ေက်ာ္ဟုုန္း - တသက္တာ၀တ္ရုုံနဲ႔ နံနက္ခင္းဓာတ္စာ


ေက်ာ္ဟုုန္း - တသက္တာ၀တ္ရုုံနဲ႔  နံနက္ခင္းဓာတ္စာ
ၾသဂုုတ္ ၃၊ ၂၀၁၄

ကိုယ့္အရုိး ကိုယ္ထြင္
အပ္လိုေသြးၿပီး
ကိုယ္၀တ္ရုံ ကိုယ္ခ်ဳပ္ဆင္
၀တ္ခ့ဲၾကရသူေတြခ်င္း ...။
ဒီမွာ ...
အတၱနညး္နည္းလိုမယ္
 ေလာဘနည္းနည္းလိုမယ္
မာနနည္းနည္းလိုမယ္။
အေရာင္စုံေတာ့ အသုံးမပိုနဲ ့
မင္း၀တ္ရုံနဲ ့မင္း အလွပ်က္မယ္။
ငိုက္ျမည္းမသြက္ ဦးေႏွာက္ရ့ဲ
အာရုံေၾကာေတြ ခြန္အားတိုးဖို ့
သၾကားေတာ့ မ်ားမ်ားမထည့္နဲ ့
ကာဖိန္းအရသာပ်က္ရင္ ...။
ေလာကသားရမၼက္နဲ ့ေလာကႀကီး
သဟဇာတ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ။