ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား
(မုိးမခ) ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၄