ခ်င္းေရာင္ျခည္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၄ အီးဗားရွင္းထြက္ပါျပီ

 

ခ်င္းေရာင္ျခည္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၄ အီးဗားရွင္းထြက္ပါျပီ
မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၄