မုိးမခမဂၢဇင္း မိတ္ဆက္နဲ႔ စာေပစကား၀ိုုင္း ျမင္ကြင္းရုုပ္သံ

 
မုိးမခမဂၢဇင္း မိတ္ဆက္နဲ႔ စာေပစကား၀ိုုင္း ျမင္ကြင္းရုုပ္သံ
မိုုးမခရုုပ္သံ၊ ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၄

 
ဇြန္ ၄ က ရန္ကုုန္ျမိဳ့ HOME မွာ ျပဳလုုပ္ခဲ့တဲ့ မိုုးမခမဂၢဇင္းပြဲ ျမင္ကြင္းရုုပ္သံျဖစ္ပါတယ္။ အေ၀းက မိုုးမခမိတ္ေဆြမ်ား မုုဒိတာပြားႏိုုင္ဖိုု႔ တင္ဆက္လိုုက္ပါတယ္။ 

ကမာရြတ္မီဒီယာက တင္ဆက္ခဲ့တဲ့ ရုုပ္သံပါ။ စာေပစိစစ္ေရး မရွိေတာ့လိုု႔ မိုုးမခထုုတ္တယ္ လိုု႔ ေျပာထားပါတယ္။ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ မဟုုတ္ဘဲ အမ်ားအလွဴ စာေပအလွဴ ျဖစ္တယ္လိုု႔လည္း ဆိုုထားပါတယ္။