ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ - ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္

ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ - ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္
စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၄ကာတြန္းေအာင္ေမာ္၏ ေဖ့ဘုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ ျပန္လည္ကူးယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။