ေခတ္ရနံ ့၊ၾသဂုတ္လ၊၂၀၁၄ ထုတ္


Photo: ေခတ္ရနံ ့၊ၾသဂုတ္လ၊၂၀၁၄ ထုတ္ မနက္ျဖန္စတင္ျဖန္ ့ပါမယ္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမုိင္း၊ ျပည္သူဘက္ကအျပတ္ဘက္လုိက္မယ္ဆိုသည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့အင္တာဗ်ဴး၊သမိုင္းပညာရွင္နိဳင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ေဟာင္းဦးစိုင္းေအာင္ထြန္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊၂ဝ၁၅နီးေလအားပ်က္ဖြယ္ႀကံဳေလလား၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုန္စည္(သို႔) ဆန္စသည္တုိ႔ႏွင့္အတူဝင္းထြဋ္ေဇာ္၊သန္းစိုးႏုိင္၊ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္)၊တင္ႏုိင္တုိး၊ေါက္တာ ညီညီ၊ထင္ေအာင္ေက်ာ္၊ကိုဝ၊နတ္မွဴးတို႔၏စာေပလက္ရာမ်ားျဖင့္ႏုိင္ငံေရးရာ၊သမုိင္းေရးရာ၊စီးပြားေရး၊သုတ၊ရသစံုလင္စြာျဖင့္ ....... 
ေခတ္ရနံ ့၊ၾသဂုတ္လ၊၂၀၁၄ ထုတ္
မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၄

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမုိင္း၊ ျပည္သူဘက္ကအျပတ္ဘက္လုိက္မယ္ဆိုသည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့အင္တာဗ်ဴး၊သမိုင္းပညာရွင္နိဳင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ေဟာင္းဦးစိုင္းေအာင္ထြန္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊၂ဝ၁၅နီးေလအားပ်က္ဖြယ္ႀကံဳေလလား၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုန္စည္(သို႔) ဆန္စသည္တုိ႔ႏွင့္အတူဝင္းထြဋ္ေဇာ္၊သန္းစိုးႏုိင္၊ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္)၊တင္ႏုိင္တုိး၊ ေဒါက္တာ ညီညီ၊ ထင္ေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုဝ၊ နတ္မွဴးတို႔၏ စာေပလက္ရာမ်ားျဖင့္ႏုိင္ငံေရးရာ၊သမုိင္းေရးရာ၊စီးပြားေရး၊သုတ၊ရသစံုလင္စြာျဖင့္ .......
ေခတ္ရနံ ့၊ၾသဂုတ္လထုတ္ မာတိကာတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးရာ
ဒီမုိကေရစီဆန္႔က်င္ေရးသမားေတြအေနနဲ႔
အာဏာကိုဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ဖုိ႔မႀကိဳးစားပါနဲ႔......................ဝင္းထြဋ္ေဇာ္ ၁ဝ
ကတၲီပါဖိနပ္စီးေရႊထီးေဆာင္းေရး...............................သန္းစိုးႏိုင္ ၁၄

ေတြ႕ဆံုျခင္း
ဦးစိုင္းေအာင္ထြန္းႏွင္႕ေတြ႔ဆံုျခင္း................................အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ ၃၂

ေဆာင္းပါးအေထြေထြ
ဆရာေမာင္ေသာ္ကအမွတ္တရ................................စိန္ေသြး ၄ဝ
မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ထဲကစကၠန္႔ပုိင္း ................................ဆရာမ်ဳိး(လွည္းတန္း) ၄၃
ေစာရဘ႑ာအိတ္ေသာ့ပိတ္ခဲ့သူမ်ား(၁၁).......................ေမာင္လြင္မြန္(ကသာ) ၄၆
တကၠသိုလ္သင္ၾကားမႈဘာသာစကား.............................ေဒါက္တာညီညီ ၆၁

ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ႕
အနာဂတ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း.......................................ေခတ္ဘုန္းသစ္ ၆၇
အမ်ဳိးသားစာၾကည္႕တုိက္အေၾကာင္း.............................လင္းသုိက္ၫြန္႔(ျမန္မာ့ေျမ) ၇ဝ

အေတြးအျမင္ႏွင့္သေဘာထားေရးရာ
၂ဝ၁၅နီးေလအားပ်က္ဖြယ္ေတြႀကံဳရေလလား..................ဦးတင္ဦး(က်ဴရွင္) ၁၈
အမ်ဳိးသားေရးဝါဒအရင္းျမစ္မ်ားႏွင္႕လူမ်ဳိးစုပဋိပကၡ...........ေက်ာ္ဝင္း(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) ၉၄

စီးပြားေရႏွင့္စီမံေရးရာ
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကုန္စည္(သို႔မဟုတ္)ဆန္..........................ေမာင္သံဒိုင္(ေဘာဂေဗဒ) ၅၄
ၿမိဳ႔ျပမုိးေကာင္းကင္........................................... ရင္ရင္ေလး ၅၉

လူငယ္က႑
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမုိင္း......................................လင္းေအး ၇၂
ျပည္သူဘက္ကအျပတ္ဘက္လုိက္မယ္
(သတင္းမဂၢဇင္းႏွင္႕ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံုျခင္း)...................... ၂၄
ကိုကုိးကြၽန္းမွဟီ႐ုိရွီးမား........................................ျမသန္း ၈ဝ

အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္သမုိင္းေရးရာ
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးမူ၅ခ်က္
ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္အထိမ္းအမွတ္....................................ကိုသန္း(ၾကည္႕ျမင္တိုင္) ၆
သမဂၢအေဆာက္အအံုမုိင္းခြဲခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၏ရွင္းလင္းခ်က္............................... ၃၈
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္သခင္စုိးႏွင့္သခင္သန္းထြန္း...............တင္ႏိုင္တိုး ၈၈

စာေပေရးရာႏွင့္ေဝဖန္ေရး
သက္ေတာ္ရာေက်ာ္စာေပဆိုင္ရာႏိုဘယ္ဆု ........................ဟန္ေဇာ္ ၁ဝဝ
ေမာင္ရင့္မာ(ေက်ာင္းကုန္း)၊ေလးကုိတင္ႏွင္႕.........................ေလးကုိတင္ ၁ဝ၃
ဥာဏ္ကြန့္ျမဴးမႈႏွင့္အေတြးဂယက္မ်ား............................ေျမလတ္ေမာင္ျမင္႕သူ ၁ဝ၉
ေဇာ္လူစိမ္းႏွင္႕စကားစျမည္.......................................ေရႊေဒါင္းေတာင္ ၁၁၂

ကမၻာ့ေရးရာ
ဂ်ိဳကုိဝီ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္သူ႔သူရဲေကာင္း...........................ကိုဝ ၁၆၈
ထုိင္းနည္းထုိင္းဟန္ဒီမုိကေရစီဆီသုိ႔.............................ထင္ေအာင္ေက်ာ္ ၁၇၂
ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးမူဝါဒအေျပာင္းအလဲႏွင့္ဂယက္မ်ား................စိုးအုပ္ ၁၈၃
အက်ဥ္းစံမီလုိစီဗစ္............................................သစ္ဦးဇင္ ၁၇၆

ကဗ်ာ
ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္၊ေမာင္သန္းစိုး(ေခ်ာက္) ဂ်ိဳေဇာ္၊ေမာင္ေဆြဆက္၊ရတနာသိဃၤ၊
လင္းဇင္ေယာ္၊သန္းေဆြမိုး(ကေလာ)၊လင္းခါး၊ဂြၽန္ဘြား၊မုိဃ္းဇက္ေသာ္..............၁၁၈-၁၂၈

ကာတြန္း
ဝင္းေအာင္.................................................................................. ၉
စိုးစံဝင္း ................................................................................... ၂၃
ေဖာင္းေဖာင္း................................................................................ ၅၃
ထိန္သာ..................................................................................... ၉၉
စိန္ထြန္းထြန္း..................................................................................... ၁၂၉
ဒဲ႕ဒိုး...................................................................................... ၁၄၉

ရသအၫႊန္း
သစ္ပုတ္ပင္ေအာက္အေရာက္လာခဲ့မယ္.......................တကၠသိုလ္ျမစိမ္း ၉၄

အက္ေဆး
ႏွင္းခါး႐ိုက္တဲ႕ၿမိဳ႔...........................................ေပၚဦးျမင္႕ ၁၃ဝ
သခ်ႋဳင္း..................................................မက္-ကင္းနီ ၁၃၄

ဝတၳဳတို
ေၾကြတစ္လွည့္.............................................ခင္သႏၱာ ၁၃၈
ေတာင္ပံတုိ႔၏ခြန္အား......................................နတ္မွဴး ၁၄၄

ဝတၳဳရွည္
ဤခရီးနီးသလား..........................................ေဝမိုးႏိုင္ ၁၅ဝ

ဘာသာျပန္ဝတၳဳတို
ဝုိင္အိပ္စ္ပတ္..............................................ခင္ျမင္႕ေအာင္ ၁၆၂

လခ်ဳပ္မွတ္စု................................................. ၁၈၆-၁၈၉