မင္းညြန္႔လိႈင္ - မ ေ သ တဲ႔ ငွ က္


 မင္းညြန္႔လိႈင္ - မ ေ သ တဲ႔ ငွ က္
ၾသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၄

သူ႔ရဲ႕ေတာက္ပလြန္းမႈက
သူ႔ကို
အေၾကြေစာခဲ႔ေစတာလား ။

ေၾကြၿပီးသည့္တိုင္အေရာင္မမွိန္
တို႔မ်ားႏွလုံးအိမ္ထဲ
အသိုက္ဖြဲ႕ဆဲသီခ်င္းငွက္ ။

ဤငွက္အား
မည္သည့္အသံႏွင့္မ်ွအစားမထိုးေစရ
ငွက္ခ်စ္သူမ်ားႏိုင္ငံေတာ္က
အတိအလင္းျပဌာန္းထားခဲ႔ၿပီ ။          ။

Photo Credit - deviantART: More Like Grow with ethics by MrHoof