ညိဳထက္ညိဳ - အရိုးပါ ဝါးစားႏိုင္ေသာ ငါး


ညိဳထက္ညိဳ - အရိုးပါ ဝါးစားႏိုင္ေသာ ငါး
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၄


ဒီည …
ခါတိုင္း ပိတ္ပိတ္ ပစ္ေနက်
ေနာက္တစ္ေန႔ အစီအစဥ္ ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လိုက္မိမွ …
ဟာ …
ငါ မပါ ပါလား
အမႈန္အမႊား ေလးေလာက္ေတာင္ မပါ ပါလား
အရိပ္အျမြက္ ေလာက္ေတာင္ မပါ ပါလား
ျဖတ္ေလွ်ာက္ အဆင့္ေလာက္ေတာင္ မပ ါပါလား
ဘုရားစူး လြတ္ရံု ေလာက္ေတာင္ မပါ ပါလား
ဟုတ္သားပဲ …
လူၾကိဳက္မ်ားဖို႔ ဆိုတာ လြယ္သမို႔လား
ေအး …
ငါဟာ အရိုးပါ ဝါးစားႏိုင္ေသာ ငါး ။     ။