ေဆာင္းလူ - အျပာကား

ေဆာင္းလူ - အျပာကား
ၾသဂုတ္ ၆၊ ၂၀၁၄

 
လူေတြက ေျပာၾကမယ္
ဒါသိပ္ညစ္ပတ္တယ္လုိ႔
ဘာထူးလဲ ...သူတုိ႔လည္း ..။

ကေလးကအစ
ေခြးက အစ
ဒီႏုိင္ငံမွာ ....
အကြၽမ္း၀င္ၿပီးသား ... သူတုိ႔ဘာသာေဗဒနဲ႔သိတဲ့ ... အျပာကား ...။

အေရာင္ကုိ ႀကိဳက္သည္ပဲ ဆုိဆုိ
အေသြးကုိ ႀကိဳက္သည္ပဲ ေျပာေျပာ
သူတုိ႔ဆုိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဒါ ... ငါတုိ႔ ဆုိမယ့္ အျပာကား ...။

တကယ့္ကုိ အေရာင့္ရင့္ရင့္နဲံ
မႈိတက္ေနတဲ့ ... အျပာကား ....
မုသားအျပည့္နဲ႔ ... အျပာကား ...
အညႇီရနံ႔အျပည့္နဲ႔ ...အျပာကား ...။

၁၁ း ၃၉ မိနစ္