ဟန္သစ္ႏိုင္ - ဝါရင့္နိုင္ငံေရးသမားႀကီး သခင္သိန္းေမာင္(ဝါးခယ္မ) ေနာက္ဆုံးခရီးဟန္သစ္ႏိုင္ - ဝါရင့္နိုင္ငံေရးသမားႀကီး သခင္သိန္းေမာင္(ဝါးခယ္မ) ေနာက္ဆုံးခရီး

စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၄
ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ တက္ၾကြစြာျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ရပ္တည္မႈေပးခဲ့ေသာ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားၾကီး သခင္သိန္းေမာင္ (၀ါးခယ္မ) သည္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ေန႔က ည ၁၁နာရီေက်ာ္ ရန္ကုန္ျမိဳ့၊ အာရွေတာ္ဝင္ေဆးရုံတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၉ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေဝးသုႆန္မွာ ညေန ၅နာရီခန္႔က မီးသၿဂိဳဟ္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားနွင့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား စုံလင္စြာလာေရာက္ခဲ့သည္။
 
သခင္သိန္းေမာင္ကုိ ၁၉၁၉ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂)ရက္ေန႔တြင္ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အဘဦးေမာင္နွင့္ အမိေဒၚမိကေလးတို႔မွ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ဝါးခယ္မအမ်ိဳးသားေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၃၀၀ျပည့္အေရးေတာ္ပုံတြင္ ေရွ႕တန္းကပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၃၈ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္ေန႔ အတြင္းဝန္ရုံးကုိဝိုင္းစဥ္က ဦးၾကည္ေမာင္၊ ဦးေအးေငြ၊ ဦးေဌးၿမိဳင္(ဒဂုန္တာရာ)တို႔နဲ႕အတူ သပိတ္တားရားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ခုနွစ္ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတာခိုခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သခင္သိန္းေမာင္သည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး သာယာဝတီေထာင္နွင့္ အင္းစိန္ေထာင္တို႔တြင္ ညွင္းပန္းနွိပ္စက္ခံခဲ့ရသည္။ 
  
၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပုံအၿပီးတြင္ တို႔ဗမာအစည္းရုံးဝင္သခင္တေယာက္ေနျဖင့္ ေလထီးဦးအုန္းေမာင္၊ သခင္အုန္းျမင့္တို႔နွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဝါရင့္နိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားအဖဲြ႕တြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၂ခုနွစ္တြင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္၊ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းသည့္ ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းဂူဗိမာန္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီနွင့္ ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔တြင္လည္း နာယကအျဖစ္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ 
သခင္သိန္းေမာင္သည္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၄၈ခုနွစ္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန႔္က်င္ေရးတုိက္ပဲြ၊ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပဲြမ်ားတြင္လည္း မကြယ္လြန္မီေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ တက္ၾကြစြာျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ သမိုင္းတာဝန္ကုိ ေက်ပြန္စြားထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။