား။

ဆန္ဒီယာဂိုတကၠသိုလ္ "ေဒါက္တာယူဂ်ဳန္ဆန္း၊ ပီအိပ္ခ်္ဒီ၊ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္"1  ေရးတဲ့စာတမ္းမ်ားကို ေလ့လာမိပါတယ္။ သူက ကိုးရီးယားလူမ်ိဳး၊ ေတာင္ကိုးရီးယားမွာ အေမရိကားမွာအလုပ္ေနတဲ့ တကၠသိုလ္ဆရာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမွာ ခရိုနီအရင္းရွင္အေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကေန စာတမ္းမ်ား၊ စာအုပ္ မ်ားစြာထုတ္ေဝ၊ ပိုခ်၊ သင္ၾကားေပးေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူျပဳစုတဲ့ စာတန္းတစ္ခုမွာ  "ခရိုနီအရင္းရွင္ တိုင္ဝမ္း၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္"  ႏိုင္ငံ၃ခုကို ႏႈိင္းယွဥ္ထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ တိုင္ဝမ္း၊ ကိုးရီးယားေတြက ကမၻာ့ထိပ္တန္းစီးပြားႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး လာဘ္စားမႈမ်ား အနည္းဆံုးေရာက္သြားခ်ိန္ ဖိလစ္ပိုင္က လာဘ္စားမႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအဆင့္က မတက္ပဲ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းေႏွးေကြးေနရျခင္းကို ရွင္းလင္းေဖၚျပပါတယ္။  ၁၉၅၀က ဂ်ပန္ျပီးရင္ ဖိလစ္ပိုင္က အာရွတိုက္မွာ ဒုတိယစီးပြားအင္အားၾကီး ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒီုနီးရွား အဆင့္မွာေရာက္ေနပါတယ္။ စီးပြားမတိုးတက္ပဲ၊ ျပည္တြင္း ဝိသမခရိုနီစနစ္ၾကီး ဘယ္လို အျမစ္တြယ္သြားရသလဲ .. ဆိုတာကို အခ်က္လက္မ်ားစြာနဲ႕ သံုးသပ္ျပထားပါတယ္။ ေဒးဗစ္ခန္း (ကိုးရီးယားလူမ်ိဳး ပါေမာကၡ) ေရးတဲ့ " ခရိုနီကက္ပီတယ္လစ္ဇင္ "2  စာအုပ္မွာလည္း ျမန္မာျပည္အတြက္သခၤန္းစာယူစရာ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။
ေဒါက္တာယူ ရဲ့ စာတန္း ၂၀၀၇ မွာထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ကိုးကားခ်က္မ်ားစြားနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလပ္စားမႈ၊ အဆင့္ျမင့္လာဘ္စားမႈ မ်ားမွာ အဓိကေရးထားပါတယ္။ သာမန္ဝန္ထမ္းမ်ား လာဘ္စားမႈကို မေရးပါဘူး။  ခရိုနီးအရင္းရွင္စနစ္ က်ဆံုးဖို႕ ဘက္စံုကေန ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အဓိကအခ်က္က လူမ်ား "ဝင္ေငြညီမွ်ေအာင္"4 လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းလို႕ ေရးထားပါတယ္။
ဘယ္လို "ဝင္ေငြညီမွ်ေအာင္" လုပ္ခဲ့သလဲ ဆိုေတာ့  လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္စက္မႈဇံုလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္ထည္ေဖၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေဒါက္တာယူ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တိုင္ဝမ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား လယ္ယာေျမဥပေဒ အေကာင္းထည္ေဖၚႏိုင္ျခင္းဟာ
- ေျမာက္ကိုးရီးယားျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ တရုပ္ကြန္ျမဴနစ္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား
- လႊတ္ေတာ္မွ ေျမပိုင္ရွင္၊ ခရိုနီမ်ား အင္အားနည္းပါးျခင္း တို႕ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။


လယ္ေျမမ်ားျပန္ေပးျခင္း
ေတာင္ကိုးရီးယားမွာ ဂ်ပန္လက္ေအာက္ လြတ္လာခ်ိန္ ၁၉၄၅ မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ထြန္ယက္ႏိုင္တဲ့ေျမအားလံုးရဲ့ ၅၈% ကို လူဦးေရး ၂.၇% လူတည္းစုက ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေျမာယာဥပေဒကို လက္ေတြအေကာင္ထည္ေဖၚခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျမပိုင္ရွင္မ်ား တားဆီးမႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ေျမေတြျပန္ေပးပါတယ္။
ေတာင္ကိုးရီးယားမွာ လယ္ေျမေစ်းႏႈန္းကိုေတာ့ " တစ္ႏွစ္လံုးစိုက္ပ်ိဳးတဲ့သီးႏွံတန္ဖိုး"5 ရဲ့ ၁.၅ဆ ေတာင္သူမ်ားက ေပးရပါတယ္ ၊ ၅ႏွစ္ အရစ္က် ေပးသြင္းေစပါတယ္။ ေတာင္သူတစ္ေယာက္ကို ေျမ ၃ဟက္တာ ထက္ပိုမပိုင္ရဘူး ဥပေဒသတ္မွတ္ပါတယ္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္က ထြန္ယက္ႏိုင္တဲ့ေျမ ၁၈%ကို လူ ၆%ကပဲ ပိုင္တဲ့အေျခအေန ေရာက္သြားပါတယ္။ လယ္အငွားထြန္ယက္မႈေတြလည္း ၄၉% ကေန ၇% ထိ က်ဆင္းသြားပါတယ္။
တိုင္ဝမ္မွာ ၁၉၄၈-၁၉၅၃ လယ္ေျမဥပေဒ က်င့္သံုးျပီး လယ္ေျမမ်ား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ျပန္ေပးပါတယ္။ လယ္ေျမေစ်းႏႈန္းကိုေတာ့ တစ္ႏွစ္လံုးစိုက္ပ်ိဳးတဲ့သီးႏွံတန္ဖိုးရဲ့ ၂.၅ဆ ေတာင္သူမ်ားက ေပးရပါတယ္ ၊
ေတာင္သူေတြ လယ္ပိုင္ျဖစ္လာေတာ့ လယ္သမားမ်ား ဝင္ေငြပိုေကာင္းလာပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုမ်ား ပညာသင္ႏိုင္လာပါတယ္။ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္လာျပီး၊ စက္မႈလယ္ယာ၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ထြန္းကားလာပါတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာပါတယ္။ ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္လာျခင္းဟာ လူမ်ား ဝင္ေငြမွ်တမႈျဖစ္လာေစပါတယ္။ လူလတ္တန္းစားအေရအတြက္ မ်ားျပားလာေစပါတယ္။
သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ လယ္ေျမဥပေဒျပဌာန္းက်င့္သံုးျခင္းရဲ့ ၊ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူေတြဝင္ေငြညီမွ်ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ.. ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လယ္သမားမ်ားရဲ့ ဆန္ကိုအစိုးရေငြ ေဒၚလာ၂ဘီလ်ံေလာက္ ဆံုးရံႈးသြားတာ၊ အျပစ္မေျပာရဲၾကပါဘူး။ လယ္သမားမ်ားဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အဆင္းရဲဆံုးလူတန္းစားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႕ကို အစိုးရကေပးကမ္းတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒီလိုလုပ္ေပးႏိုင္လို႕ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကမၻာ့အဆင့္ထိ တက္လွမ္းလာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစု (စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ား)ဟာ လယ္သမားမိဘမ်ိဳးရိုးေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ လယ္သမားဘဝျမွင့္တင္ေရး အေျခခံဟာ လယ္လုပ္သူ လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ေရးပါပဲ။
ဖိလစ္ပိုင္မွာေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္ျပီးခ်ိန္မွာ ဖိလစ္ပိုင္စီးပြားေရးက အာရွမွာ ဂ်ပန္ျပီးရင္ ဒုတိယျဖစ္ေနပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အေမရိကန္မ်ားက ၁၉၄၈ခုေနာက္ပိုင္းမွာ၊ တြန္းအားေပးလာပါတယ္။ ေျမယာဥပေဒကို အေကာင္ထည္ေဖၚဖို႕ပါပဲ။ ဖိလစ္ပိုင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျမပိုင္ရွင္ေတြက အမ်ားစုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဥပေဒအေကာင္ထည္ေဖၚလို႕ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး သမၼတမားကို႕စ္ လက္ထက္မွာ အဆိုးဝါးဆံုး ခရိုနီအရင္းရွင္စနစ္နဲ႕လာဘ္စားမႈမ်ားစြာေၾကာင့္ သမၼတမားကိုစ္ကို ၁၉၈၇မွာ လူထုအားနဲ႕ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ အာကြီႏို တက္လာျပီး လယ္ေျမဥပေဒကို ၾကိဳးစားအေကာင္ထည္ေဖၚခဲ့ေပမဲ့ ၃၀%ပဲ ျပီးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဖိလစ္ပိုင္သမၼတမ်ားမွာ ေျမပိုင္ရွင္ေတြနဲ႕၊ ခရိုနီေတြပဲ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနလို႕ ဖိလစ္ပိုင္မွာ လယ္ေျမဥပေဒ ယခုအခ်ိန္ထိ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။
ရလဒ္ကေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ နဲ႕ တိုင္ဝမ္း၊ ေတာင္ကိုးရီးယားတို႕ အေျခအေန မိုးနဲ႕ေျမ ကြာျခားသြားပါေတာ့တယ္။ ဖိလစ္ပိုင္မွာ ဝိသမခရိုနီစနစ္ ရွင္သန္ဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွ အစပ်ိဳးခါစ ဝိသမခရိုနီစနစ္
ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာျပည္လႊတ္ေတာ္မွာ " လယ္ေျမသိမ္းခံရမႈ၊ လယ္ေျမျပဳျပင္ေရး "3 ေတြ အျပင္းအထန္ ေဆြေႏြးေနပါတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက အခ်ိဳ႕ ေပါက္ေရာက္သူမ်ားက စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း၊ သားသမီးနာမည္နဲ႕ သိမ္းခံထားရတာေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊ ဆီအထိ တိုင္ၾ။ ကတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ဒါလည္း မေျပလည္ေသးလို႕ အခုတိုင္ရွင္းေနရတုန္းပါပဲ။ မတိုင္ရဲလို႕ ျငိမ္ခံေနရသူမ်ားစြာ မၾကာခင္ေပၚလာရင္ ခက္ရေခ်မယ္။
ေလာေလာဆယ္၊ ဥပေဒမစိုးမိုးမႈ၊ လာဘ္စားမႈ အၾကီးအငယ္၊ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ၊ အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်တ္ခြဲေဝျခင္း စတဲ့ကိစၥမ်ားဟာ အနာဂါတ္ျမန္မာျပည္အတြက္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ပို၍ပို၍ အေရးၾကီးတာကေတာ့ လယ္ေျမဥပေဒ အေကာင္ထည္ေဖၚဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ေျမဥပေဒကို အစိုးရက ေစတနာနဲ႕ တကယ္အေကာင္ထည္ေဖၚေပးျပီးတဲ့ေနာက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လယ္ေျမပိုင္လာမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ နည္းသြားပါျပီး၊ လယ္ဧက ၁၀၀၊ ၂၀၀ စသျဖင့္ လူတစ္ဦးကပဲ ပိုင္ေနၾကပါျပီး။ သူရင္းဌားပံုစံ ေတာင္သူမ်ား လုပ္ကိုင္ေနရပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးလို႕ ရတဲ့သီးႏွံေရာင္းခ်ေငြလည္း လယ္သမားမ်ား ေငြရႊင္လာေအာင္ လုပ္ေပးရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဟာ ေရေျမ၊ အေနထားသိပ္ေကာင္းေတာ့ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴ တအားျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကိုယ္ပိုင္လယ္ယာ ျဖစ္လာရင္ ေနာက္ပိုင္ ၂သီးစိုက္၊ ၃သီးစိုက္ျပီး ေခတ္မီလာမယ္။ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ တိုင္ဝမ္ ႏိုင္ငံမ်ားလို႕ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဝင္ေငြေကာင္းလာျပီး၊ သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းထားနိုင္လာပါမယ္။ ဒီေတာ့ တျပည္လံုး ဝင္ေငြမွ်တမႈ ျဖစ္လာျပီး၊ ဝိသမခရိုနီစနစ္လည္း အလိုလိုေပ်ာက္သြားမယ္။ လာဘ္စားမႈမ်ားလည္း အလိုလို နည္းသြားပါလိမ့္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ လယ္ေျမဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌၾကီးေျပာတဲ့အတိုင္း လယ္ယာေျမ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က အျမန္ဆံုး နည္းဥပေဒထုတ္ျပန္ျပီး၊ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရပါတယ္။
ဒါဟာ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံၾကီး ဖိလစ္ပိုင္ အေသးစားႏိုင္ငံဘဝ ေရာက္မသြားဖို႕ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ ေရးဆြဲသူမ်ား အထူးဂရုျပဳၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေရးဆြဲတဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒဆိုတာ ေတာင္သူလယ္သမားတိုင္း လယ္ပိုင္ရမယ္ဆိုတာလား၊ အသိမ္းခံလယ္ေျမကိစၥတစ္ခုထဲလားေတာ့ မသိပါ။ ေဆြးေႏြးၾကမဲ့ တပ္မေတာ္သာ ၂၅% ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ ၾကံခိုင္ေရးပါတီ၊ အင္အယ္ဒီပါတီ၊ တ.စ.ည ပါတီ၊ အင္ဒီအက္ဖ္ပါတီ၊ တုိင္ရင္းသားလူမ်ိဳးစုပါတီမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား။
 


ေျမယာဥပေဒ (Land Reform)

အေရးၾကီးဆံုးကေတာ့ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ တိုင္ဝမ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားလို႕  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ဖို႕ ဘယ္လိုလုပ္ေပးမလဲ ဆိုတဲ့ ဥပေဒျပဌာန္း အေကာင္ထည္ေဖၚဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားစုေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ လယ္ယာေျမမပိုင္ၾကပါဘူး။ ဒီေတာ့ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရင္ ဒီဥပေဒ အတည္ျပဳျပီး၊ လက္ေတြ႕ တကယ္လုပ္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္လာမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ့ စီးပြားေရးအၾကံေပးအားလံုး ေျမယာဥပေဒ အေကာင္ထည္ဖိုလိုမွာပါ။ လက္တဆုပ္စာ ဝိသမခရိုနီအုပ္စုက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကန္႕လန္႕ျဖစ္ေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္လူမ်ားစုကို နားေလည္ေအာင္လုပ္ေပးမဲ့ ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ား ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ျပည္ပကလည္း ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ားကို ဖိအားေပးဖို႕လိုပါတယ္။ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံကေတာ့ အေမရိကန္ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္အားျဖင့္ ဂ်ပန္၊ တိုင္ဝမ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ စင္ကာပူတို႕ ကမၻာထိတ္တန္းႏိုင္ငံျဖစ္လာတာပါ။ တရုပ္ျပည္ၾကီးလဲ အေမရိကန္အကူညီနဲ႕ အႏွစ္၂၀အတြင္း တိုးတက္သြားတာ မ်က္ျမင္အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူပဲ လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္သင့္ပါတယ္။

စက္မႈဇံုလုပ္ဖို႕၊ စက္ရံုလုပ္ဖို႕ သိမ္းထားတယ္ဆိုရင္လဲ မလုပ္ျဖစ္ေသးရင္ ဥပေဒအရ ျပန္ေပးရမွာပါ။ လံုးဝျပန္မေပးႏိုင္ရင္လဲ စက္မႈဇံုဆိုရင္ စက္မႈဇံုေစ်းနဲ႕ ညီမွ်တဲ့ ေရာ္ေၾကးေငြေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္ရႈပ္ေထြးပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေျမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ ကား၊ ရထားလမ္းေဆာက္ဖို႕၊ စက္မႈဇံုလုပ္ဖို႕ ဘာညာနဲ႕ သိမ္းထားျပီး၊ ၃ႏွစ္ေလာက္ထိ ဘာမွမလုပ္ေသးလို႕ ေၾကးတိုင္ေျမစာရင္းကို သြားစံုစမ္းေတာ့၊ အဲဒီေျမေတြ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားရဲ့ သားသမီး၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား နာမည္ေပါက္ေနတာမ်ိဳး တစ္တိုင္းျပည္လံုး အုန္းအုန္းထေနပါတယ္။ ဒီလယ္ေျမကို ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ေမာင္ရင္က ပိုင္ဆိုင္ေနရတာလဲ ေျဖရွင္းရပါမယ္။ ျမန္မာျပည္အႏွံအျပားမွာ လယ္တစ္ဧက က်ပ္၅သိန္း၊ ၁၀သိန္း ေစ်းႏႈန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ လယ္တစ္ဧက သီးႏွံစိုက္ရင္ စက္မႈဇံု၊ ကားလမ္းေဘး ေျမမ်ားပဲ ေစ်းၾကီးေပါက္ေနတာပါ။ ျခံဳၾကည့္ရင္ အာဏာရွင္၊ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း၊ ခရိုနီမ်ားက ေျမအမ်ားစုကို မပိုင္ေသးပါဘူး။ လယ္ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ပြင္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ရပါမယ္။
ျပည္သူလူထုကလည္း လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို ငါနဲမဆိုင္လို႕ မေနသင့္ပါ။ လူတိုင္း ေျမတကြက္ပိုင္ဆိုင္ေအာင္ ျမန္မာျပည္မွာ ေျမယာေတြ တပံုတေခါင္းၾကီးပါပဲ။ အားလံုးနဲ႕ဆိုင္တဲ့ ကိစၥၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ဝိသမခရိုနီစနစ္ၾကီး ပေပ်ာက္သြားဖို႕ရာ အေရးယူ၊ ေထာင္ခ်၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးရင္ ရမလား ထင္ၾကပါတယ္။ မရပါဘူး။ ျပည္သူတေယာက္စီက အခု လယ္ေျမ နည္းဥပေဒကို ေအာင္ျမင္စြာက်င့္သံုးဖို႕ ကူညီမွာ ၊ ဝိသမခရိုနီစနစ္လည္း ေပ်ာက္သြားျပီး၊ လာဘ္စားမႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ေတာင္ကိုးရီးယားမွာ လယ္ေျမဥပေဒ အေကာင္ထည္ေဖၚႏိုင္လို႕ တိုင္းျပည္ၾကီးပြားတိုးတက္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္တန္းနဲ႕သစ္ေတာေနရာေတြကို ဥပေဒထဲ မထည့္လိုက္မိလို႕ အဲဒီေနရာေတြပါ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္း မတရားေစ်းတက္သြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္သလိုပါ။ အဲဒီ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ တိုင္ဝမ္ ႏိုင္ငံမ်ားကို နမူနာယူျပီး ဖို႕ပါပဲ။ အဲ... ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကိုပဲ နမူနာယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခက္ေခ်ျပီေပါ့ေနာ္...။
လႊတ္ေတာ္အမ်ားစုဟာ ခရိုနီ၊ လယ္ေျမပိုင္ရွင္ၾကီးေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ လူနည္းစုကပဲ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း၊ ဝိသမခရိုနီေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္က လူမ်ားစုဟာ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ျငိမ္မေနသင့္ေတာ့ပါဘူး။ ၾကံခိုင္ေရးပါတီဝင္ျဖစ္ျပီး၊ ပါတီလူၾကီးမ်ားက စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း၊ ခရိုနီမ်ားျဖစ္ေနလဲ သူတို႕အလိုမလိုက္ပဲ ျပည္သူ႕အလိုကို လိုက္ရပါမယ္။

ဥပမာအခ်ိဳ႕
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ အခန္း ၁၁ ပုဒ္မ ၃၂ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္း မ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမကို သိမ္းယူရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ပမာဏကိုသာ သိမ္းယူရမည္ ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း အား သတ္မွတ္ ကာလအတြင္း အျမန္ဆုံး ၿပီးစီးေစရန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ရာ စီမံကိန္း မ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳေတာ့ပါက မူလ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း ထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား လႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေက်ာ္ဇင္က သုံးသပ္ ေျပာဆိုသည္။ ပုသိမ္မွန္စက္႐ုံအတြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ လယ္ဧက တစ္ေထာင္ေက်ာ္မွာ အသံုးမျပဳပဲ စက္ရံုမႈးမ်ားက သီးစားခ်ေပးခဲ့သည္။ မွန္စက္ရံုမွာလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေျပာင္းလဲ၍ အက်ိဳးတူ လုပ္ကိုင္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ အ႐ႈံးေပၚခဲ့ကာ ယမန္ႏွစ္က ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ မွန္စက္႐ုံမွဴး တစ္ဦးအား ပုသိမ္ခ႐ိုင္ တရား႐ုံးမွ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၄၀ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ပုသိမ္ခ႐ိုင္ တရား႐ုံးမွ သိရွိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အိမ္ယာေျမေစ်းႏႈန္းေတြ ေစ်းႀကီးေနတာကို ထိန္းညိွေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ရိွ မရိွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဇြန္၁၀၊ ၂၀၁၄ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာမွာ ျပည္နယ္ နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအလိုက္ အိမ္ယာေျမ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြန္ ေကာက္ခံနုိင္ဖို႔ လိုအပ္ရင္ ဥပေဒျပဌာန္းသြားနုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးေမာင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယုဇနကုမၸဏီက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသ၊ မိုးညႇင္းခ႐ိုင္၊ ဖားကန္႔ၿမဳိ႕နယ္၊ ဝါရာဇြပ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အတြင္းမွ လယ္ေျမဧက သုံးသိန္းေက်ာ္ကို စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ဖို႕ ဆိုျပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ခန္႔ သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ လယ္ေျမ တစ္ဧက ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရွစ္ေသာင္းက်ပ္ ေပးခဲ့တယ္ဆိုပါတယ္။ ညွိႏိႈင္းမရလို႕ ၂၀၁၄ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ရန္ကုန္၊ ဗဟန္းက ယုဇနကုမၸဏီဌာနခ်ဳပ္အထိ ၂ၾကိမ္လာေရာက္ျပီး၊ ထပ္မံ ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ ဖားကန္႔ၿမဳိ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအင္ဖေရာင္းဂမ္က အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔မွ ပါဝင္ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီး အဆိုအျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္အတြက္ ကြင္းဆင္း စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔ကို ၂၀၁၄ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။


နိဂံုးခ်ဳပ္
အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္
၁။ လယ္ယာေျမ - ေတာင္သူလယ္သမား၊ လယ္လုပ္သူတိုင္းလယ္ပိုင္ေစတဲ့ ေျမယာဥပေဒ အေကာင္ထည္ေဖၚရပါမယ္။
၂။ စက္မႈဇံု - အေသးစား/အလတ္စား SME လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက အားေပးရပါမယ္။ (ဒီအေၾကာင္း အမ်ားၾကီးေရးခဲ့ၾကပါျပီ)။

ဒါေၾကာင့္ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ အျမန္ဆံုး အေကာင္ထည္ေပၚရပါမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ-ကမၻာ့အဆင့္ေမွ်ာ္လင့္ေနသူ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပျမန္မာလူမ်ိဳးအားလံုး လယ္ယာေျမဥပေဒအတြက္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ဖို႕လိုပါတယ္။ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျပည္သူ႕လႊြတ္ေတာ္နဲ႕တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကေတာ့..
- ေတာင္သူလယ္သမားတိုင္း လယ္ပိုင္ၾကမယ္ျဖစ္ပါတယ္။
- ဝိသမခရိုနီစနစ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းဖို႕အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။
- လာဘ္စားမႈမ်ိဳးစံု ေလ်ာ့နည္း၊ ပေပ်ာက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
- စက္မႈဇံုနယ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ႏိုင္လာျပီးရင္..
- တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အေရးလဲ ေျပလည္လာျပီး..
- သာယာဝေျပာေသာ ႏိုင္ငံ၊ အနည္းဆံုး ထိုင္းႏိုင္ငံအဆင့္ကို ေရာက္လာမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
လယ္ေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ  ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ႏိုင္ပါေစ...။  ဇာနီၾကီး။

Reference
1. Dr. You, Jong-Sung Ph.D Harvard University
   http://irps.ucsd.edu/faculty/faculty-directory/jongsung-you.htm

    http://irps.ucsd.edu/assets/003/5292.pdf
2. Crony Capitalism, Taiwan, South Korea and Philippine
3. Illegal Land Transfer, Land Reform
4. Income Equality
5. Cost of 1 Acre paddy field in Myanmar to reference
    2012 Sample cost to produce rice by University of California