ဇူလိုင္၉ရက္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေတာ့မည္ဇူလိုင္၉ရက္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေတာ့မည္
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ (စင္ကာပူ)၊ ဇူလိုင္ ၈၊ ၂၀၁၄

အင္ဒိုနီးရွားသည္ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၂၄၀ေက်ာ္၊ ကြ်န္းေပါင္း တစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္၊ မဲေပးႏိုင္သူ ၇၅သန္း မွ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
အရပ္သားအင္ဂ်င္နီယာဘဝမွာ ဂ်ာကာတာျမိဳ႕ဝန္သို႕ တက္လွမ္းလာခဲ့သူ ဂ်ိဳကိုဝီ ဟုေခၚခံရသူႏွင့္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘဝမွ အစိုးရဝန္ၾကီး၊ ရာထူးၾကီးမ်ားရရွိလာသူ ပရာဗိုမို တို႕ျပိဳင္ၾကမည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္၊ အသြင္မတူသူ ၂ဦး၊ တစ္ဦးကို ျပည္သူမ်ားက သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရေပေတာ့မည္။ လက္ရွိသမၼတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ယိုဒိုယူႏိုသည္ ၅ႏွစ္ ၂ၾကိမ္သမၼတေရြးခံရျပီးသည့္ေနာက္၊ ထပ္မံအေရြးမခံရေတာ့ေပ။

၁၉၉၈ အင္ဒိုနီးရွား အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း၊ ဆူဟာတို မျဖစ္မေန၊ အနားယူသြားျပီးေနာက္ သမၼတ၄ဆက္ တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလည္း ႏွစ္စဥ္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္ပါဝင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ သမၼတကိုလည္း တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ေသာ စနစ္သို႕ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။ 

စစ္တပ္ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ စိုးမိုးေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ယခု ၁၀ႏွစ္ သမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ SBY ဟု ေခၚၾကေသာ သမၼတယိုဒိုယိုႏိုသည္ အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္မည္ဟု လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းကာ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိအာဏာႏွင့္ရာထူး ရရွိထားသူမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကို သမၼတကိုယ္တိုင္ ေတာင့္မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ေျပာသလို၊ လုပ္မရႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။ 

အင္ဒိုနီးရွားအခ်မ္းသာဆံုး Bakris ဆိုသူ သူေဌးၾကီးကို ဂိုကာပါတီက ဥကၠဌခန္႕ထားျပီး၊ နာမည္ပ်က္မ်ားထြက္ေနသည့္ၾကားက သူ႕ကိုပင္ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ညီညြတ္ေရးဟု ဆိုကာ၊ သူ႕ကိုပင္ ရာထူးၾကီးကို တုိးေပးထားရသည္။ နာမည္ေကာင္းရျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလိုလားေသာ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး Sri Mulyani ကို ရာထူးမွဖယ္ရွားခံရသည္။ 

PR ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င့္သံုးေသာေၾကာင့္ သမၼတ၏ ပါတီလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲအမ်ားစုမရွိသျဖင့္ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ျခံဳၾကည့္လွ်င္ သမၼတ ယိုဒိုရိုႏိုအစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းကို အတိုင္တာတစ္ခုအထိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အျမင္ခ်င္းမတူေသာ သမၼတေလာင္း ၂ဦးမွာ တီဗြီစကားစစ္ထိုးျခင္း ၅ၾကိမ္လုပ္ျပီးသြားျပီ ျဖစ္သည္။ 

မဲစစ္တမ္းေကာက္မႈမ်ားတြင္ ယခင္က ဂ်ိဳကိုဝီ အျပက္အသာရရွိေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ ဂ်ိဳကိုဝီ ႏွာတဖ်ားအသာျဖင့္သာ ဦးေဆာင္ေနသည္။ မည္သူအႏုိင္ရမည္ မေသခ်ာေတာ့။  မဲဝယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈမ်ားျဖင့္ နည္းပါးမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားက ပရာဗိုမိုကို မဲထည့္ရန္ ဆြယ္ေနၾကသျဖင့္ သမၸတကိုယ္တိုင္က ႏုိင္ငံေရးလုပ္လိုပါက စစ္တပ္မွထြက္ျပီးလုပ္ရန္ သတိေပးရသည္။

ဂ်ိဳကိုဝီ မွာ ျပည္သူလူထုၾကားသို႕ ဟိတ္ဟန္မရွိ ဝင္ထြက္သြားလာ၊ အၾကံယူျပီး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ ပရာဗိုမို မွာ ျပည္သူလူထုကို လမ္းညႊန္ျပသအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျဖင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ၊ ထိပ္တန္းရာထူးမ်ားအထိ အဂတိမကင္းႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္အစိုးရတက္လာလွ်င္ သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာမရွင္ (KPK) လည္း သမၼတမွ အကာကြယ္မေပးထားသျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။

ထုိႏွစ္ဦးကို ျပည္သူမ်ားက တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ ၾကမည္။ အင္ဒိုနီးရွား အေျပာင္းလဲသည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ စံထားရသျဖင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ပါသည္။

(Photo: the Voice)