မသန္စြမ္းသူမ်က္မျမင္ အႏွိပ္ခန္းမ ဖြင့္လွစ္

မသန္စြမ္းသူမ်က္မျမင္ အႏွိပ္ခန္းမ ဖြင့္လွစ္
ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္)၊ ဇြန္ ၂၇၊ ၂၀၁၄

မ်က္မျမင္မ်ား၏ အေၾကာျပင္ အႏွိပ္ခန္းမ ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ၊အေရွ႕ရန္ကင္္း ၊ရန္ကင္းလမ္းသြယ္ (၁) ၊(၁)ရပ္ကြက္ ၊အခန္း(၂)တိုက္(၃၇) တြင္ အသစ္ထပ္မံ ဖြင္႕လွစ္လိုက္ပါသည္။
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႕အႏွိပ္ခံနိုင္ျပီးေန႕စဥ္ နံနက္ (၉)နာရီမွ ည(၁၀) နာရီအထိ ဖြင္႕လွစ္ထားပါသည္။ေခါင္းကိုက္၊ပခံုးနာ၊ ဇက္ေၾကာတက္၊ ဒူးနာ၊ တစ္ကိုယ္လံုးေညာင္းညာ၊ ခါးနာ ၊က်ီးေပါင္း ၊ေလျဖတ္ေဝဒနာ၊ အလုပ္ပင္ပန္းေသာဒဏ္၊ စိတ္ဖိစီးမႈ ၊ေျခဖဝါးနာ၊ လက္ျပင္ေၾကာညွပ္ အစရိွေသာေရာဂါမ်ားကို ကုစားေပးေနပါသည္။ (၄၅)မိနစ္တၾကိမ္ ကုသလွ်င္ ၃၅၀၀က်ပ္၊(၆၀)မိနစ္တၾကိမ္ကုသလွ်င္ ၄၀၀၀က်ပ္၊ (၉၀ )မိနစ္လွ်င္ ၆၀၀၀က်ပ္  က်သင္႕ျပီး အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေဆးကုသမႈခံယူလိုပါလွ်င္ တစ္ၾကိမ္မိနစ္(၆၀)လွ်င္ အနီး၆၀၀၀က်ပ္ႏွင္႕ အေဝး ၁၂၀၀၀ က်ပ္က်သင္႕မည္ျဖစ္သည္။
မသန္စြမ္းသူ မ်က္မျမင္မ်ားအား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရေစရန္ ဂ်ပန္ျမန္မာပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။