ေမာင္စြမ္းရည္ - ေခတ္သမိုင္း


ေမာင္စြမ္းရည္ - ေခတ္သမိုင္း
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄

                                   ယမ္း
                               ဗုံး
                   ေသနတ္
           စစ္တပ္
ပစ္သတ္။
           ေသြး
                 ေခၽြး
                       မ်က္ရည္
                                  ျပည္သူေပးဆပ္။

ေမာင္စြမ္းရည္၊ ၂၀ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄။
(Photo - Ko Myoe, 88)