ေဆာင္းလူ၊ - ဟပ္မရသည့္ ငါးျမႇားခ်ိတ္မ်ား ...


 ဟပ္မရသည့္ ငါးျမႇားခ်ိတ္မ်ား ...
 ေဆာင္းလူ၊ ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၄
 

ပုံဆုိး ပန္းဆုိး
အသားကုန္ တြန္႔လိမ္ျပေနတာေတာင္
ဟပ္မယ့္သူမဲ့ ...။

ခုလည္းၾကည့္ မာယာမ်ားလုိက္ပုံက
ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကနဲ
ညဴသလုိလုိ စူသလုိလုိနဲ႔
သူ႔တကြင္းျပင္လုံးျခံဳၾကည့္ေတာ့ ဟပ္မရတဲ့ ငါးျမႇားခ်ိတ္ေတြ ပုံလုိ႔ ...။

ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၄
၂း၃၃ နာရီ