ကာတြန္း ေစာငို - ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေၾကး


ကာတြန္း ေစာငို - ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေၾကး
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၄