မင္းညႊန္႔လႈိင္ - ငါတို႔ဟာ ကတၱားျဖစ္တယ္

ငါတို႔ဟာ ကတၱားျဖစ္တယ္
မင္းညႊန္႔လႈိင္
ဇူလုိင္ ၇၊ ၂၀၁၄
 
© Toni Demuro


 ကိုယ့္ဦးေခါင္းကို ကိုယ္႐ႈိ႕ၿမိႇဳက္
ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ ထြန္းပရတယ္ ငါတို႔။

ေက်ာက္သားနံရံကို
လက္ညိႇဳးနဲ႔ထိုးေဖာက္
ေသြးကိုမင္လုပ္ ေမာ္ကြန္းတင္ရတယ္ ငါတို႔။

အထင္ကရ မွန္ကန္မႈကို
မီးပုံထဲ အခါခါခုန္ခ်
သက္ေသျပေနရတယ္ ငါတို႔။

ေမာင္ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲဖို႔
က်ားကို နားခ်ေနရတယ္ ငါတို႔။

ဂိုးသြင္းခြင့္ေတြ လက္လြတ္ခဲ႔ရ
အသန္႔ရွင္းဆုံးကစားသမား ငါတို႔ ။

နာမည္ေက်ာ္ေၾကာင္လိမ္ေလွကားေပၚ
အခန္းေျပာင္း တီးလုံးရွည္ႀကီး
က်က္မွတ္ေနရဆဲ ငါတို႔ ။

သို႔ေသာ္ဦးမညႊတ္
ပန္းပန္လ်က္ပဲ အဘိဓမၼာနဲ႔
အပြင့္ပြင့္ျပမယ္ ငါတို႔ ။     ။