ကာတြန္း ေစာငိုု - ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစခ်င္ရင္ လက္ေျမွာက္လိုုက္


ကာတြန္း ေစာငိုု - ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစခ်င္ရင္ လက္ေျမွာက္လိုုက္
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၄