ေက်ာ္ဟုန္း - ဂေဟ

ဂေဟ
ေက်ာ္ဟုန္း
ဇူလုိင္ ၁၀၊ ၂၀၁၄

 

ေကာင္းကင္ႀကီးကို
ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေတာ့
နက္ျပာေရာင္ ေအာက္ခံမွာ
ၾကယ္ေတြ …
စိန္ပြင့္လို လင္းလက္၊
ဒါေပမဲ့ …
ညဟာ အဆီျပန္ေနတယ္။

နံနက္ခင္းမွာ
ေတးသီဆိုႏိုင္ဖို ့
ဒီည …
ငွက္ေတြ အိပ္ေရး၀၀ အိပ္ၿပီ။

ဒီညမွာ
ရုတ္တရက္
မိုးရြာမွာ မပူနဲ ့၊
ၾကယ္စုံရင္ မိုးမရြာဘူး။

ငွက္မ်ား
အိပ္ေရး၀၀ အိပ္ႏိုင္ပါေစ၊
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတးသီႏိုင္ပါေစ။

ဒါေပမဲ့
အဆီျပန္ ညေတြႀကံဳခဲ့ရင္
ၾကယ္ေတြသာ စုံပါ့ေစ၊
ၾကယ္စုံရင္ မိုးမရြာရဲဘူး၊
ေသျခာတယ္။      ။