ညီညြတ္ၾကဖို႔ အမွာစကားပါးခဲ့သူ သခင္သိန္းေမာင္(၀ါးခယ္မ)၏ စ်ာပန ျမင္ကြင္းအခ်ဳိ႔
ညီညြတ္ၾကဖို႔ အမွာစကားပါးခဲ့သသခင္သိန္းေမာင္(၀ါးခယ္မ)၏ စ်ာပန ျမင္ကြင္းအခ်ဳိ႔
စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၄ (ထြန္း၀င္းျငိမ္း၏ေဖစ့္ဘြတ္က ယူတယ္)

 
၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားၾကီး သခင္သိန္းေမာင္ (၀ါးခယ္မ) ၉၆ ႏွစ္ မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံတို႔ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။