၀ိေသသ - ေစတီရုပ္ပြား ဦးမခ်သူ ၅ မ်ိဳးအေၾကာင္း

ေစတီရုပ္ပြား ဦးမခ်သူ ၅ မ်ိဳးအေၾကာင္း
၀ိေသသ
ဇူလုိင္ ၇၊ ၂၀၁၄
 
 

အလြန္႔အလြန္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးသို႔ လူေထြး ေရာက္ရွိဖူးေျမာ္ေနပါသည္။ ရံုးပိတ္ရက္ႏွင့္ အခါၾကီးေန႔ၾကီး ရက္မ်ားတြင္ စည္ကားလြန္းလွသျဖင့္ မ်က္စိရႈပ္၊ နားရႈပ္ မခံႏိုင္ေသာ လူေထြးသည္ လူအလာနည္းေသာ ၾကားရက္တစ္ရက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ၊ ေစတီကို လက်ာၤရစ္ လွည့္ပတ္ဖူးေျမာ္သည္။

ငယ္စဥ္ကေတာ့ စည္ကားရႈပ္ေထြးၾကပ္ညွပ္ေနေသာ ပြဲေစ်းတန္းမ်ား၊ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲမ်ားကို အလြန္သေဘာက်ခဲ့သည္။ ယခုကား ထိုသို႔ မဟုတ္ေလျပီ။

လူက်ဲ၍ ဆိတ္ျငိမ္ေသာ တန္ေဆာင္းတစ္ခုသို႔ ၀င္ေရာက္ျပီးလွ်င္ ဘုရား၀တ္ျပဳသည္။ ထို႔ေနာက္ အေတြးနယ္ ခ်ဲ႕ေနမိ၏။

ေစတီေတာ္မ်ား၊ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ဦးခ်ရွိခိုးျခင္းမျပဳေသာသူတို႔အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳးရွိသည္။

ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ ဗုဒၶဘာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္းမရွိရံုမက ေစတီေတာ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲေျပာဆိုသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေစတီေတာ္ကို ပူေဇာ္ဦးခ်ျခင္းမရွိရံုမက၊ ဦးခ်သူတို႔ကိုလည္း အျပစ္ေျပာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေစတီေတာ္ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္းသည္ အသက္မရွိေသာ သစ္သားတံုး၊ ေက်ာက္တံုး၊ ေၾကးတံုး၊ သံတံုးမ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ကမူ အသက္ရွိေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ကိုသာ ကိုးကြယ္ၾကေၾကာင္း၊ အသက္မဲ့ေသာ ရုပ္၀တၳဳက ဘာမွမစြမ္းေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

လူေထြးကလည္း ဗဟုသုတမ်ားကို စုစည္း၍၊ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေခ်ပေျပာဆိုခဲ့၏။ စာမူေရးသားခဲ့၏။ ဓါးျဖင့္လူသတ္သူ ရွိသလို၊ ဓါးျဖင့္အသက္ကယ္သူ ( ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ ) မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဓါးသည္ သက္မဲ့ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသံုးခ်မႈကို လိုက္၍ ကုသိုလ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အကုသိုလ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သစ္သား၊ ေက်ာက္၊ ေၾကး၊ သံ တို႔ကို အလြန္ေကာင္းျမတ္စြာ အသံုးခ်၍ ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ကို ရည္မွန္းပူေဇာ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသက္မဲ့မ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္းမဟုတ္၊ ထုိသက္မဲ့မ်ားကို အသံုးခ်၍ ပံုေတာ္မွ ဂုဏ္ေတာ္သို႔ အာရံုျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ မိန္းမ ( မ, သတၱ၀ါ ) ခ်င္းတူပါလ်က္ ဇနီးႏွင့္သာ အတူအိပ္စက္၍၊ မိခင္ႏွင့္မူ အတူုမအိပ္ေသာ ဥပမာကိုလဲ မွ်ေ၀ခဲ့သည္။ အုတ္ခဲခ်င္းတူပါလ်က္ ေစတီတည္ရာ၌ သံုးေသာ အုတ္ခဲႏွင့္ လမ္းခင္းရာ၌ သုံးေသာ အုတ္ခဲ ကြာျခားပံုကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပေသာ ဆရာ ေတာ္ၾကီးတစ္ပါး၏ ဥပမာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ ရွင္းျပေသာအခါ ပုတ္ခတ္ရႈပ္ခ်သူတို႔ အသံတိတ္သြားသည္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ စဥ္းစားစရာ ရသြားဟန္တူပါသည္။

ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမွာ ေစတီႏွင့္ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၾကရေၾကာင္း ဂဃနဏ မသိရွိေသာေၾကာင့္ ဦးခ်ရွိခိုးျခင္းမျပဳသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပေသာအခါ သေဘာေပါက္လာသူမ်ားပါသည္။ ဘာသာေရးခံယူခ်က္ျဖင့္ ဦးခ်၀တ္ျပဳျခင္း မျပဳသည့္တိုင္၊ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း အရိုအေသျပဳေသာအားျဖင့္ ဦးခ်၀တ္ျပဳသူမ်ားလည္း ရွိလာပါသည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ခရူးရွက္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ ( ဘာသာမဲ့ ) ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ကို ဦးခ်၀တ္ျပဳခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔တိုင္ ဗုဒၶကို ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ေနၾကျခင္းကပင္၊ မည္သူမဆို ဗုဒၶကို အရုိအေသေပးထိုက္ေသာ သက္ေသတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ခရူးရွက္က ေျပာခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားဖူး၏။

တတိယအမ်ိဳးအစားမွာ စိတ္မပါေသာေၾကာင့္ ရွိခိုးဦးခ်မႈ မျပဳသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္းသည္ ေစတီရုပ္ပြားေတာ္မ်ားသို႔ လွည့္လည္ဖူးေျမာ္ေသာ္လည္း ရွိခိုးဦးခ်မႈျပဳခ်င္မွ ျပဳသည္ဟု ဆိုသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ ဂုဏ္ေတာ္ ၉ ပါးႏွင့္ ေက်းဇူးၾကီးမားမႈကို စည္ကားရႈပ္ေထြးေနေသာ ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ၌ အာရံုျပဳ၍မရ၊ စိတ္မပါေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။ အိမ္ရိွ ဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္ကို အာရံုျပဳ၍ အတန္ၾကာေအာင္ ရွိခိုးပူေဇာ္ေသာအခါလည္း ရွိသည္ဟု ၾကားဖူးသည္။ ေရႊဥေဒါင္း၏ ယူဆျပဳမူမႈကို သေဘာက်သူမ်ားလည္း ထိုအတိုင္းပင္ ျပဳမူၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ သူတို႔ကို ေထာက္ခံျခင္းမျပဳႏိုင္သလို၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းလဲ မျပဳထိုက္ဟု လူေထြး ယူဆသည္။
စတုတၳအမ်ိဳးအစားကေတာ့ သမိုင္းသုေတသီဆရာ ဘုန္းတင့္ေက်ာ္၏ ေဟာေျပာမႈေၾကာင့္ သိရျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသမိုင္းမ်ားတြင္ ဘုရားရွင္ ၾကြလာသျဖင့္ ဆံေတာ္ဓါတ္ေတာ္မ်ား ဌာပနာထားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ပါေမာကၡဂ်ီအိတ္ခ်္လုစ္ႏွင့္ သမိုင္းသုေတသီအခ်ိဳ႔က ဘုရားရွင္ ၾကြလာတာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပသည္။ ဆံေတာ္အတု၊ ဓါတ္ေတာ္အတုဟု စြပ္စြဲၾကသည္။ ဒါကို ယံုသူတို႔သည္ ဆံေတာ္အတုျဖင့္ တည္ထားေသာ ေစတီေတာ္ကို ဦးခ်ရွိခိုးျခင္းမျပဳၾကဟု ဆရာ ဘုန္းတင့္ေက်ာ္က ဆိုပါသည္။ ဘုရားရွင္ ၾကြလာတာ မွန္ေၾကာင္း၊ ဆံေတာ္အစစ္ ဓါတ္ေတာ္အစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာ ဘုန္းတင့္ေက်ာ္က အေထာက္အထားအကိုးအကားျဖင့္ ေရးသားေဟာေျပာပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဓမၼမိတ္ေဆြတစ္ဦးက လူေထြးကိုိထင္ျမင္ခ်က္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုသည္။ လူေထြး၏ အေျဖကေတာ့ ရွင္းပါသည္။
‘ဆံေတာ္အတုျဖစ္ေစ၊ အစစ္ျဖစ္ေစ ဂုဏ္ေတာ္ ၉ ပါးကို အာရံုျပဳ ႏွလံုးသြင္းျပီး တကယ့္သဒၶါၾကည္ညိဳစိတ္ျဖင့္ ရွိခိုးဦးခ်ရင္ ကုသိုလ္ရတာခ်ည္းပဲ။ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရေပမဲ့ သဒၶါၾကည္ညိဳမျဖစ္ရင္ ကုသိုလ္ မရပါဘူး။ သက္ေတာ္ထင္ရွားကို ၾကည္ညိဳသလိုပဲ သဒၶါညီမ်ွရင္၊ ေစတီရုပ္ပြားကို ပူေဇာ္တာလဲ ကုသိုလ္ရတာခ်င္း တူပါသတဲ့။ ဆံေတာ္အစစ္ ဟုတ္ မဟုတ္ ျငင္းခုန္ၾကတာက၊ သမိုင္း သုေတသီေတြရဲ႔ အလုပ္။ ပညာနဲ႔ သဒၶါ ညီမွ်စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရမွာက တို႔အလုပ္ ’

ပဥၥမအမ်ိဳးအစားကိုေတာ့ လူေထြးသိတာ မၾကာေသး။ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက အေက်ာ္ၾကားဆံုး ေစတီေတာ္ကို ဦးမခ်ပဲေနသျဖင့္ လူေထြး အံ့ၾသရဖူးသည္။ ထိုမိတ္ေဆြက ဗုဒၶဘာသာ။ ဘာသာျခားသို႔ ကူးေျပာင္းယံုၾကည္သြားသျဖင့္ ေစတီေတာ္ကို ဦးမခ်ျခင္းလား။ မဟုတ္ပါ။ ထိုမိတ္ေဆြက ရတနာ သံုးပါးကို အထူးၾကည္ညိဳသူ ျဖစ္သည္။ ဆံေတာ္အတု ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္လဲ မဟုတ္၊ ထိုမိတ္ေဆြက ေျဖ၏။

‘ထီးေတာ္မွာ အလွဴရွင္…………… အမည္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးကိုေရာ၊ ဗုဒၶသာသနာကိုပါ နိမ့္က်သိမ္ဖ်င္းေအာင္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေစတီကို ဦးခ်ရွိခိုးျခင္း မျပဳတာပါ။’

ေၾသာ္… လက္စသတ္ေတာ့ သူ႔မေက်နပ္ခ်က္က ဒါကိုး။ လူေထြးက သူ႔ကို ‘ ဗုဒၶရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုသာ ၾကည္ညိဳစြာ အာရံုျပဳ ရွိခိုးဦးခ်စမ္းပါ။ ဟိုဟာ ဒီဟာ ေတြးမေနစမ္းပါနဲ႔။ စိတ္ၾကည္လင္ေအာင္၊ ကုသိုလ္ရေအာင္ ေတြးပါ။ အျခားသူေတြ လုပ္တဲ့ အကုသိုလ္က ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ပါဘူးကြာ။ ’ ဟုေဟာ၏။

သူကေတာ့ ျပံဳးေနသည္။ မင္းက ဓမၼစာေရးဆရာဆိုေတာ့ မင္းအလုပ္ မင္းလုပ္။ ငါကလဲ ငါ့ခံယူခ်က္နဲ႔ငါ ဟု ဆိုေနသေယာင္ေယာင္။

၀ိေသသ
၁-၇-၂၀၁၄