ကာတြန္း ေစာငိုု - အမႈကေတာ့ ရွင္းရမွာပဲ


ကာတြန္း ေစာငိုု - အမႈကေတာ့ ရွင္းရမွာပဲ
(မုုိးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၄