သက္ခိုုင္ - အေလးမျပဳလိုုက္ရတဲ့ စ်ာပန


သက္ခိုုင္ - အေလးမျပဳလိုုက္ရတဲ့ စ်ာပန
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၄

ေဟ့ေကာင္ေရ …
မင္းစ်ာပနပြဲ
ငါလည္းမေရာက္
ရွိသေလာက္ေတြနဲ႔ပဲ ႏႊဲ
ငါ့ရင္ထဲ (ေတာ့) အၿမဲရွိပါမယ္။

ေနပူေလပူ
မင္းမျငဴဆူပဲ
မင္းကူခဲ့သမွ်
ဘယ္သူမွ ဂရုုမစိုုက္
မင္းမမိုုက္တာပဲ ေလွ်ာက္ေျပာ
သူတိုု႔ ေပါက္ေျမာက္တာပဲေဟာလိမ့္မယ္။
ဒါမွမဟုုတ္
မင္းကေသာက္ပ်င္း
အေတာ္ကိုုဖ်င္းတယ္လိုု႔ ေျပာၾကမယ္။

မငိးအခ်ိန္ေတြကိုုသံုုး
သူတိုု႔ လူလံုုးလွခဲ့ေပမယ့္
မင္းဘဝရဲ႕နိဂံုုး
သူတိုု႔ၿပံဳးေနတဲ့ ဘဝေတြနဲ႔သာ ယစ္မူး
မင္းကိုု သူတိုု႔ေမ့ဖူးခဲ့တယ္။

ဝမ္းေတာ့မနည္းနဲ႔ သူငယ္ခ်င္း
မင္းရဲ႕ခ်ဥ္ျခင္းရမက္
တိုု႔တေတြ ရင္ျခင္းအပ္
မင္းဝိညာဥ္အတြက္ ျပန္တမ္း
ဘယ္သူ႔ဆီကမွ မွတ္တမ္းမထုုတ္ေပမယ့္
ငါတိုု႔ ရင္ထဲ မပ်က္တမ္းရွိမယ္။

တခုုေတာ့ မင္းကံေကာင္းတယ္
ငါတိုု႔အလိုုက်
မင္းကိုု အလံလွလွ (ေပါက္တတ္ကရ မပါ)
ကြယ္ (မင္းတိုု႔) ဒိုု႔ (ငါတိုု႔ရယ္လိုု႔) ေျပာလိုု႔ရတဲ့သူေတြက
မရမက
အုုပ္ခဲ့ၾက
ဒါ တခုုတ္တရေပါ့။

ဒါေၾကာင့္
သြားေတာ့ သူငယ္ခ်င္း
ငါတိုု႔ဘဝ အလင္းႏွစ္ေတြအတြက္
ခင္းျပ၊ လင္းပ၊ ရွင္းလွတဲ့ ဘဝေတြနဲ႔
ငါလည္း ရင္းျပဖိုု႔
ႀကိဳးစားရဦးမယ္သူငယ္ခ်င္း။


(အေမရိကန္ႏိုုင္ငံမွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရတဲ့ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း၊ ရဲေဘာ္ အရွည္ႀကီး (ကိုုထြန္းထြန္း)သိုု႔ အမွတ္တရ)

၂၁း၃၄ နာရီ

(၂၈.၁၁.၂၀၁၄)