မာမာေအး - "ေမ့ပါဘူး"


မာမာေအး - "ေမ့ပါဘူး"
ၾသဂုတ္ ၉၊ ၂၀၁၄


ရွစ္ေလးလံုးေနာက္
ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္၀ယ္ ...
သက္ေပ်ာက္ဆြမ္းပို ့
ဖို ့၀ိန္းျမိဳ့မြန္
ေဇတ၀န္ေက်ာင္း
ထပ္ေလာင္းအမွ်ေ၀
ကၽြတ္ေစ လြတ္ေစ...
ေမ့ပါဘူးကြယ္ေလ ။  ။

(Illustration - Min Kyaw Khine, 2008)