ဇာနီၾကီး - ဖိလစ္ပိုင္၊ ဖဦးထုပ္လူမ်ိဳးႏွင့္ ေရႊျမန္မာ
ဖိလစ္ပိုင္၊ ဖဦးထုပ္လူမ်ိဳးႏွင့္ ေရႊျမန္မာ
ဇာနီၾကီး၊ ဇြန္ ၁၃၊ ၂၀၁၄

ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သြားလုပ္ဖူးသူမ်ား ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးမိတ္ေဆြေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူရွိ ျမန္မာမ်ားက ဖဦးထုပ္ ဟု နာမည္ေပးထားၾကသည္။ ဦးထုပ္ပံု ေၾကာင့္ ဖဦးထုပ္ေခၚျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာမ်ားက မေလးရွားလူမ်ိဳးကို "မ"၊ အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ိဳးကို "အ"၊ ကိုးရီးယားလူမ်ိဳးကို "ကၾကီး"၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးကို "ဂငယ္"၊ ဖိလင္ပိုင္လူမ်ိဳးကို "ဖ" - ဖဦးထုတ္ ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာမတတ္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာ အိမ္ေဖၚအျဖစ္ ကမၻာအႏွံ႕အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္ စကၤာပူေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပိုပန္း၊ ခ်စ္သူျဖစ္ျပီး အိမ္ေထာင္က်၊ သားသမီးမ်ားျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႕ လိုက္ေနထိုင္သူ ျမန္မာျပည္ဖြားေယာကၤ်ားမ်ားစြာ ရွိေနေလျပီျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ေယာကၤ်ားႏွင့္အတူ လိုက္လာေနထိုင္ၾကသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ တရုပ္ကုလားျပီးလွ်င္ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးသည္ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံတကာတြင္အလုပ္လုပ္ၾကသည္။

 ယခုအခါ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားတြင္ ဖိလစ္ပိုင္အလုပ္သမားမ်ားစြာေရာက္လာျပီျဖစ္သည္။ လိႈင္သာယာစက္မႈဇံုတြင္ အိမ္ငွားေနထိုင္သူ၊ ဖိလစ္ပိုင္အလုပ္သမားမ်ားစြာ စေန၊တနဂၤေႏြတြင္ အျပင္ထြက္လည္ပတ္ေနသည္ကို ျမင္ရသည္။ မၾကာမီ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဖိလစ္ပိုင္အလုပ္သမားမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳး စုစုေပါင္း ၁၀.၄ သန္းမွ ၁၃.၅သန္းအထိ ရွိျပီး၊ ႏိုင္ငံလူဦးေရ သန္း၉၀ေက်ာ္၏ ၇% ရွိေသာ လုပ္သားထုၾကီးျဖစ္သည္။ သူတို႕ျပန္ပို႕ေသာ ေငြေၾကး ကန္ေဒၚလာ ၂၁ ဘီလ်ံ (၂၀၁၁) ရွိသျဖင့္ တမ်ိဳးသားလံုးထုတ္ကုန္တန္ဘိုး GDP ၏ ၁၃.၅% အထိပင္ရွိေလသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ အၾကီးမားဆံုးဝန္ေငြရွာေပးေနေသာ ဖိလစ္ပိုင္အလုပ္သမားမ်ားကို OFW Overseas Filipino Workers ဟုေခၚၾကသည္။  ဝီကီတြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါက ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးအမ်ားဆံုးအလုပ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ
 

- အေမရိကန္ႏိုင္ငံ  ၃၄၉၄၂၈၁ (၃.၄၉သန္း)
- ေဆာ္ဒီအာေရဗ်  ၁၂၆၇၆၅၈ (၁.၂၆ သန္း)
- ယူေအအီး            ၉၃၁၅၆၂
- ကေနဒါ               ၈၅၂၄၀၁
- မေလးရွား            ၆၈၆၅၄၇
- ၾသစေၾတးလ်ား      ၃၉၁၇၀၅
- ဂ်ပန္                  ၂၄၃၁၃၆
- အဂၤလန္              ၂၁၈၇၇၇
- ကူဝိတ္                ၂၁၃၆၃၈
- ကာတာ               ၂၀၀၀၁၆
- ေဟာင္ေကာင္       ၁၉၅၁၂၈
- စင္ကာပူ              ၁၈၄၄၉၈
- အီတလီ               ၁၇၂၁၄၈  ....တို႕ျဖစ္သည္။ 


ဖိလစ္ပိုင္အလုပ္သမားမ်ားမွာ ဥေရာပ၊ အာရပ္၊ ေတာင္အေမရိက တိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါးႏွင့္၊ စီးပြားေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားတို႕တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။


ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးမ်ားစြာတို႕သည္ ျပည္တြင္းမွပညာသင္ၾကား၊ အရြယ္ေရာက္လွ်င္ ျပည္ပထြက္အလုပ္လုပ္သည္မွာ ရိုးရာထံုးစံပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္ကိုင္ရွားပါးသည့္အျပင္ လုပ္အားခမွာလည္း ႏိုင္ငံျခားထက္စာလွ်င္ အလြန္နည္းပါးသျဖင့္ ျပည္ပထြက္အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွတဆင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အလြယ္တကူ၊ ရွာေဖြႏိုင္ျပီး၊ ေအးဂ်င့္ခ ေပးစရာပင္မလိုေပ။ ဖိလစ္ပိုင္ေအးဂ်င့္အားလံုးနီးပါးသည္ အလုပ္ရွင္ထံမွ ေအးဂ်င့္ခေတာင္းယူၾကသည္။ အရည္ခ်င္းနည္းပါးသူမ်ားသာ ေအးဂ်င့္မ်ားက အလုပ္ရွာေဖြခ ေတာင္းၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္သမားက ေပးစရာမလိုေခ်။
 အစိုးရကိုယ္တိုင္က အလုပ္ကိုင္မ်ားကို ရွာေဖြေပးျခင္းမ်ားရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လူဦးေရတစ္သန္းေက်ာ္ ျပည္ပအလုပ္ကိုင္သစ္မ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာၾကသည္။ 

အလုပ္ကိုင္မ်ားမွာ ဆရာဝန္၊ ဖီစီယိုေဆးဝန္ထမ္း၊ သူနာျပဳ၊ စာရင္းကိုင္၊ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေျဖေဖ်ာ္ေရးေတးဂီတ၊ တက္ကနီရွင္၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ စစ္မႈထမ္း၊ သေဘၤာသား၊ သေဘၤာအရာရွိ၊ စားေသာက္ဆိုင္အလုပ္သမား စသည္တို႕ျဖစ္ျပီး၊ အိမ္ေဖၚလုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရးအကူလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဖိလစ္ပိုင္အမ်ိဳးသမီး အေျမာက္အမ်ား ျပည္ပထြက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ အလုပ္လုပ္ရင္း ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ အျမဲေနထိုင္ခြင့္မ်ားရရွိကာ မိသားစုမ်ားပါ ေခၚယူ၊ ေက်ာင္းထားၾကသည္။ ထိုႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူရႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံသားခံယူလိုက္ၾကသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား၊ ဥေရာပႏိုင္ငံသား ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးမ်ားစြာ ရွိေနျပီျဖစ္သည္။

ယခုေဆာင္ပါးမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသားမ်ား
  - ဘာေၾကာင့္ ျပည္ပထြက္အလုပ္လုပ္ရသနည္း။
  - ျပည္ပထြက္အလုပ္လုပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးႏွင့္အဆိုး 
တို႕ကိုေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။


ဘာေၾကာင့္ ျပည္ပထြက္အလုပ္လုပ္ရသနည္း ေမးခြန္း၏၊ အေျဖမွာ ရွင္းေနပါသည္။ လစာ၊ ဝင္ေငြပိုျပီးရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ပအလုပ္သြားလုပ္ျပီး ေငြစုျပန္လာပါက ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္း ျပန္လည္ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ရန္ အင္မတန္မလြယ္ေသာေၾကာင့္၊ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ျပည္ပသြားလိုက္၊ ေငြစုျပန္လာလိုက္၊ ေငြကုန္သြားလွ်င္ ျပည္ပထြက္အလုပ္လုပ္လိုက္ ..အသက္ၾကီး၊ အနားယူခ်ိန္ေရာက္မွ မိမိႏိုင္ငံသို႕ အျပီးအျငိမ္းစားယူ၊ ဦးေခါင္းခ်ေသဆံုးၾကေသာ အစဥ္အလာျဖစ္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာခန္႕ရွိျပီျဖစ္သည္။ အက်ိုးေက်းဇူးမွာ ျပည္တြင္းက်န္ေနရစ္ေသာ ဇနီး၊ သားသမီး၊ မိဘမ်ားကို မွန္မွန္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္ ေစ်းခ်ိဳသျဖင့္ သာမန္လူတန္းစားအဖို႕ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပေပသည္။ သို႕ေသာ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္၊ ဇိမ္ခံပစၥည္း၊ ေမာေတာ္ကား စသည္တို႕မွာ အင္မတန္ေစ်းၾကီးပါသည္။ လူကုန္ထံပစၥည္းမ်ားမွာ ျပည္ပသြားအလုပ္လုပ္သူမ်ားသာ ဝယ္ႏိုင္သည္။
ဖိလစ္ပိုင္တြင္ခရိုနီလူတန္းစားမွာ အလြန္ခ်မ္းသာပါသည္။ ဆိုးၾကိဳးကို ဆက္ေရးပါမည္။

ကမၻာပထမဆံုးပတ္သူ စပိန္ႏိုင္ငံသား မာဂ်ယ္လန္ဆိုသူ ၁၅၂၁တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ကြ်န္စုကိုေရာက္ရွိျပီး စပိန္ကိုလိုနီအျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ မူလက နတ္ကိုးကြယ္သူ၊ ဘာသာစံု၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာေနထိုင္ၾကသည္။  စပိန္ကိုလိုနီလက္ထက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀ၾကာခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္အားလံုး ခရစ္ယန္(ရိုမင္ကာသိုလစ္)မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ စပိန္ကိုလိုနီစနစ္မွ ၁၉ရာစုတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက သိမ္းပိုက္ကာ အေမရိကန္ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့ျပီး ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဂ်ပန္သိမ္းပိုက္ခံခဲ့ရသည္။ ကမၻာစစ္အျပီး အေမရိကန္က လြတ္လပ္ေရးေပးခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အက်င့္ပ်က္၊ ျခစားမႈမ်ားစြာခံခဲ့ျပီး၊ သမၼတဖာဒီနန္မားကို႕စ္ အႏွစ္၂၀အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလမွာ အဆိုးဝါးဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ျပည္သူ႕ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ျပီးေနာက္ သမၼတအာကြီႏို္တက္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ သမၼတအဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ သမၼတအာကြီႏို္မွအပ အားလံုးနီးပါး ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးေနသည္။ လာဘ္စားမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြမ်ားအလြဲသံုးစားလုပ္ျပီး ျဖဳတ္ခ်ခံရသည္သမၼတဖာဒီနန္မားကိုးစ္၏ ဇနီးသည္ အီမယ္ဒါမားကို႕စ္လဲ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ျပန္ျဖစ္ေနသည္။ ဖာဒီနန္မားကို႕စ္၏သားလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ေနသည္။ ခရိုနီမ်ားစြာ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို ၾကိဳးကိုင္၊ လုပ္စားေနေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈမရွိပဲ၊ ခရိုနီသူေဌးလူတန္းစားႏွင့္ ဆင္းရဲသားတို႕ကြာျခားေနသည္။ ျပည္ပအလုပ္လုပ္သူမ်ားမွာ လူလတ္တန္းစားျဖစ္ေနသည္။ 

ျပည္ပသို႕တတ္သိပညာရွင္မ်ားစြာ ထြက္အလုပ္လုပ္ေသာေၾကာင့္

- ပညာတတ္မ်ား ႏိုင္ငံခ်စ္ျမတ္ႏို္းစိတ္ (မ်ိဳးခ်စ္စိတ္) နည္းသြားသည္။
 

- ထိုပညာတတ္မ်ားမွာ မိမိေကာင္းေကာင္းေနရလွ်င္ ေတာ္ျပီျဖစ္လာျပီး၊ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူ နည္းပါးသြားသည္။
 

- ခရိုနီမ်ားႏွင့္အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္လဲမတိုးတက္ပါ
 

- လူခ်မ္းသာမ်ားသာ ပိုျပီးခ်မ္းသာေနျပီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအလြန္ကြာျခားေနပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီက အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္အၾကြယ္ဝဆံုးျဖစ္ျပီး၊ အာရွတိုက္တြင္ ဂ်ပန္ျပီးလွ်င္ ဒုတိယအၾကြယ္ဝဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသားမ်ား ကမၻာအႏွံ႕မ်က္ႏွာပြင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးပ်က္စီးလာျပီး၊ သမၼတဖာဒီနန္မားကို႕ အႏွစ္၂၀ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ တိုင္းျပည္စီးပြားပ်က္ခဲ့သည္။ မားကို႕ႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ား၏ ခရိုနီစနစ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္သယံဇာတႏွင့္ဝင္ေငြမ်ား လူတစ္စုလက္သို႕ေရာက္သြားရသည္။ ထိုခရိုနီစနစ္ႏွင့္ျခစားမႈမ်ားကို ေနာက္သမၼတမ်ားက နည္းပါးရန္ၾကိဳးစားေသာ္ၾကေသာ္လည္း၊ ယခု အခ်ိန္ထိ ခရိုနီစနစ္သည္ အားေကာင္းလွ်က္ရွိသည္။ တိုင္းျပည္တြင္း ျခစားမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနပါသည္။ ပညာတတ္မ်ားႏွင့္အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွာ လူလတ္တန္းစားျဖစ္ျပီး အဆင္ေျပၾကသည္။ ခရိုနီလူတန္းစားမွာ အလြန္ခ်မ္းသာျပီး လက္နက္ကိုင္အေစာင့္မ်ားျဖင့္ပင္ ငွားရမ္းေနထိုင္ႏိုင္သည္။
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ေငြတတ္ႏိုင္သူမ်ားမွာ ေဘာဒီဂါတ္လံုျခံဳေရးခန္႕ထားႏိုင္ျပီး၊ လိုင္စင္ေသနပ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။ မိမိေနအိမ္တံခါးဝ၊ လာရပ္ေနသူအား မိမိေသနပ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒရွိသည္။ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ကာစီႏို္မ်ား၊ ေတးဂီတေပ်ာ္ပြဲမ်ား၊ မူးယစ္မာဖီးယားဂိုဏ္မ်ားစြာရွိသည္။ ျပည္ပအထိ ကာစီႏို္၊ မာဖီယာဂိုဏ္မ်ား ရွိၾကသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၉၅%သည္ ခရစ္ယန္(ကာသိုလစ္)မ်ားျဖစ္ျပီး၊ ၅%သည္ မူဆလင္မ်ားျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးအဆံုးမေအာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ္လည္း၊ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္သည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရြင္စြာေနတတ္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာလူတိုင္းနီးပါးဖတ္ႏိုင္ေသာ အေျခခံပညာတတ္သူမ်ားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လိင္၊မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါ HIV ႏႈန္း၊ ကမၻာတြင္အနည္းဆံုး ျဖစ္သည္။ (ဖိလစ္ပိုင္<0.01%,  ျမန္မာလူမ်ိဳး 0.6%၊ ထိုင္းလူမ်ိဳး 1.2% WHO. UNICEF data) ရွိၾကသည္။

  ျမန္မာတစ္ဦးအတြက္သံုးသပ္ခ်က္

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျပည္ပသြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာမ်ား ၁၀% နီးပါးရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားဆံုး ထိုင္း (၄သန္း)၊ မေလးရွား (၅သိန္း)၊ စင္ကာပူ (၂သိန္း)၊ အေမရိကန္(၃သိန္း)၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း (၁သိန္းခန္႕)ႏွင့္ တရုပ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ရွိေနပါသည္။ ၂၀၁၁ ျမန္မာျပည္အစိုးရသစ္တက္လာျပီး တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္သည့္ေနာက္ပိုင္း ျပည္ပထြက္လုပ္ကိုင္သူ ပိုမ်ားျပားလာသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံကူူးလက္မွတ္အလြယတကူ ရရွိေသာေၾကာင့္၊ လစာေငြပိုရေသာ ျပည္ပသို႕ ေအးဂ်င့္ဖိုး က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေပးျပီး တသဲသဲ ထြက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ပညာမရွိသူ၊ ထိုင္းအလုပ္သြားလုပ္လွ်င့္ က်ပ္၄သိန္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း က်ပ္၁၀သိန္း၊ စင္ကာပူ က်ပ္သိန္း၂၀ စသျဖင့္ ပြဲစားခဲမ်ားေပးျပီး ျပည္ပအလုပ္ထြက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႕ ပြဲစားခမေပးရေသာ ပြဲစားမ်ားမေတြ႕ဖူးေသးပါ။ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္၊ ရိတ္စား၊ ျဖတ္စားလုပ္ေနသည္မွာ ေနာက္ဆံုး လူကုန္ကူး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုေရာင္းစားခံသည့္အဆင့္ပင္ ေရာက္ေနသည္မွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ အတုယူစရာမ်ားစြာရွိပါသည္။ လက္ရွိအေနေျခအေနတြင္ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာထက္ အစစ၊ အရာရာ သာလြန္ေနေၾကာင္း ျငင္းမရပါ။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေသးစား ပံုစံျဖစ္ေနသည္ကို ဝမ္းနည္းစြာေတြ႕ရသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ အနာဂါတ္ျမန္မာျပည္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကဲ့သို႕ တိုးတက္ေစလိုပါသည္။ ေတာင္ကိုးရီးယားစတိုင္ကို ႏွစ္ျခိဳက္ေသာ္လည္း အဆင့္တန္း၊ ေဝးကြားလွပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကဲ့သို႕ မိမိႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ား၊ ျပည္ပသြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈကို မႏွစ္သက္ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ခန္႕က ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ မ်ားသည္ စင္ကာပူႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ယခုအခါ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္အလုပ္သမားမ်ား စင္ကာပူတြင္လာမလုပ္ေတာ့ပါ။ သူတို႕ျပည္တြင္း တစ္လေဒၚလာ ၃၀၀မွ ၅၀၀အထိ အလြယ္တကူ အလုပ္ကိုင္ေပါေနသျဖင့္ ျပည္ပထြက္လုပ္စရာမလိုေတာ့။ ျပည္ပထြက္လုပ္သူမ်ားမွာ အိတ္စ္ပက္ Expat ဟုေခၚသည့္ လစာေကာင္းေသာ တတ္သိပညာရွင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ အစစ၊ ေစ်းၾကီးသြားျပီး အိမ္ျခံေျမေစ်းသာမက၊ အျခားေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားထက္ ၂ဆခန္႕ ေစ်းတက္သြားျခင္းမွာ ဝိသမခရိုနီစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္း၊ လာဘ္စားေသာ အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ားကို အဖမ္းဆီးမရွိပဲ လႊတ္ထား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈၾကီးမားသထက္၊ ၾကီးမားလာေစမည္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႕ ဥပေဒမဲ့၊ ဥပေဒၾကီးစိုးမႈမရွိပဲ၊ ႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကအစ ဝိသမခရိုနီမ်ားႏွင့္အာဏာရွင္ေဟာင္းၾကီးမ်ားအား ကာကြယ္ထားပါက၊ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ အာဏာရွင္မားကို႕စ္ အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ား ယေန႕တိုင္ေအာင္ ေနရာယူထားသကဲ့သို႕ ျဖစ္သြားမည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘိန္းဘုရင္၊ ဝိသမခရိုနီမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ား မရွင္းႏိုင္ပါက ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႕ ကမၻာ့စီပြားေရးထိပ္တန္းႏိုင္ငံမ်ား မဟုတ္ပဲ၊ အလုပ္သမားမ်ားေရာင္းစားေနေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကဲ့သို႕ ျဖစ္သြာမည္။ ထိုအခါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ အနာဂါတ္မေကာင္းေတာ့ပါ။

ျမန္မာ ဝိသမခရိုနီမ်ားေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ကဲ့သို႕ ျဖစ္သြားမသြားေစလိုပါ။ ဖြံ ့ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတိုင္း ခရိုနီရွိပါသည္။ ကိုးရီးယားႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ ၂ႏိုင္ငံတို႕၏ ခရိုနီအရင္းရွင္စနစ္ အျပိဳင္ရွင္သန္ရင္း ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမွ ကမၻာ့အဆင့္တက္သြားျပီး၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ မတိုးတက္ပဲတံ့ေနရျခင္းကို ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား သခၤန္းစာယူရပါမည္။ ျမန္မာအၾကီးတန္းအရာရွိၾကီးမ်ား ေတာင္ကိုးရီးယားသို႕ ေစလႊတ္ေလ့လာၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္သူလူထုမွလည္း ေလ့လာ၊လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရန္လိုေပမည္။ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးစနစ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္နည္းလမ္းသို႕ ဦးတည္ေနျခင္းကိုလဲ အခ်ိန္မီေျပာင္းပစ္ရန္လိုေနသည္။
 

အစိုးရလူၾကီးမင္းမ်ားကို
၁။ ျပည္သူလူထုအားျဖင့္ အစိုးရလူၾကီးမင္းမ်ားကို ပညာေပးရန္
 

၂။ ျပည္သူလူထုအားျဖင့္ အစိုးရလူၾကီးမင္းမ်ားကို ို ပညာေပး၊ကူညီရန္
 

၃။ ျပည္သူလူထုအားျဖင့္ အစိုးရလူၾကီးမင္းမ်ားကို ို ပညာေပး၊ ကူညီ၊ ဝိသမခရိုနီဖယ္ရွားေရး ေစာေစာစီးစီးလုပ္ေဆာင္ရန္ 

..ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမမ်ားကို ငွားရမ္း၊လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားကို ေကာ္မတီဖြဲ႕ျပီး တားဆီးဖို႕ လိုပါသည္။ 
ဆူးပင္ငယ္စဥ္ လက္၂ေခ်ာင္းျဖင့္ပင္ ဝိသမခရိုနီးၾကီးကို အသာယာ၊ ႏႈတ္ပစ္၊ ေျဖရွင္းလို႕ရပါသည္။ ဆူးပင္ၾကီးလာပါက မနည္း၊ အားထုတ္ ႏႈတ္ပစ္ရပါမည္။ ဆူးပင္ ပင္စည္၊လူတစ္ေယာက္ဖက္ခန္႕ၾကီးလာခ်ိန္တြင္ ယခုဖိလစ္ပိုင္ခရိုနီမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ဖို႕မလြယ္သလို ႏႈတ္ပစ္ဖို႕ အလြန္ခက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။