ေမာင္စုိးခ်ိန္ - စစ္ကြၽန္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္

စစ္ကြၽန္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္
ေမာင္စုိးခ်ိန္
ဇူလုိင္ ၇၊ ၂၀၁၄


ပခံုးေပၚ
တံပိုးတင္႐ုန္းခိုင္း
အဓမၼ အထပ္ထပ္
မခ်ိမဆန္႔
ခံရလြန္းတဲ့ဘဝ
ေဖာ္ျပေနခဲ့
စစ္ကြၽန္……. စစ္ကြၽန္…….စစ္ကြၽန္။

ဆိုးဝါးလိုက္တဲ့ အနံ႔အသက္
ပုတ္အက္အက္
ညႇဳိးေျခာက္အေရာင္အဆင္း
မလင္းဘူး….မဝင္းဘူး။

သံမဏိ သံခြၽန္တတ္
စစ္သံဖေႏွာင့္ေအာက္မွာ
လူ႔သိကၡာ ေၾကမြသြား
ႏွစ္ျပားတစ္ပဲေတာင္ မရွိ
လူ႔အဆင့္က
သံခြၽန္တတ္္ ႀကိမ္လံုးေအာက္က
ခိုင္းႏြားဘဝ အဆင္႔မွ်သာ။

စစ္ကြၽန္ အံႀကိတ္ခံေလ
အုပ္စိုးသူ ခိုင္းလို႔ေကာင္းေလ
အမိန္႔ေပးလို႔ နာခံေလ
ေသနတ္မိုး အုပ္စိုးလို႔ ေကာင္းေလ
ခိုင္းႏြားနဲ႔ တထပ္ထဲပဲေလ
ဒါေပမဲ႔ ေၾကကြဲစရာ
လူမွ မဟုတ္ေတာ႔တာ။

လူဟာ ေသမ်ိဳးပဲ
စစ္ကြၽန္ဘဝဆိုးနဲ႔ အဆံုးသတ္
လူျဖစ္က်ိဳး မနပ္
မနပ္လိုက္တာေလ။

ဘယ္လိုေန ဘယ္လိုေသမလဲ
လူဟာ လူလိုပဲေန
လူလိုပဲ ေသသင့္ေပါ႔
စစ္ကၽြန္ဘဝ စြန္႔လႊတ္
ကြၽတ္လြတ္ေအာင္ တိုက္ပြဲနဲ႔႐ုန္း
လူျဖစ္က်ိဳး မ႐ႈံးေတာ႔ဘူးေပါ႔။

ေမာင္စိုးခ်ိန္
ေမလ ၃၀၊ ၂၀၁၄