တင္မိုး - ျမက္ရိုင္းထဲကေၾကးရုပ္

ျမက္ရိုင္းထဲကေၾကးရုပ္
တင္မိုး
ဇူလိုင္ ၁၈၊ ၂၀၁၁
(မိုးမချပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း)
ျမက္႐ိုင္းထဲတြင္
ထိုင္ဆဲမလႈပ္၊ ဆန္းေၾကး႐ုပ္။
သမိုင္းမ်ားစြာ
ျဖတ္သန္းလာေတာ့
ငါသည္ျမက္႐ိုင္း
ေနရာတိုင္းကို
သမိုင္းျပ႐ုပ္
ဆန္းေၾကး႐ုပ္ကို
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေမ့ခဲ့ၾကၿပီ။


ဆန္း၏လမ္းစဥ္ တို႔မျမင္ေတာ့
ေက်းဇူးရွင္မွန္း မသိစြမ္းေတာ့
ဆန္း၏ဂုဏ္ပုဒ္ ဆန္းေၾကး႐ုပ္က
တိမ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီ အတိတ္ဆီ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ခင္းေသာလမ္းက
လြမ္းစရာပင္ အလွမ္းကြာခဲ့ၿပီ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လက္တြင္
စာ႐ြက္လိပ္ထား
ေၾကးဝါျပားကို
ေရာင္းစားဖို႔ရာ
ခြာခဲ့ရွာေပါ့
လက္မွာ စာ႐ြက္မဲ့ခဲ့ၿပီ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာရ
ေမာရ ေသာကအမ်ား
ေက်ာကမၾကား ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။

လြတ္လပ္ေရးကို
ေသြးႏွင့္ရင္း၍
အပ္ႏွင္းခဲ့ရ
သူ႕ဘဝကို ေျမခ်သၿဂႋဳလ္ခဲ့ၾကၿပီ။

သမိုင္းနာလည္း
နာမွန္းမသိ
တို႔မထိေတာ့
တို႔၏အက်ဳိး၊ တို႔ထုတ္ပိုးကို
အမ်ဳိးသားေရး၊ တို႔မေတြးအား
အေရးေတာ္ပံု၊ တို႔မျဖံဳအား
တို႔ယံုသည္က၊ တို႔ေကာင္းစားဖို႔
အမ်ားအေရး တုိ႔မေတြးအား
ကိုယ့္ေရးၾကည့္ရာ၊ ကိုယ္လိမၼာဖို႔
အရာရာတြင္၊ ကိုယ္က်ဳိးျမင္က
မီးစင္ၾကည့္၍ က,တတ္ၿပီ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္
ျမက္႐ိုင္းအုပ္လည္း
မခုတ္ေတာ့ပဲ
မ်က္ႏွာလဲႊၿပီ
ေနျမဲေနၾကပါေစေတာ့....။        ။
(သရုပ္ေဖာ္ - ကာတြန္း ဦးဘဂ်မ္း)