ကာတြန္း ေစာငိုု - ငါတိုု႔ ရဲေတြ ညီညြတ္ၾက

ကာတြန္း ေစာငိုု - ငါတိုု႔ ရဲေတြ ညီညြတ္ၾက
(မိုုးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄