မင္းညြန္႔လိႈင္ - ဓားေတာင္မ်ား မီးပင္လယ္မ်ား ႏွင့္ ၾကာပန္းတပြင့္


ဓားေတာင္မ်ား မီးပင္လယ္မ်ား ႏွင့္ ၾကာပန္းတပြင့္
 မင္းညြန္႔လိႈင္၊ ဇူလိုင္ ၁၈၊ ၂၀၁၄


သူ႔မ်က္ႏွာမွန္လိုၾကည့္ေနတဲ႔
သူ႔အသည္းစြဲ လူထုႀကီး ။

သူ႔ပစ္မိန္႔ကိုေစာင့္ေနတဲ႔
႐ရင္ရ မရရင္ခ် တပ္မေတာ္ ။

သူပဲ႔ကိုင္ေမာင္းႏွင္ေနတဲ႔
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ။

သူဦးေဆာင္အုတ္ျမစ္ခ်ေနတဲ႔
တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ။

သူ႔အာရုံေဇာနဲ႔ေရြ႕ေနတဲ႔
တစ္ႏွစ္အတြင္းလြတ္လပ္ေရးဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ ။

သူ႕ကိုျမည္တြန္ေတာက္တီးေနက်
စိတ္မရွည္ႏိုင္တဲ႔ေရႊေဒါင္းေတာင္ ။

သူ႕ကိုအရိုင္းဘြဲ႕ႏွင္းအပ္ေလတဲ႔
သူ႔ခ်စ္မိတ္ေဆြ ကေလာင္နီ ။

သူ
မုန္တိုင္းရဲ႕ဗဟိုခ်က္မထဲေရာက္ေနတယ္
သူ႔မွာ
ဓားသြားေဖြးေဖြးေတာင္တန္းေတြနဲ႔
သူ႔မွာ
မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ပင္လယ္ေတြနဲ႔
သူ႔ရင္ဘတ္ထဲမေတာ႔
ျဖဴျဖဴလြင့္လြင့္ၾကာပန္းတစ္ပြင့္ ။

"ၾကည္
ပဲျပဳတ္နဲ႔နံျပား႐ရင္
စားခ်င္တယ္ ။"

ဒါဟာ
သူေရးျခစ္ခဲ႔တဲ႔သုံးေၾကာင္းကဗ်ာ
သူထားရစ္ခဲ႔တဲ႔ၾကာပန္းရနံ႔ ။

ႏွလုံးသားအဆက္ဆက္လြမ္းရစ္ေစဖို႔
သူ႔ကားေလးက
ဇူလိုင္ တမနက္ခင္း
ျမားအစင္းစင္းေအာက္တိုးဝင္လို႔
အတြင္းဝန္မ်ားရုံးတည့္တည့္ေမာင္းသြားၿပီ ။           ။

The Season of Rain | Jottify
jottify.com