ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ - အပစ္ရပ္မွတဲ့လား

ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ - အပစ္ရပ္မွတဲ့လား
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၄