ကာတြန္း ေစာငို - လိပ္ပတ္လည္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး


ကာတြန္း ေစာငို - လိပ္ပတ္လည္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄