မင္းေကာင္းခ်စ္ - အာဇာနည္ေန ့

အာဇာနည္ေန ့
မင္းေကာင္းခ်စ္
ဇူလုိင္ ၁၆၊ ၂၀၁၄

 

စိန္ေတာင္…စိန္သြား…
ယုံၾကည္ျခင္းတရား…ေဘာင္က်က္ထားတဲ့…
ျပည္သူ ့ႏွလုံးသား…ကင္းဘတ္ျပားေပၚမွာ…
ေအာင္ဆန္းနဲ႔…အာဇာနည္ေတြ…
ရဲရင့္စြာဖန္ဆင္း…
စုတ္ခ်က္ျပင္း…ပန္းခ်ီကား…
ေတာက္ေတာက္ႂကြားႂကြား…ခန္႔ခန္႔ညားညား
ပ်ိဳျမစ္နီေမာင္း…သမုိင္းသစ္ေလာင္းဆဲ…။

အဲဒ့ီ…ေမွာ္၀င္ပန္းခ်ီကားကုိ…
သူခုိးစစ္ဓါးျပ…လူေပြ…
အမ်ိဳးမစစ္သ…သူေတြက…
မလုိတမာ စ႐ုိက္ၾကမ္းနဲ႔…
အိမ္ဦးခန္းကဖယ္….
ေမ့ပင္လယ္မွာ…ေခ်ာင္ထုိး…
မႈိခ်ိဳး မွ်စ္ခ်ိဳး…
ဒါ…ေသြး႐ုိး…သား႐ုိးမဟုတ္…။


ဒီ ပန္းခ်ီကား…
ဖ်က္လုိ႔လည္း မ၀ါး…
ပ်က္လုိ႔လည္း မသြား…
လူထုႏွလုံးသားမွာ စြဲထင္…
အသက္၀င္လုိ႔ မဆုံး…
ဖ်က္သူသာ…သုဥ္းမေဟ့....
တိမ္ဆုိတာ…အျမဲ မဖုံးဘူးမိတ္ေဆြ….။       ။