ေဆာင္းလူ - ဇင္းမယ္

ေဆာင္းလူ - ဇင္းမယ္
ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၄

 
 
ဒီအရပ္မွာ ...
အေရွ႕အေနာက္ ေပါင္းစုံ ... သုိးေဆာင္းစကားေတြနဲ႔
ဘာသာစကားေတြ ထုံကူးေနတယ္ ...။

ရွန္ပိန္ျဖဴ .. ၀ုိင္နီနဲ႔ ...
ေကာ့ေတးခ္ ... တစက္စက္က်ေနတဲ့အရပ္ ...။

ဒီအရပ္က ႏုိက္ကလပ္မယ္ေတြဟာ ...
ငါတုိ႔အရပ္က ဘာသာစကားကုိ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ က်ိတ္က်ိတ္ေျပာတယ္ ...။

ဒီအရပ္မွာ ...
ႏွိပ္ရင္း ခံရင္း ...
တုဏိွဘာေ၀ဘ၀န႔ဲ .. ညအလုပ္ေတြ ႀကီးစုိးေနတယ္ ...။

ဒီအရပ္မွာ ..
ရင္ဘတ္အတုေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ုိင္းေတြ ခဏ ခဏ ရွိတယ္ ...။

ဒီအရပ္မွာ ...
အလုပ္မ်ားမ်ားမတတ္ေပမယ့္ ...ညဏ္မ်ားတတ္မွ ဘ၀လွတယ္ ...။

ဒီအရပ္မွာ ...
ေရေပၚဆီ ..လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြ ႀကီးစုိးေနတယ္ ...။

ဒီအရပ္ဟာ
တကယ္ေတာ့
ေကာင္းတလွည့္ ..ဆုိးတလွည့္မွာ ..ခြက္ခ်င္းတုိက္တုိင္းမွာ ..
လုံးခ်ာလည္ ... ယစ္ေမာေနတတ္တဲ့အရပ္...။

၁၁း ၀၉ နာရီ
ၾသဂတ္စ္ ၇၊ ၂၀၁၄