ရန္ေနာင္ (ဗုိလ္တေထာင္) - SME ပညာေရးအစီအစဥ္ ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕မွာ စမည္


ရန္ေနာင္ (ဗုိလ္တေထာင္) - SME ပညာေရးအစီအစဥ္ ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕မွာ စမည္
စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄
 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ Standard Chartered ဘဏ္တုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး E4E ႏွင့္ SME ပညာေရးအစီအစဥ္ေခၚ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အလံျပဘုရား လမ္းရိွ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး၏ေနအိမ္မွာ စက္တင္ဘာလ  ၈ ရက္ ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Standard Chartered ဘဏ္အေနနဲ႔ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ သင္တန္းဆရာ/မ မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတဝွမ္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ယင္းအစီအစဥ္ကို ပို႔ခ်နိုင္ဖို႔အတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြကုိ လိုအပ္သလို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မံုရြာ ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕ကို စတင္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊  E4E လို႔ေခၚတဲ့ ပညာ ေရးအစီအစဥ္ကို Standard Chartered ဘဏ္က Price water house Coopers ရဲ႕ စီမံပံ့ပုိးမႈနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ Standard Chartered ဘဏ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ခ်ဳပ္ Mrs.Tina Singhsacha က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဆုိပါအစီအစဥ္တြင္ ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕က အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္ ၃၀၀ ေလာက္ကလည္း ပါ၀င္ၾကမွာျဖစ္သလုိ၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို လုပ္ကိုင္တဲ့အခါ ပညာေရး လက္လွမ္းမမီွမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မွာျဖစ္သလုိ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအသိအျမင္မ်ားကုိ တုိးပြားလာေစမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူမက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယင္းအစီအစဥ္ဟာ Standard Chartered ဘဏ္ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိတဲ့ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ အဓိကအစိတ္အပုိင္းအျဖစ္တယ္လုိ႔ လည္း သိရပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ျမန္မာ) ရဲ႕ ဒါရိုက္တာ Mr. Kevin Mackenzine က ယခုကဲ့သို႔ အေရးပါတဲ့အစီအစဥ္တခုကုိ Standard Chartered ဘဏ္ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရလုိ႔ မ်ားစြာဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပး ေနတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းျပဳလုပ္ေနေသာ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီေပးေနျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွေနေၾကာင္း၊ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ အငယ္စားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ယခုအစီအစဥ္သည္ စီးပြားရွာေဖြမႈ၊ စြန္႕ဦးတီထြင္မႈတို႔ႏွင့္ တိုးတက္ႀကီးပြားမႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေသာအေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။


E4E ပညာေရးအစီအစဥ္တြင္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈဆိုင္ရာ စီမံမႈ၊ ရသံုးခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း၊ စာရင္းအင္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းေရး ဆြဲျခင္း စသည့္က႑မ်ားပါဝင္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ တဆင့္သင္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္ကုိေတာ့ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းမွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။