ေဆာင္းလူ - အတု


Photo: အတု
ေဆာင္းလူ
ဇူလုိင္ ၂၉၊ ၂၀၁၄
=====

ႏုိင္ငံလည္း အတု ...
႐ုိးရာလည္း အတု ...
စကားလည္း အတု ...။

ေနစရာ အတု ...
စားစရာ အတု ...
ေငြေၾကး အတုေတြနဲ႔ ...။

နာမည္ အတု ...
မွတ္ပုံတင္ အတု ...
အလုပ္အကုိင္ အတု ...။

အဲဒီအတုေတြၾကားမွာ
ကဗ်ာ အတုနဲ႔
စာ အတုေတြနဲ႔
ေခါက္႐ုိးက်ဳိးေနတဲ့ ဒုကၡစစ္စစ္ေတြအေၾကာင္း ေျပာတတ္သူေတြ ရွိမယ္ ...။  

အဲ့ဒီအတုေတြၾကားမွာ
ဘ၀အတုနဲ႔ ...
အသုိက္အျမံဳ  စစ္စစ္ကုိမွ လြမ္းတတ္သူေတြရွိမယ္ ...။ 

အဲဒီအတုေတြၾကားမွာ
ေသာက စစ္စစ္နဲ႔ ....
မ်က္ရည္စစ္စစ္ သြင္သြင္က်က်ေနသူေတြ ရွိမယ္ ...။ 

ခုတေလာ ...
ေဖာင္းပြေနတဲ့ အတုစစ္စစ္ေတြေအာက္မွာ
ခံစားခ်က္ စစ္စစ္ေတြခမ်ာလည္း ... ခုေတာ့ .. ..။ 

Abstract watercolor by Chriss Pagani 
ေဆာင္းလူ - အတု
ဇူလုိင္ ၂၉၊ ၂၀၁၄


ႏုိင္ငံလည္း အတု ...
႐ုိးရာလည္း အတု ...
စကားလည္း အတု ...။

ေနစရာ အတု ...
စားစရာ အတု ...
ေငြေၾကး အတုေတြနဲ႔ ...။

နာမည္ အတု ...
မွတ္ပုံတင္ အတု ...
အလုပ္အကုိင္ အတု ...။

အဲဒီအတုေတြၾကားမွာ
ကဗ်ာ အတုနဲ႔
စာ အတုေတြနဲ႔
ေခါက္႐ုိးက်ဳိးေနတဲ့ ဒုကၡစစ္စစ္ေတြအေၾကာင္း ေျပာတတ္သူေတြ ရွိမယ္ ...။

အဲ့ဒီအတုေတြၾကားမွာ
ဘ၀အတုနဲ႔ ...
အသုိက္အျမံဳ စစ္စစ္ကုိမွ လြမ္းတတ္သူေတြရွိမယ္ ...။

အဲဒီအတုေတြၾကားမွာ
ေသာက စစ္စစ္နဲ႔ ....
မ်က္ရည္စစ္စစ္ သြင္သြင္က်က်ေနသူေတြ ရွိမယ္ ...။

ခုတေလာ ...
ေဖာင္းပြေနတဲ့ အတုစစ္စစ္ေတြေအာက္မွာ
ခံစားခ်က္ စစ္စစ္ေတြခမ်ာလည္း ... ခုေတာ့ .. ..။

Abstract watercolor by Chriss Pagani