အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) - စိန္ေခၚမႈေတြရွိတယ္

အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) -  စိန္ေခၚမႈေတြရွိတယ္
ဇူလုိင္ ၂၃၊ ၂၀၁၄
 


ေဘာင္းဘီဝတ္ စစ္အစိုုးရမွ ပုုဆုုိးတုုိက္ပုုံေျပာင္းဝတ္ထားတဲ့ အရပ္သားအသြင္ေဆာင္ လက္ရွိအစုုိးရလက္ထက္မွာ တသတ္မၾကားဖူးတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးအႀကံေပး စီးပြါးေရးအႀကံေပး စတဲ့ အႀကံေပးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚလာတယ္။ သူတုုိ႔အထဲမွာ တစ္ေယာက္တစ္ေလ စစ္ဗုုိလ္ေဟာင္းမွ လြဲလုုိ႔ အမ်ားစုုဟာ ဆုုိင္ရာပညာရပ္မွာ ကြ်မ္းက်င္ၾကတဲ့ ပညာရွင္ေတြဆုုိတာ ယုုံမွားျဖစ္စရာ မရွိပါဘူး။ သူတုုိ႔အေနနဲ႔ အစုုိးရကုုိ အေကာင္းဆုုံးအႀကံေတြ ေပးေကာင္းေပးၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုုိ႔ေပးတဲ့ အႀကံေတြကုုိ အစုုိးရက အျပည့္အဝမယူဘူးဆုုိရင္လည္း အံ့ၾသစရာေတာ့ မဟုုတ္ပါဘူး။ အရပ္သားပညာရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အေတြးအႀကံနဲ႔ စစ္ဗုုိလ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အေတြးအႀကံမတူတာ သဘာဝက်ပါတယ္။

သုုိ႔ေသာ္ ႏုုိင္ငံေကာင္းေစခ်င္လိုု႔၊ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အႀကံအဥာဏ္ကုုိ လုုိခ်င္လုုိ႔ စစ္ဗိုုလ္ေတြကုုိယ္တုုိင္ပဲ ပညာရွင္ေတြကုုိ ခန္႔အပ္ခဲ့တာ မဟုုတ္ဘူးလား။
သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္သူေတြ အျမင္ေကာင္းေအာင္၊ အရပ္သားအစုုိးရပုုံစံေပါက္ေအာင္ ပညာရွင္ေတြကုုိ အခန္႔ျပတာလား။
သုုိ႔မဟုုတ္ ဘီလူးေခါင္းစစ္အာဏာရွင္ကုုိ မင္းသားေခါင္းဒီမုုိကေရစီမ်က္ႏွာဖုုံးစြပ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုုိ အသြင္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ သက္ဆုုိးရွည္ေအာင္ လုုပ္ရာမွာ အဆုုိပါ ပညာရွင္ေတြကုုိ အသုုံးခ်ေနတာလား။
ပညာရွင္ေတြကလည္း ကုုိယ္က်ိဳးစီးပြါးအတြက္ အလိုုတူအလုုိပါ အသုုံးေတာ္ခံေနၾကတာလား။
စသည္ျဖင့္ ေမးစရာ ေမးခြန္းေတြ တစ္သီတစ္တန္းႀကီး ထြက္လာပါတယ္။ ထိုုေမးခြန္းမ်ားထဲမွ အေျဖလိုု႔ ယူဆစရာ စကားတခ်ိဳ႕ကုုိ သမၼတအႀကံေပးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေဆာင္းပါးတစ္ပုုဒ္မွာ ေတြ႕လုုိက္ရပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ အစုုိးရဟာ ဒီမုုိကေရစီအေျပာင္းအလဲကုုိ လုုံးလုုံးလ်ားလ်ားလုပ္ဖုုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိခ်င္မွ ရွိမယ္တဲ့။ တကယ္ေတာ့ အဲသလုုိ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘူးဆုုိတာ အစုုိးရရဲ႕  သက္တမ္း ၃ ႏွစ္ေက်ာ္လာတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ ေပၚလြင္ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီမိုု္ကေရစီအေျပာင္းအလဲအတြက္ လုုံးလုုံးလ်ားလ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိတာလဲလုုိ႔ ေမးခြန္းဆက္ထုုတ္လုုိက္ရင္ ႏုုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူအေပၚ အမွန္တကယ္ ေစတနာမရွိဘဲ ကုုိယ္က်ိဳးစီးပြါးကုုိ ေရွ႕တန္းတင္ေနရလိုု႔ပါဆုုိတဲ့ အေျဖမွတစ္ပါး တစ္ျခားအေျဖမရွိႏုုိင္ပါ။
ထုုိအႀကံေပးအရာရွိရဲ႕  ေဆာင္းပါးမွာ ဒီမုုိကေရစီအေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖုုိ႔ အခ်ိန္ယူရပုုံကုုိ ၁၉၄၉ ခုုႏွစ္မွ ၁၉၈၇ ခုုႏွစ္အထိ ၃၈ ႏွစ္ၾကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သုုံးခဲ့တဲ့ ထုုိင္ဝမ္ႏုုိင္ငံကုုိ သာဓကေဆာင္ျပတယ္။ ဒီေနရာမွာ စိ္တ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သုုံးခဲ့တာခ်င္းတူေပမယ့္ ယေန႔ ထုုိင္ဝမ္ႏုုိင္ငံဟာ ေဟာင္ေကာင္ ေတာင္ကုုိးရီးယား စင္ကာပူ ၃ ႏုုိင္ငံနဲ႔အတူ အာရွက်ား ၄ ႏုုိင္ငံ (Four Asian Tigers) လိုု႔ တင္စားေခၚရတဲ့ စီးပြါးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္တဲ့ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံကေတာ့ LDC (Least Developed Country) ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုုံးႏုုိင္ငံစာရင္းဝင္ ျဖစ္သြားရျခင္းပါပဲ။
ဘီလူးေခါင္းစစ္အာဏာရွင္ကုုိ မင္းသားေခါင္းဒီမုုိကေရစီမ်က္ႏွာဖုုံးစြပ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုုိ အသြင္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ သက္ဆုုိးရွည္ေအာင္ လုုပ္ေနတယ္လုုိ႔ ေျပာႏုုိင္တဲ့ အခင္းအက်င္းေတြလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႕ေနရတယ္။ သုုိ႔ေသာ္ လူထုုမေက်နပ္မႈေတြကုုိ အာရုုံလႊဲတဲ့အေနနဲ႔ သမၼတေရာ ဝန္ႀကီးေတြေရာ အစုုိးရအရွိႀကီးေတြေရာ သမၼတအႀကံေပးေတြပါ ေျပာေနက်စကားတစ္ခြန္းလည္း ရွိပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြရွိတယ္ဆုုိတာပါပဲ။
စိန္ေခၚမႈဆုုိတဲ့စကားက သူတုုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုုံးဆင္ေျခတစ္ခုု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သာမာန္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စိန္ေခၚမႈဆုုိတာ ဘာႀကီးပါလိမ့္လိုု႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စဥ္းစားမိၾကမယ္ မထင္ပါဘူး။ ဒီစကားဟာ သာမာန္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဝိုုးတုုိးဝါးတားပဲ ျဖစ္ေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ဝိုုုးတုုိးဝါးတားျဖစ္ေလ အစုုိးရအာဏာပုုိင္ဆုုိသူေတြတြက္ ေရာခ်လိုု႔ ေကာင္းေလ ျဖစ္မွာပါ။
နာဂစ္အေျခခံဥပေဒကုုိ ျပင္လုုိ႔မျဖစ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ စိန္ေခၚမႈေတြရွိတယ္။
နဂုုိမူအတုုိင္းသြားရင္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အလြန္မွာ  ထုုိင္ခုုံေပ်ာက္ကိန္းရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ PR စနစ္ကုုိ အတင္းသြပ္သြင္းလုုိက္တယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က စိ္န္ေခၚမႈေတြရွိတယ္။
သမၼတႀကီးက “ဖိတ္ခ်င္ဖိတ္ ကုုိယ့္အိတ္ထဲဖိတ္” ဆုုိတဲ့စကားလုုိ သူ႔ရ႕ဲ  လူရင္းမိတ္ေဆြကုုိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ခန္႔ထားလုုိက္တယ္။ ေကာ္မရွင္္ဥကၠဌကလည္း သမၼတႀကီးအလုုိက် ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမူလီကုုိ တရစ္ခ်င္း တင္းေပးေနတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က စိန္ေခၚမႈေတြ မ်ားေနလုုိ႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ႏုုိင္ငံေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း အေျဖရွာႏုုိင္ဖုုိ႔ ေလးပြင့္ဆုုိင္ေဆြးေႏြးေရး ေတာင္းဆုုိမႈကုုိေတာ့ ပယ္ခ်လုုိက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ စိန္ေခၚမႈေတြရွိတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ တစ္ခုုၿပီးတစ္ခုု လုုပ္တယ္။ အပစ္အခက္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြလည္း ေဖါေဖါသီသီ ထုုတ္ျပန္တယ္။ တုုိက္ပြဲေတြကေတာ့ ရပ္မသြားပါဘူး။ အေၾကာင္းျပခ်က္က စိန္ေခၚမႈေတြရွိတယ္။
စာနယ္ဇင္းသမားေတြကုုိ ျပင္းထန္တဲ့ ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္လုုိက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ စိန္ေခၚမႈေတြရွိတယ္။
ကုုိယ့္လယ္ကုုိယ္ျပန္ေတာင္းတဲ့ လယ္သမားေတြကုုိ ေထာင္ခ်လုုိက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ စိ္န္ေခၚမႈေတြရွိတယ္။
စက္ရုုံအလုုပ္သမားေတြ ရတဲ့လစာက နဲလြန္းတယ္။ လစာတုုိးေပးဖုုိ႔နဲ႔ အလုုပ္သမားခံစားခြင့္ေတြကုုိ ေတာင္းဆုုိၾကတယ္။ အစုုိးရအေနနဲ႔ အေျခခံလူတန္းစား အလုုပ္သမားမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ၿပီး လုုံေလာက္တဲ့ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီမႈေတြ ေပးဖုုိ႔ ပ်က္ကြက္တယ္။ ဆင္ေျခကေတာ့ စိန္ေခၚမႈပဲ လာအုုံးမွာပါ။
အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္အလုုပ္လုုပ္ေနၾကတဲ့ ကုုိယ့္ႏုုိင္ငံသားေတြကုုိ သက္ဆုုိင္ရာ ျမန္မာႏုုိင္ငံသံရုုံးေတြက လုုိအပ္တဲ့ အကူအညီေတြေပးဖုုိ႔ ပ်က္ကြက္လွ်က္ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ စိ္န္ေခၚမႈေတြရွိတယ္။
ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ့ေနတဲ့ ဓါတ္က်ိဳးေတြ ျပဳတ္က်တယ္။ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြ အသတ္ဆုုံးၾကရတယ္။ လူေတြေသၿပီးမွ လွ်ပ္စစ္ဌါနက သြားေရာက္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုုပ္တယ္။ ျပင္သင့္ျပင္ထုုိက္တာကုုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္ပါလွ်က္ မျပင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ စိန္ေခၚမႈေတြရွိတယ္။
ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္က ျပည္သူေတြကုုိ ရုုုိင္းစုုိ္င္းတဲ့ စကားလုုံးေတြနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုုိခဲ့တယ္။ တတုုိင္းျပည္လုုံးကုုိ ပြက္ေလာရုုိက္ သြားေစခဲ့တယ္။ အျခားဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္က အခ်ိန္ယူစုုံစမ္းရမယ္ ဘာညာကြိကြေတြန႔ဲ ႀကိဳးရွည္ရွည္လွန္ၿပီး ဖါေထးေပးခဲ့ရတာကုုိ ေထာက္ရင္ ဒီဝန္ႀကီး ဘက္ဂေရာင္းအေတာ္ေကာင္းပုုံရတယ္။ ဒါကုုိလည္း အစုုိးရအဖြဲ႕အတြင္းမွ စိန္ေခၚမႈေတြအျဖစ္ ဆင္ေျခေပးလုုိက္ရုုံပါပဲ။
ျပည္သူဖက္မွ ရပ္တည္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေတြရေနတဲ့ ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္က်ေတာ့ အေရအတြက္ မေျပာပေလာက္တဲ့ ေငြအလြဲသုုံးစားမႈနဲ႔ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရၿပီး ဖမ္းဆီး အေရးယူတာ ခံလုုိက္ရတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ တစ္ျခားတစ္ျခားေသာ စစ္ဗုုိလ္ေတြကုုိလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း တစ္မ်ိဳးပဲလား။ အထက္ဖါးေအာက္ဖိ စစ္အာဏာရွင္နည္းဥပေဒကုုိ လုုိက္နာဖုုိ႔ ပ်က္ကြက္ရင္ မလြယ္ဘူးသာ မွတ္ေပေတာ့လုုိ႔ အျခားစစ္ဗုုိလ္ေတြကုုိ သင္ခန္းစာေပးၿပီး ပညာျပလုုိက္တာလား။ စဥ္းစားစရာ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အစြယ္တေငါေငါနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ဘီလူးေခါင္းကုုိ လွမ္းျမင္လုုိက္ရျခင္းပါပဲ။  ေျဖာင့္မတ္ပုုံရတဲ့ ထုုိဝန္ႀကီးဟာ ဘက္ဂေရာင္းမရွိရွာဘူး ထင္ပါရဲ႕ ။ ဘက္ဂေရာင္းေကာင္းၾကတဲ့ ဝန္ႀကီး ဝန္ကေလးေတြက်ေတာ့ ဘယ္ေလာက္စားစား ကိစၥမရွိပါ။ ထုုံးစံအတုုိင္း စိန္ေခၚမႈေတြရွိတယ္လုုိ႔ ဆင္ေျခေပးအုုံးမယ္ ထင္ပါတယ္။
တကယ္လုုိ႔သာ စိန္ေခၚမႈဆုုိတဲ့ စကားကုုိ ေျပာေနၾကတဲ့ အစုုိးရအရာရွိဆုုိသူေတြရဲ႕ ဝမ္းဗုုိက္တြင္းမွ ကုုိယ္က်ုုိဳးအတၱဝိသမေလာဘစတဲ့ အညွီအပုုပ္ေတြကုုိ ဝမ္းခ်ေပးႏုုိင္တဲ့ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးတစ္မ်ိဳး ရွိခဲ့မယ္ဆုုိရင္ အားလုုံးအတြက္ ေကာင္းျခင္းမဂၤလာ ျဖစ္မွာ ဧကန္ပါ။