ဆလုိင္းေရႊလင္း - စာဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဟိုအေၾကာင္း ဒီအေၾကာင္း


စာဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဟိုအေၾကာင္း ဒီအေၾကာင္း
ဆလုိင္းေရႊလင္း
ဇူလုိင္ ၅၊ ၂၀၁၄


 
ပထမေဆြးေႏြးလိုသည္မွာ  စာအုပ္စာေပ လူ႔မိတ္ေဆြ စကားျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္စာေပ လူ႔မိတ္ေဆြ ဆိုေသာစကားမွာ ေယဘုယ်ဆန္လြန္း ေသာ စကားျဖစ္၍ မွားသည္ဟု မဆိုသာေသာ္လည္း မွန္သည္ဟု ေျပာရန္လည္း ခက္၏။ အေၾကာင္းမူကား စာအုပ္စာေပတိုင္းသည္ ဖတ္သူအတြက္ မိတ္ေဆြမျဖစ္ရပဲ၊ ရန္သူကဲ့သို႔ ဖတ္သူကို အက်ိဳးယုတ္ေစေသာ သာဓကမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိပ္အေတာက္ စာေပမ်ား၊ ညစ္ညမ္းစာေပမ်ားသည္ ထင္ရွားေသာ သက္ေသမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစြန္းမထြက္ပဲ ဆိုသင့္ေသာစကားမွာ စာေကာင္းစာေပ လူ႔မိတ္ေဆြ ဆိုေသာစကားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

စာေကာင္းစာေပဟူရာ၌ အဘယ္သို႔ေသာ စာေပမ်ား၊ စာမူမ်ားသည္ စာေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲခြဲျခားျခား ေလ့လာသိရွိႏိုင္ဖို႔ လိုေပသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမအားျဖင့္မူ ကိေလသာျငိမ္းေအးရာ ျငိမ္းေအးေၾကာင္း စကားသည္ အနည္းငယ္မ်ွပင္ ျဖစ္ေစကာမူ စကားေကာင္း၊ စာေကာင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ကိေလသာတိုးပြားရာ တိုးပြားေၾကာင္းစကားသည္ အနည္းငယ္မွ်ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ စကားဆိုး၊ စာဆိုးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သံသရာအက်ိဳးစီးပြားကို အလိုရွိေသာသူတို႔အဖို႔မွာ ကုသိုလ္တိုးပြားရာ တိုးပြားေၾကာင္း စကားသည္ (စာေပသည္) စာေကာင္းစာေပ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္အတန္အသင့္ ရလာေသာအခါ ထိုအခြင့္အေရးကို အလြဲသံုးစားျပဳေနသူမ်ားကို ေတြ႔လာရေပသည္။ အဆိပ္ အေတာက္စာေပမ်ား၊ ညစ္ညမ္းစာေပမ်ားကို ေရးသားထုတ္ေ၀လာၾကျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ လိင္အသားေပး ညစ္ညမ္းစာေပမ်ားသည္ ျမန္မာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအုတ္ျမစ္ကို တူးျဖိဳဖ်က္စီးမည့္ ဓမၼႏၱရာယ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ေပသည္။

စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးလိုေသးေသာဒုတိယအခ်က္မွာ စာဖတ္နည္းျဖစ္သည္။ ယခင္က မည့္သည့္စာအုပ္ကိုမဆို အစမွ အဆံုးထိ စာေရးသူဖတ္ရႈခဲ့ေပသည္။ ဘယ္စာအုပ္ေတြကို ဖတ္ရႈခဲ့ျပီးျပီဟု ဂုဏ္ယူ၀့ံၾကြားလိုေသာစိတ္မ်ားလည္းရွိခဲ့ေၾကာင္း၀န္ခံရေပမည္။ သို႔ေသာ္ အေရအတြက္သေဘာသာေဆာင္၍ အရည္အခ်င္းသေဘာ အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း သတိျပဳမိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ စာအုပ္မ်ား စြာ ဖတ္ရႈခဲ့ေသာ္လည္း မွတ္မိစြဲဲျမဲခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား နည္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

စာေပဗိမာန္ထုတ္စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္ရႈခဲ့ရ၏။ စာဖတ္နည္းဟူေသာ ဘာသာျပန္စာအုပ္ကို ၁၉၈၀ ၀န္းက်င္ေလာက္က ဖတ္ရႈခဲ့ ရျခင္းျဖစ္သည္။ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ ေက်းဇူးတင္ထိုက္ေသာ၊ စာေရးသူကို အလင္းေရာင္ ေပးေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို အစမွ အဆံုးထိ ဖတ္ေနစရာမလိုေၾကာင္း၊ စိတ္၀င္စားေသာအပိုင္း, စိတ္၀င္စားေသာအေၾကာင္းအရာကိုသာ ဦးစြာဖတ္ သင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔သို႔ဖတ္ျခင္းျဖင့္ စိတ္၀င္စားစြာ အရသာရွိရွိ ဖတ္ရေၾကာင္း၊ စိတ္မ၀င္စားတာကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးသဖြယ္ အပင္ပန္းခံ ဒုကၡခံကာ ဖတ္ရန္မလိုေၾကာင္း၊ စိတ္၀င္စားစြာ ဖတ္ရႈျခင္းေၾကာင့္ အေရးၾကီးတာ မွန္သမ်ွမွတ္မိေၾကာင္း၊ စာဖတ္လဲေပ်ာ္၍ မွတ္လဲ မွတ္မိေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

စာေရးသူ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကည့္ရာ အလြန္မွန္ေၾကာင္းသိရွိရပါေတာ့သည္။ ဥပမာတစ္ခု ေျပာလိုပါသည္။ ဆာေလာင္ခ်ိန္တြင္ ႏွစ္သက္ေသာအစားအစာကို အားရပါးရ စားလိုက္ရတာနဲ႔ တူပါသည္။ ဗိုက္ျပည့္ေနေသာအခ်ိန္တြင္၊ မႏွစ္သက္ေသာအစားအစာကို မည္သူမွ် မစားလိုသကဲ့သို႔၊ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ စိတ္မ၀င္စားေသာအပိုင္းကို အတင္းအၾကပ္ဖတ္ရသည္မွာ စိတ္ဆင္းရဲစရာပါေပတည္း။
စာအုပ္၏မာတိကာတြင္ စိတ္၀င္စားေသာေခါင္းစဥ္ကိုဖတ္ကာ၊ ဖတ္ျပီးေသာစာမ်က္ႏွာကို မွတ္ထားျပီး မဖတ္ရေသးေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ဆက္ဖတ္ပါသည္။ ဤနည္းမွာ အလြန္ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ရာေကာင္းျပီး၊ မွတ္မိတန္သေလာက္လဲ မွတ္မိပါသည္။

တတိယေဆြးေႏြးလိုေသာအခ်က္မွာ စာဖတ္ျခင္း၏အဓိပၸါယ္ကို ရွာရန္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုသည္မွာ စာတတ္ဖို႔လိုပါသည္။ ဖတ္ေနစဥ္ လက္ေတြ႔ဘ၀၌ လိုက္နာက်င့္သံုးအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို မွတ္သားထားရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၁) စာတတ္ျခင္း (၂) စာဖတ္ျခင္း (၃) စာမွတ္ျခင္း (၄) မွတ္သားထားမႈမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း ဟူ၍ အဆင ့္၄ ဆင့္ ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႔က စာတတ္ေသာ္လည္း စာမဖတ္ပါ။ အခ်ိဳ႔က စာဖတ္ေသာ္လဲ မွတ္သားထားမႈ မရွိၾကပါ။ အခ်ိဳ႔က မွတ္သားထားေသာ္လဲ အသံုးခ်ျခင္းမရွိၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအဓိပၸါယ္ကို သိရွိသေဘာေပါက္ရန္ လိုပါသည္။

ဆလိုင္းေရႊလင္း
၂၂၊ ၆၊ ၂၀၁၄