ရန္ေနာင္ (ဗုိလ္တေထာင္) - ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ေထာက္ပ့ံေငြ ေပးအပ္ပြဲျပဳလုပ္

ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း  (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ေထာက္ပ့ံေငြ ေပးအပ္ပြဲျပဳလုပ္
ရန္ေနာင္ (ဗုိလ္တေထာင္)
ဇူလုိင္ ၁၄၊ ၂၀၁၄
 

 
ျမန္မာနိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္ မ်ားအတြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား၊ အျခားအကူအညီလိုအပ္ေနေသာ ဘဝတူစာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့နိုင္ရန္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ထားသည့္ ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ  (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲကို  ၂၀၁၄ ခု ႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္ေန ေန႔လည္ (၂) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေရႊဂံုတိုင္ရိွ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ စားေသာက္ဆိုင္ သီရိခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႕ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယကႀကီးဦးတင္ဦးတက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားကာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 


ထိုေန႕ေပးအပ္ေသာ အခမ္းအနားတြင္  လက္ရိွနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၃) ဦး၊ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဘဝတူစာနယ္ဇင္း သမားမ်ား စုစုေပါင္း (၂၆) ဦးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတို႔အား ေထာက္ပံ့ေငြ စုစုေပါင္း (၇၆) သိန္းအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 သဘာပတိ နာယကႀကီး ဘဘဦးတင္ဦး မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဦးဝင္းတင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း ႀကီးကို အဓြန္႔ရွည္တည္တ့ံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ သတင္းစာဆရာႀကီးဦးဝင္းတင္အား ေလးစားဂုဏ္ျပဳရာလည္း က်မည္၊ အ ေကာင္း ဆံုးေက်းဇူးတုန္႔ျပန္ေပးဆပ္ရာက်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္အထိ လက္ရိွနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၆၆) ဦး၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းႏွင့္ ဘဝတူစာနယ္ဇင္းသမား (၃၈၇) ဦး စုစုေပါင္း (၄၅၃) ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ (၁၂၉၂) သိန္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႕ အလွဴေငြထည့္၀င္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ နာယက ဆရာႀကီးဦးဝင္းတင္ကိုင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၄၅၀၀၄၅၀၀၀ သို႔ျဖစ္ေစ၊ (NLD) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုး၊ အမွတ္ (၉၇/ခ)၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း ၀၁- ၅၅၅၁၅၆ ၊ ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း႐ံုး၊ အမွတ္ (၁၂၂) ၃ လႊာ ၊ လမ္း (၅၀)၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း ၀၁- ၂၀၀၂၇၆ သို႔ ဆက္ သြယ္လွဴဒါန္းနိုင္ေၾကာင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ကိုေက်ာ္ေအာင္မွေျပာျပခဲ့သည္။