ကာတြန္းလိုင္လုဏ္ - ပညာေရး အေပး အယူ


 ကာတြန္းလိုင္လုဏ္ - ပညာေရး အေပး အယူ
စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၄
(ကာတြန္းဆရာရဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ကေန ယူပါတယ္)