ေမာင္စြမ္းရည္ - “အဖုိးနဲ႔ ပုိးဟပ္”


ေမာင္စြမ္းရည္ -     “အဖုိးနဲ႔ ပုိးဟပ္”
ၾသဂုတ္ ၆၊ ၂၀၁၄


 စားပဲြေပၚပတ္ၿပီး
ကြင္းပတ္ကစား၊ ေဘာလုံးသမားလုိ
ေျပးလႊားရစ္ပတ္၊ ပုိးဟပ္တေကာင္-ႏွစ္ေကာင္
သုံးေလးေကာင္-
စားပဲြေျပာင္လက္၊ ဟင္းစက္ဟင္းၾကြင္းရွာလ်က္။

အဖုိးပုညွက္၊ မ်က္မွန္ကုိတပ္
စားပဲြနားရပ္
ပုိးဟပ္အမဲလုိက္၊ ယပ္ေတာင္နဲ႔ရုိက္
ေမာဟုိက္တက္ၾကြ၊ တအားခ်ေတာ့
ကဲြက်ပန္းကန္၊ အိမ္လုံးညံၿပီး
အသံၾကားေသာ္-
အဖြားေျပးလာ၊ ထုရုိက္ပါေရာ
ခါးနာအဖုိး၊ ပုဆုိးကြ်တ္က်
ပုိးဟပ္ကမေသ၊ အဖုိးေသမယ္
ပုိးဟပ္ေရ…၊ ကယ္လွည့္ပါအုံး။

ေမာင္စြမ္းရည္
၁၂ ေမ ၂၀၁၂

Photo Credit - http://littlevoicefromburma.blogspot.com/2012/05/blog-post_22.html