မင္းညြန္႔လိႈင္ - ျမ င္ ခ် င္ တ ယ္


  မင္းညြန္႔လိႈင္ -  ျမ င္ ခ် င္ တ ယ္
ဇူလိုင္ ၂၄၊ ၂၀၁၄


ေအာင္စာရင္းမွာ
ကိုယ္႔နာမည္ကိုျမင္ခ်င္တယ္ ။

အေဆာင္ျပတင္းမွာ
 ေငြလမင္းကိုျမင္ခ်င္တယ္ ။

ေၾကာ႔ဆုံးရဲ႕ေကသာမွာ
 ႏွင္းဆီပြင့္ကိုျမင္ခ်င္တယ္ ။

ထီေပါက္စဥ္မွာ
ကိုယ္႔ထီနံပါတ္ျမင္ခ်င္တယ္ ။

ယုဇနပင္မွာ
ဖဲႀကိဳးဝါကိုျမင္ခ်င္တယ္ ။

မဂၢဇင္းမာတိကာမွာ
ကိုယ္႔ကဗ်ာကိုျမင္ခ်င္တယ္ ။

ေရႊအိုးထမ္းတာျမင္ခ်င္တယ္
ဆင္စီးျမင္းရံတာျမင္ခ်င္တယ္ ။

မိႈင္းမလြန္ခင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတာျမင္ခ်င္တယ္ ။

နာေရးေၾကာ္ျငာမွာ
မုန္းသူနာမည္ျမင္ခ်င္တယ္ ။

ေငြစကၠဴအသစ္မွာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ပုံျမင္ခ်င္တယ္ ။

ျပည္သူေရြးတဲ႔သမၼတသစ္ရဲ႕
က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲမွာ
ကဗ်ာရြတ္တာျမင္ခ်င္တယ္ ။

ေက်ာင္းနံရံတဝိုက္မွာ
ေ  ေဒါင္းအလံစိုက္တာျမင္ခ်င္တယ္ ။

ေကာင္းကင္ျပာျပာမွာ
ခ်ိဳးငွက္ပ်ံတာျမင္ခ်င္တယ္ ။

အျပဳံးေနာက္မွာ
 ႏွလုံးသားကိုျမင္ခ်င္တယ္ ။

စကားရဲ႕ေနာက္မွာ
တရားကိုသာျမင္ခ်င္တယ္ ။

ျမင္ခ်င္တာေတြ
သိပ္မ်ားေနတယ္လား

ဘာကိုမွ
မျမင္ခ်င္တဲ႔တစ္ေန႔
မ်က္စိပိတ္ၿပီေပါ႔ ။         ။
                        Photo - Aung Htet