ဇင္လင္း - မႏၱေလး အၾကမ္းဖက္မႈ နဲ႕ ေနာက္ကြယ္က လက္မည္း

မႏၱေလး အၾကမ္းဖက္မႈ နဲ႕ ေနာက္ကြယ္က လက္မည္း 
 
ဇင္လင္း
၊ ဇူလိုုင္ ၁၀၊ ၂၀၁၄

မႏၲေလးတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အၾကမ္းဖက္ လႈံ႕ေဆာ္မႈ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာေရးကို အသုံးခ်ကာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနၾက သည္ဟု ေလ့လာအကဲခတ္သူ အမ်ားစုက သုံးသပ္လွ်က္ရွိသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္  သမၼတဦးသိန္းစိန္ က အေရးေပၚမိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားရာ၌ လက္ရွိ မႏၱေလးၿမိဳ႕အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး၊အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကို စံုစမ္းေဖၚထုတ္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူသြားမည္ဟု ေျပာသြားခဲ့သည္။ မည္သူေတြက မည္သည့္ အတြက္ အျပစ္မဲ့ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္ကို စာနာမႈကင္းမဲ့စြာ ရန္ရွာသတ္ျဖတ္ေနၾကပါသနည္း။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ အတြင္းမွာပဲ က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး ပဋိပကၡ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိပကၡမ်ားဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ပညာခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ နိမ့္က်မႈ၊ စတဲ့ နက္နဲတဲ့ အေၾကာင္းတရား မ်ားစြာေၾကာင့္၊ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကေတာ့၊ က်ေနာ္တို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေလ့အထမ်ား ရွင္သန္ထြန္းကားတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ေရးကို တမင္ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလိုတဲ့ သေဘာနဲ႕၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလႈံ႕ေဆာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။မိမိရဲ႕ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈျပီး အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္ လုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ားရဲ႕ ေသြးထိုးလႈ႕ံေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားနာက်င္ခံစားခဲ့ရျပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပုံရိပ္နဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ညွိဳးႏြမ္းေစခဲ့ပါတယ္။ဟု ဦးသိန္းစိန္က ဇူလိုင္() မိန္႕ခြန္း၌ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

မိမိတို႕ၾသဇာအာဏာ တည္ျမဲေရးအတြက္ လူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို စေတးသည့္ လုပ္ရပ္မွာ ဖက္ဆစ္၀ါဒ လမ္းစဥ္ျဖစ္ သည္။ဤ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို လုပ္ရဲသူ၊ လုပ္ႏိုင္ သူမ်ားသည္ ေငြေၾကးဥစၥာဓနအင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာရုံမက၊ အာဏာပိုင္အခ်ိဳ႕၏ အကာအကြယ္ေပးမႈ ထီးရိပ္ေအာက္၌ ရွိေန ၾကသူမ်ား ျဖစ္ဖို႕ ေသခ်ာလွေပသည္။ 

ယခုကဲ့သို႕ သုံးသပ္ရသည္မွာ လတ္တေလာ မႏၱေလးျဖစ္စဥ္အေတာအတြင္း ေျခရာလက္ရာ မ်ားသည္ ဒီပဲရင္းျခဳံခိုတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ မိတၴီလာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ သ႑ာန္တူေနသျဖင့္ ျဖစ္သည္။  ေငြေၾကး အာဏာရွိသူတို႕ အ၀န္းအ၀ိုင္း၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ သေဘာထားမတူ သည့္ အုပ္စု တစ္ခုက မတည္ျငိမ္ေအာင္ လုပ္ေန သလား ဟု လည္း စဥ္းစားစရာ ရွိေပသည္။

ယေန႕ေခတ္ကဲ့သို႕ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလွ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သက္ဆိုင္ ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အမိႈက္ကစသည့္  မီးကို ဘာေၾကာင့္ ျပာသာဒ္ကို မီးကူးေလာင္သည္အထိ  ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက သနည္း။ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္အရိပ္လကၡဏာမ်ားကို ၾကားသိေနရပါလွ်က္၊ မႏၱေလးတိုင္းအစိုးရ အေနျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ လူထု အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ မလုပ္ သနည္း။ ပိုဆိုးသည့္ အခ်က္မွာ တာ၀န္သိျပည္လူထုက သတင္းေပးသည့္တိုင္ ျပႆနာျဖစ္ပြားရာေနရာသို႕ ရဲအဖြဲ႕၊ မီးသတ္၊ အေရးေပၚေဆးရုံကားႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား ခ်က္ခ်င္းေရာက္မလာသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။

 ယင္း အျပဳအမူက လူထု၏ သံသယကို ပိုမို ႀကီးထြားလာေစ သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစရန္ ဖန္တီးသူမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္အ၀န္းအ၀ိုင္းမွ ပုဂိၢဳလ္အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေန သလားဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။

ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ယခုျဖစ္ရပ္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)   ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ အားျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူထုေထာက္ခံမႈ ျပသရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုး လႈပ္ရွားမႈ ကို ေမလ (၂၇) ရက္မွ ဇူလိုင္လ (၁၉) ရက္အထိ ျပည္သူလူထု လက္မွတ္ေရးထိုးေထာက္ခံၾကရန္ ေဆာ္ၾသထားသည္။ ယခု ဇူလိုင္ လဆန္းအထိ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူ ၃ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း NLD ပါတီမွ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၎ လႈပ္ရွားမႈကို လက္ရွိအာဏာရပါတီ အ၀န္းအသိုင္းက သိပ္ျပီး ႏွစ္ျမိဳ႕ပုံမရဟု ထင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုး လႈပ္ရွားမႈ စတင္သည္ႏွင့္ မဲအမ်ားဆုံး ရရွိသူကုိ အႏုိင္ေပးသည့္  ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ (First Past The Post - FPTP System) အစား အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳ စနစ္ (Proportional Representation-PR System) ကုိ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံး သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တေက်ာ့ ျပန္ေဆြးေႏြးေရး အဆိုျပဳလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမွန္လွ်င္ လူထု၏ တိုက္ရိုက္ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူသည့္ FPTP စနစ္ကို ေၾကာက္စရာ မလိုပါ။ (Proportional Representation-PR System) အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ စနစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လူထုက တိုက္ရိုက္ ေရြးခ်ယ္ ရျခင္း မဟုတ္ေပ။ ပါတီက အခ်ိဳးက်ရရွိေသာ ခြဲတမ္းစနစ္အရ လူထုက တိုက္ရိုက္ ဆႏၵျပဳျခင္း မခံရသူမ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲသို႕ ျဖတ္လမ္းမွ လူမသိသူမသိ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည္။ PR စနစ္၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ အသားမက် မရင့္က်က္ ေသးေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ ပါတီခ်င္း ပဋိပကၡ၊ တိုင္းရင္းသားခ်င္း ပဋိပကၡ၊ လူတန္းစာခ်င္း ပဋိပကၡမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ မလြယ္ကူသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ေပၚေပါက္္လာႏိုင္သည္။ ထိန္းမရ သိမ္းမရ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ သြားႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဏာရပါတီက သေဘာေတြ႕ပုံမရဟု ေျပာရသည္မွာ အေၾကာင္းရွိပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ပရ၀ဏ္အတြင္းတြင္ ဇူလုိင္ () ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၏  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ သူရဦးေရႊမန္းက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အေန အထားမရွိဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေထာက္ရႈ၍ သိရွိႏိုင္သည္။ သူရဦးေရႊမန္း၏ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဒါဟာ ေကာ္မရွင္အတြက္ရယ္လုိ႔ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုလုံးအတြက္ လုပ္တာပဲ။ လႊတ္ေတာ္အေပၚမွာေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵက သက္ေရာက္မႈေတာ့ ရွိရမွာေပါ့။ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵဆုိဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ တုန္႕ျပန္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္ကို သတိျပဳ သင့္သည္။  

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုး လႈပ္ရွားမႈ အရွိန္ျမင့္တက္လာ သည္ကို အာဏာရပါတီက မရႈစိမ့္ႏိုင္ ျဖစ္ေနသည္။ သို႕ျဖင့္ PRစနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေရးအဆိုျဖင့္ NLD အား ထိပ္တိုက္ထိုးႏွက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းေန ပါသည္ဟု ေျပာေနသူမ်ားအား ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အေျပာႏွင့္ အလုပ္ညီ မညီ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ လူထုေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ ႏိႈးေဆာ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မႏၲေလးကိစၥရပ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနံတလ်ား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ထန္းသီးေၾကြခိုက္ က်ီးနင္းခိုက္ကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္သည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။ လက္ရွိ မႏၱေလး ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ ေသြး႐ိုးသား႐ိုး မဟုတ္။ NLD ပါတီအား အေကာက္ႀကံလိုေသာ ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။  တနည္းအားျဖင့္ ၂၀၁၅ အႀကိဳ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အား စိန္ေခၚ ျခိမ္းေျခာက္မႈဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ရခိုင္ျဖစ္စဥ္ကို ဖန္တီးခဲ့ စဥ္က လက္ပန္ေတာင္းေတာင္အေရး အရွိန္ျမင့္ေနခိုက္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏွင့္ ဦးပိုင္အက်ိဳးစီးပြားတို႕ကို ကာကြယ္ရန္ အာရုံလႊဲသည့္ လုပ္ကြက္ဟု ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားက သုံးသပ္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ မိတၴီလာကိစၥ ဆက္လက္ ဖန္တီးသည္။ စစ္တပ္ျဖင့္ ထိန္းျပခဲ့သည္။ ၄င္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္သူရွိသည္ဆိုေသာ သံုးသပ္ခ်က္ကို သမၼတက ဖြင့္ဟေျပာခဲ့ဖူးသည္။ သို႕ေသာ္ သမၼတကိုယ္တိုင္က ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေရးအတြက္ တင္းတင္းရင္းရင္းလုပ္ခဲ့သည္ကို မေတြ႕ရ။ ထိုေၾကာင့္ ထိုစဥ္က ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္သူကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိ။ ထိုျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၄င္းေနာက္ကြယ္က လူကို သမၼတအေနျဖင့္ ဖမ္းခြင့္ မရွိ၍ လား၊ သို႕မဟုတ္ ထိုသူသည္ သံလ်က္ေတာ္ ခိုးသည့္ သူခိုးျဖစ္ေန၍ လားစသျဖင့္ လူထုထဲတြင္ ေျပာစမွတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခု မႏၲေလးကိစၥတြင္လည္း အလားတူ ျဖစ္ဦးမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနျပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ဖို႕ျဖစ္လာသည္။ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္မႈမေပးႏိုင္ေတာ့ေလာက္ ေအာင္ အရည္အခ်င္းမဲ့ေနျပီဆိုလွ်င္၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေတာ့ဟု ဆိုလွ်င္၊ အစိုးရတာ၀န္မွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ သို႕ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္က ေနာက္သမၼတသက္တမ္းထပ္လုပ္ရန္ပင္ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိမႈမ်ား ေပၚလာေနသည္။ 

ဦးသိန္းစိန္ မဟုတ္လွ်င္လည္း အာဏာရပါတီမွ လူ သမၼတျဖစ္ေရး အကြက္ဆင္ေနပုံေတာ့ ေပၚလြင္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ယခု လူထု၏ အသက္အိုးအိမ္လုံျခဳံေရးအား ထိပါးေစသည့္ ဖန္တီးမႈမ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနေသာ လက္မည္းႀကီးမွာ မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္းထဲမွ လူျဖစ္ေနသလားဟု ယူဆစရာလည္းရွိသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခု မႏၲေလး ျဖစ္စဥ္မွာ NLD ၏ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုး လႈပ္ရွားမႈအား ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္လိုမႈကို အေျခခံလွ်က္ ေပၚေပါက္လာ ေၾကာင္း ထင္ရွားလြန္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သက္ေသအေထာက္အထား အေတာ္မ်ားမ်ားက မႏၲေလးကိစၥကို ဖန္တီးႏိုင္သူမွာ မႏၱေလးတိုင္း အစိုးရကို လႊမ္းမိုးႏိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပေနသည္။ 

လမ္းေပၚတြင္ ဥပေဒမဲ႕ ဒုတ္မ်ား ဒါးမ်ားကိုင္ကာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အုပ္ဖြဲ႕ရမ္းကားမႈႀကီးကို တိုင္းအစိုးရက ခ်က္ခ်င္း အေရးမယူႏိုင္ခဲ့။ ပါ၀င္သူအခ်ိဳ႕ကို ဓါတ္ပုံအေထာက္အထား မ်ားႏွင့္ တကြ ေတြ႕ေနရပါလွ်က္ ဖမ္းဆီးကာ ကြင္းဆက္မ်ား ေဖၚထုတ္ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မေဖၚထုတ္ခဲ့။ 

ဤလူရမ္းကားမ်ားကို တခ်ိန္တြင္ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ ေမြးထားလိုက္သည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။

အထူးသတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေၾကညာခ်က္ကိုပင္ အတုျပဳလုပ္ ျဖန္႕ခ်ိခဲ့သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သေဘာမွာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ဤပဋိပကၡမ်ားေနာက္ကြယ္မွ လႈ႕ံေဆာ္ေနသူျဖစ္သည္ဟု ၀ါဒျဖန္႕လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းလုပ္ရပ္က အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းေစရန္ ဖန္တီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ကြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။ 

ဇူလိုင္ ()ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သူရဦးေရႊမန္းက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အေနအထား မရွိဟု ေျပာၾကားခ်က္ကလည္း၊ လက္မွတ္ထိုးသူလူထုကို၄င္း၊ NLD ကို၄င္း၊ အေလးဂရုမထားေၾကာင္း ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျခဳ့ငုံသုံးသပ္ရလွ်င္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာအရွိန္အ၀ါသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလက အေနအထားမ်ိဳး ေရာက္ရွိ လာခ်ိန္တြင္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရတို႕သည္ အာဏာလက္လႊတ္ရမည္ကို စိုးရိမ္လာၾကပုံေပၚသည္။ 

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ (EU)ႏွင့္ ဂ်ပန္စသည့္ ႏိုင္ငံတကာအင္အားစုမ်ားက လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္လည္း အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပိုမို စိုးရိမ္မႈႀကီးေနပုံရသည္။ လမ္းမွန္ ကမ္းမွန္အတိုင္းသာ သြားပါက သူတို႕ အာဏာလက္လႊတ္ရဖြယ္ရွိသည္ကို ရိပ္စားမိလာၾကသည္။ ၂၀၁၅ ဆီ တစ္ရက္ထက္ တစ္ရက္ နီးလာေလေလ၊ အာဏာကိုစြဲလန္းသည့္ ဥပါဒါန္က ဖိစီးလာေလ ျဖစ္ေနပုံရေပသည္။ 

အာဏာလက္မလႊတ္ရ ေရးအတြက္ ဟိရိ (မေကာင္းမႈျပဳရမည္ကို ရွက္ျခင္း)ႏွင့္ ၾသတၱပၸ (မေကာင္းမႈျပဳရမည္ ကို ေၾကာက္ျခင္း) တရားတို႕ကိုပင္လွ်င္ အာဏာကိုင္ထားသူတို႕ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္ကေတာ့ ထင္ရွားလွေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အာဏာလက္မလႊတ္ရေရးအတြက္ တိုင္းျပည္မတည္ျငိမ္ေအာင္ စတင္ဖန္တီးေနၾကျပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ရွိလာသည္။၎အခ်က္ကို လက္ရွိအာဏာပိုင္တို႕ ျငင္းဆိုလိုပါက၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထင္ရွားေအာင္ သက္ေသျပဖို႕လိုေပမည္။

 ေနာက္ကြယ္က လက္မည္းႀကီးႏွင့္တကြ၊ တိုင္းျပည္ကို မတည္ျငိမ္ေအာင္လုပ္သူမ်ား၊ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲႏုံခ်ာေအာင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားသူမ်ားကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဖၚထုတ္ ဖမ္းဆီး အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပရန္ အခ်ိန္က်ျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊  ႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။