အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) - ႏွလုုံးသားနဲ႔ ဦးေႏွာက္မပါတဲ့ အစုုိးရ

အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) -  ႏွလုုံးသားနဲ႔ ဦးေႏွာက္မပါတဲ့ အစုုိးရ 
ဇူလိုင္ ၃၁၊ ၂၀၁၄
 
PR စနစ္ကုုိ က်င့္သုုံးသင့္မသင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယခုု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။ လူထုအၾကားမွာလည္း စိတ္ဝင္စားမႈအျမင့္ဆုုံး အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ PR စနစ္ကုုိ ေထာက္ခံၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုုဟာ အာဏာရပါတီမွ ျဖစ္ပါတယ္။ PR စနစ္ကုုိ က်င့္သုုံးသင့္မသင့္ ေနာက္ဆုုံးမဲခြဲဆုုံးျဖတ္တဲ့အခါ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အာဏာရပါတီနဲ႔အတူ ေထာက္ခံမဲေပးပါက PR စနစ္က်င့္သုုံးေရး အတည္ျဖစ္သြားႏုုိင္ပါတယ္။တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႔ အာဏာရပါတီအမတ္မ်ားဟာ ျပည္သူ႔ကုုိယ္စားလွယ္ အစစ္အမွန္ ဟုုတ္မဟုုတ္ဆုုိတာ အမ်ားအသိပါ။ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔ကုုိယ္စားျပဳမဟုုတ္တဲ့ အစုုိးရအဆက္ဆက္ဟာ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး နည္းပရိယာယ္အသြယ္သြယ္ ႏွိပ္ကြပ္မႈအဖုုံဖုုံနဲ႔ အာဏာကုုိ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုုိင္ထားႏုုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့တာကုုိ ယေန႔အခ်ိန္တုုိင္ေအာင္ ေတြ႕ေနရပါတယ္။     ဒီေနရာမွာ ထူးျခားမႈတစ္ခုုက PR စနစ္ကုုိ အဆုုိတင္သြင္း ေထာက္ခံတဲ့ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တစ္ခ်ိန္က ဒီမုုိကေရစီအေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဖိအႏွိပ္ခံ ဒုုကၡအဆင္းအရဲဒဏ္ခံ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်မႈဒဏ္ကုုိ ခံခဲ့ၾကရဖူးသူေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူတုုိ႔ဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကုုိ ဝင္သင့္မဝင္သင့္အေပၚမွာ သေဘာထားမတူညီမႈကုုိ အေၾကာင္းခံၿပီး အတုုိက္အခံပါတီႀကီးတစ္ခုုမွ ခဲြထြက္ကာ ပါတီသစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ယေန႔အခ်ိန္မွာ သူတုုိ႔ဟာ PR စနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အာဏာရပါတီနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္း တူေနၾကပုုံ ရပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က PR စနစ္အရ အစုုိးရန႔ဲ လႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာအာဏာရေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွိရင္းစြဲ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အတုုိင္းသြားရင္ ယခုု PR စနစ္ကုုိ ေထာက္ခံေနၾကသူမ်ားရဲ႕ ပါတီေတြအေနနဲ႔ ေနရာရႏုုိင္စရာ မရွိပါ။ ဘယ္လုုိပင္ အေၾကာင္းျပေနၾကေပမယ့္ ဒါကုုိ လူအမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ေနၾကပါတယ္။   စစ္ယူနီေဖာင္းဝတ္ေတြပဲ ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရးဇာတ္ခုုံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနရာယူထားတာကုုိ လူေတြ ၿငီးေငြ႕ေနၾကတာဟာ အမွန္တရားပါ။ အဆီအနွစ္နဲ႔ အာဟာရဓါတ္ျပည့္ဝ အရသာရွိတဲ့ အစားအေသာက္ေတြေတာင္ ဒါဒါပဲ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆုုိရင္ ၿငီးေငြ႕ေသးတာပဲ မဟုုတ္လား။ အဆီအႏွစ္မပါ အာဟာရဓါတ္နတၳိ အရသာကင္းမဲ့တဲ့ ေရလုုံျပဳတ္ဟင္းကုုိ အတင္းစားခုုိင္းေနေတာ့ ၿငီးေငြ႕တာကုုိ အျပစ္ဆုုိသင့္ပါသလား။   အမွန္တရားကုုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး အာဏာလက္နက္အားကုုိးနဲ႔ ုုလုုိခ်င္တာကိုု အတင္းသြပ္သြင္းေနမယ္ဆုုိရင္ ပြတ္တိုုက္မႈ ျဖစ္မွာပါပဲ။ ပြတ္တုုိက္မႈအားႀကီးလာရင္ မီးပြင့္မွာပဲ။ မီးပြင့္ေတြမ်ားလာရင္ မီးေတာက္မီးလွွ်ံေတြ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အားလုုံးကုုိ ေလာင္ကြ်မ္းမွာပဲ။ လက္နက္အားကုုိး အာဏာအားကုုိးနဲ႔ ျပႆနာတစ္ခုုကုုိ ႏွိပ္ကြပ္ေျဖရွင္းတာဟာ ယာယီေခတၱခဏ ျဖစ္ႏုုိင္ေပမယ့္ ေရရွည္အတြက္ အေျဖမဟုုတ္ပါ။ အေျဖမဟုုတ္တာ သိရက္နဲ႔ ဇြတ္အတင္း သြပ္သြင္းက်င့္သုုံးေနအုုံးမယ္ဆုုိရင္ ျပႆနာကိုု ရွည္ၾကာေအာင္ ဆြဲဆန္႔တာထက္ မပုုိပါဘူး။ ျဖဴစင္ျခင္းနဲ႔ မဲညစ္ျခင္း၊ ရုုိးသားျခင္းနဲ႔ ေကာက္က်စ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းနဲ႔ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းကုုိ လူေတြရဲ႕ ႏွလုုံးသားေမတၱာကရုုဏာနဲ႔ ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ပညာက နားလည္သိျမင္ပါတယ္။ ႏွလုုံးသားနဲ႔ ဦးေႏွာက္မပါတဲ့ အစုုိးရမင္းမ်ားရဲ႕ အုုပ္စုုိးမႈကုုိ ခံရတဲ့ ႏုုိင္ငံနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ကံဆုုိးမိုုးေမွာင္က် အဖက္ဖက္မွ ဆုုံးရွဳံးနစ္နာ ယုုိယြင္းက်ဆင္းရစၿမဲ ဓမၼတာပါ။ ႏွလုုံးသားနဲ႔ ဦးေႏွာက္ရွိတဲ့ အစုုိးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးသာလွ်င္ ရဟန္းရွင္လူ တုုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုုအားလုုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ အားသြန္ခြန္စုုိက္ ႀကိဳးစားၾကရမယ္လုုိ႔ ျမင္မိပါတယ္။   

Illustation credit - www.deviantart.com