ရန္ေနာင္(ဗိုုလ္တေထာင္) - ေအာ္ရီဒူး ဆင္းကဒ္ေတြ ၁၅၀၀က်ပ္ထဲ ျဖင္႕ ေဈးကြက္ထဲ စတင္ျဖန္႕ခ်ိ


ရန္ေနာင္(ဗိုုလ္တေထာင္) - ေအာ္ရီဒူး ဆင္းကဒ္ေတြ ၁၅၀၀က်ပ္ထဲ ျဖင္႕ ေဈးကြက္ထဲ စတင္ျဖန္႕ခ်ိ
ၾသဂုတ္ ၃။ ၂၀၁၄ ရန္ကုန္
       ျမန္မာျပည္၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ကို တေခတ္ဆန္းေစေသာ ေအာ္ရီဒူး ဆင္းကဒ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂) ရက္  စေနေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆူးေလဘုရားလမ္းေပၚရိွ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္ ပဲခူးခန္းမ၌ နံနက္ ( ၁၀) နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕သည္။
  ေရွးဦးစြာ ကုမၸဏီ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ Mr Ross Cormack က ေအာ္ရီဒူးဟာ ယေန႕မွစ၍ ရွင္သန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စတင္ေျပာၾကားရင္း စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို စတင္ဖြင္႕လွစ္ခဲ႕ပါသည္။ ယေန႕မွစတင္၍ ပြဲဦးထြက္အခမဲ႕ အစီအစဥ္မ်ားကို ၾသဂုတ္လ  ၁၄ ရက္ ညသန္းေခါင္ယ့ အခ်ိန္အထိ အခမဲ႕သံုးစြဲနိုင္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင္႕ အင္တာနက္ ႏွင္႕ အဆင္႕ျမင္႕ အသံအရည္အေသြး ေခၚဆိုမႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Cormack ကေျပာၾကားသည္။   ဆင္းကဒ္ တကဒ္ လွ်င္ တစ္ေထာင္႕ငါးရာ က်ပ္သာေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႕၏ မိုိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသည္ ေအာ္ရီဒူး ဆင္းမ္ကဒ္မ်ားႏွင္႕ တြဲဖက္သံုးစြဲ နိုင္ျခင္းရိွမရိွကို ေရွးဦးစြာ သံုးစြဲမည္႕သူမ်ားက စစ္ေဆးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာ္ရီဒူး ၏ ၆၅၀၀ ေသာ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆိုင္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
  ေအာ္ရီဒူးသည္ ျမန္ႏႈန္းျမင္႕ အင္တာနက္အျဖစ္ကို ေနာက္ဆံုးေပၚ အဆင္႕ျမင္႕ 3G နည္းပညာႏွင္႕ မိ်ဳးဆက္သစ္ အဆင္႕ျမင္႕ UMTS 900 ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင္႕ ယခင္စမ္းသပ္ကာလ အသံုးျပဳခဲ႕ေသာ ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊ေနျပည္ေတာ္ ျမိဳ႕ႀကီးမ်ားအျပင္ ျပည္၊မေကြး၊ မိတၳီလာစသည္႕ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ပါ လူထုအက်ိဳဳ းျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးနိုင္ရန္ လွ်င္ျမန္စြာ ကြန္ရက္ျဖန္႕က်က္လ်က္ရိွသည္။သံုးစြဲသူ မိဘျပည္သူေတြအေနျဖင္႕ အခမဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႕ စမ္းသပ္ၾကည္႕ၾကဖို႕ တိုက္တြန္းဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္ ဟု အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ Ross Cormack ႕ေျပာၾကားခဲ႕သည္။


    ေအာ္ရီဒူး ၏ဝန္ေဆာင္မႈ အားလံုးသည္လည္း လူတိုင္းတတ္နိုင္ေသာ ခ်ိဳသာသည္ကေဈးႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။ၾသဂုတ္လ ၁၅  ရက္ေန႕ အခမဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆံုးခန္းတိုင္ေသာအခါ ေအာ္ရီဒူး ဖုန္းအခ်င္းခ်င္း ေခၚဆိုလွ်င္ က်သင္႕သလိုေပး/ သံုးသေလာက္ေပး အစီအစဥ္ေခၚ စနစ္တြင္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္၊ေအာ္ရီဒူး ဖုန္းမွ တျခားဖုန္းသို႕ ေခၚလွ်င္ တစ္မိနစ္ ၃၅က်ပ္ ၊ျမန္မာျပည္မွ မည္သည္႕ကြန္ရက္ သို႕မဆို စာတိုေပးပို႕ျခင္းသည္ တစ္ေစာင္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ ႏွင္႕ အင္တာနက္အသံုးျပဳခသည္ 1MB လွ်င္ ၂၅က်ပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ သာမန္သံုးသေလာက္/ က်သေလာက္ေပး အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ အထူးအစီအစဥ္မ်ားႏွင္႕ အံ႕ၾသေလာက္စရာ အေရာင္းျမွင္႕တင္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ကို ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ထပ္မံေၾကျငာမည္ျဖစ္သည္။
  ေအာ္ရီဒူး သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင္႕ ေအာ္ရီဒူး၏ တရားဝင္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ www.ooredoo.com.mm သို႕ ဝင္ေရာက္ၾကည္႕ရႈနိုင္သလို သံုးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  ၀၉၉-၇၀၀၀-၀၂၃၄ သို႕ေခၚဆိုေမးျမန္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ေအာ္ရီဒူး ၏ စတင္ေရာင္းခ်ျခင္းဖြင္႕ပြဲလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ထားသည္မ်ားမွာ ေအာ္ရီဒူး ဖုန္းအခ်င္းခ်င္း မိနစ္ ၉၀၀ အခမဲ႕ေခၚဆိုျခင္း၊ စာတို ၉၀၀ အခမဲ႕ပို႕ေဆာင္နိုင္ျခင္း ၊ေန႕စဥ္ အင္တာနက္ 20 MB အခမဲ႕သံုးစြဲခြင္႕ ၊ Facebook အခမဲ႕ သံုးစြဲျခင္းတို႕ပါဝင္ၿပီး နိုင္ငံတကာသို႕ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ SMS ပို႕ျခင္း၊ Roaming တို႕ပါဝင္ျခင္းေတာ႕မရိွေခ်။
   ျမန္မာျပည္သို႕ အဆင္႕ျမင္႕နည္းပညာ UMTS 900 ကို ပထမဆံုးယူေဆာင္လာေသာ ေအာ္ရီဒူး သည္  ဤနည္းပညာျဖင္႕ Apple, HTC, LG, Nokia, Sony & Samsung တို႕မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဖုန္းဟန္းဆက္မ်ားကိုအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ထိုဖုန္းမ်ား တြင္ ေအာ္ရီဒူး မွခြင္႕ျပဳေသာ စတစ္ကာပါမပါလည္း သံုးစြဲသူမ်ားက စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။

 ေအာ္ရီဒူး ေငြျဖည္႕ကဒ္မ်ားကို တေထာင္က်ပ္၊သံုးေထာင္က်ပ္၊ငါးေထာင္က်ပ္၊ တေသာင္းက်ပ္ ၊ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ မ်ားျဖင္႕ ဝယ္ယူေငြျဖည္႕နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာ္ရီဒူး ဖုန္းသံုးစြဲသူအခ်င္းခ်င္း လည္း ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းနည္းျဖင္႕လည္း ေငြကိုျပန္လည္ျဖည္႕တင္းနုိင္ပါသည္။ေအာ္ရီဒူး ၏ထူးျခားခ်က္မွာ သံုးသေလာက္ေပး၊ က်သေလာက္ေပးျဖစ္သျဖင္႕သံုးစဲြသူမ်ားအေနျဖင္႕ အင္တာနက္ သံုးျပီးျပန္မပိတ္မိလွ်င္လည္း ပိုက္ဆံမပါသြားသည္ကလည္းထူးျခားမႈျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္၏ ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္ကေတာ႕ ေအာ္ရီဒူး ေၾကာင္႕ အသစ္အသစ္ေသာနည္းပညာမ်ားကို ေငြေၾကးကုန္က်မႈနည္းစြာျဖင္႕ ျပဳလုပ္နိုင္ေတာ႔မည္ ဟု ေအာ္ရီဒူး မွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ ထပ္မံေျပာျပခဲ႕ပါသည္။