ဇင္လင္း - ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲေရး နဲ႕ “ငို႕ဘ” လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအေရး


ဇင္လင္း - ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲေရး နဲ႕ “ငို႕ဘ” လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအေရး
(ဒီလိႈင္း ဂ်ာနယ္) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄
                                                                                                                                               
ယေန႕ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဘယ္လဲ၊ ဘာလဲလို႕ ေမးရမယ့္ အေျခအေနေတြ ေပၚလာေနျပန္ပါျပီ။ လက္ငင္းျဖစ္ရပ္ အလုံးစုံ ကို ျခဳံငုံ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ၊ ျပႆနာခပ္သိမ္းရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားခံရာဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေနတာ ထင္ထင္ ရွားရွားေတြ႕ေနရျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို သာမန္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပင္ဆင္ၾကရုံနဲ႕ မျဖစ္ေလာက္ေတာ့ဘူး ဆိုတာလည္း ထင္ရွားလာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုရင္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္၌ က ဒီမိုကေရစီဆန္႕က်င္ေရး ဖြဲ႕စည္းပုံကို သစၥာခံေနၾကလို႕ပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက ေအာက္တုိဘာ(၂၂) ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့  ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးက႑ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ၊ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ) တုိ႔ကုိ တပ္မေတာ္ သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက မျပင္ဆင္လုိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးဖို႕ အၾကံျပဳသြားတဲ့ ကိစၥေၾကာင့္ပါပဲ။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႕ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ “ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီ” က ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ စုစုေပါင္း (၄၅၇) ခုအနက္၊ ပုဒ္မေပါင္း (၂၁ဝ) ခုကို ျပင္ဆင္ဖို႕ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္က အစီရင္ခံစာတင္ျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း အလဲဗင္းမီဒီယာသတင္းအရ သိရပါ တယ္။  ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)ႏွင့္ ၄၃၆(ခ) ကိုလည္း ျပင္ဆင္ဖို႕ စဥ္းစား သင့္တယ္လို႕ ေကာ္မတီက အၾကံျပဳခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) နဲ႕ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ ပူးေပါင္းျပီး၊ “၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ျပည္သူလူထု လက္မွတ္ေရးထုိးလႈပ္ရွားမႈ” ကို ဒီႏွစ္ ေမ ၂၇ ရက္မွ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ေထာက္ခံလက္မွတ္ေရးထုိး ဆႏၵျပဳခဲ့သူ ျပည္သူ႔လက္မွတ္ (၅) သန္း ခန္႕ ရွိခဲ့တယ္လို႕သတင္းေတြအရ သိရပါတယ္။

ဒီကေန႕ ႏိုင္ငံရဲ႕မ်က္ႏွာစာမွာ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ လူထုလူတန္းစား ပါတီအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႕  တိုင္းျပည္အတြင္း လက္ငင္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီး လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေအာင္ မလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ေသး တာကလည္း၊ အရင္းစစ္ရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံေၾကာင့္ပါပဲ။

 ေအာက္တုိဘာ ၂၆ ရက္ေန႕က ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD) ရဲ႕ ပါတီ (၂၆) ႏွစ္ျပည့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာမွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး အျဖစ္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေရးမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းကုိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးပါ၀င္၍ မလြဲမေသြေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း SNLD က တိုက္တြန္းသြားတဲ့ အခ်က္ဟာလည္း အေလးထားစဥ္းစားရမယ့္ ကိစၥ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႕ ဆက္လုပ္ၾကမယ္ ဆိုရင္ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစဥ္တစိုက္ ေ၀ဖန္ေျပာဆို ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ေန႕ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ေခတၱနားခ်ိန္ ပုဇြန္ေတာင္၊ ပခုကၠဴႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္စတဲ့ ျမိဳ႕နယ္ေတြကNLD အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႕ ့ေတြ႕ဆုံရာမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမွာစကားကလည္း သတိထားမွတ္သားစရာပါပဲ။

“ကြၽန္မတုိ႔ျပည္သူေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ရွိရမယ္။ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္က မွန္ကန္တဲ့လမ္းေပၚကုိေရာက္သြားဖုိ႔ အမ်ားႀကီးပဲ အေရးႀကီးတယ္။ အခုခ်ိန္မွဆုိရင္ တကယ့္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္။ ဒီဟာေတြကေနၿပီး ေတာ့ အာ႐ုံလႊဲတဲ့ကိစၥေတြကုိ သတိထားၾကပါ။ ျပည္သူေတြကုိလည္း ဒါေတြကုိသတိထားခုိင္းပါ။ ဒီကိစၥေတြမွာ ျပည္သူေတြက ေနၿပီးေတာ့ စိတ္မ၀င္စားေအာင္လုိ႔ ျပည္သူေတြက တျခားဘက္ကုိ အာ႐ုံေရာက္သြားေအာင္လုိ႔ လုပ္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြကရွိလာမွာပဲ။ ဒါေတြကုိ သတိထားပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူနားလည္ေအာင္လုိ႔ ရွင္းျပပါ။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္က ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အေပၚမွာ အေျခခံတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီမုိကေရစီစစ္မွန္ဖုိ႔ဆုိတာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္က စစ္မွန္မွျဖစ္မယ္” လို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားတဲ့ အေၾကာင္း အလဲဗင္းမီဒီယာ သတင္းမွာေတြ႕ရပါတယ္။

 လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပည္သူလူထုက ဘာေၾကာင့္ လက္မခံႏိုင္တာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ျပန္ျပင္ခ်င္ ၾကတာလဲ။ ဒီေမးခြန္းနဲ႕ ပတ္သက္လို႕  သက္ဆိုင္သူတို႕ ကိုယ္တိုင္မလိမ္တမ္း၊ မညာတမ္း ေျဖၾကည့္ၾကမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ေရွ႕ေရးအတြက္ အလြန္ ေကာင္မယ္ထင္ပါတယ္။ သမိုင္းဆိုတာ ဖုံးဖိထိန္ခ်န္ထားလို႕ရတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။

 ၁၉၈၈ လူထုရဲ႕ ဆႏၵ အစစ္ အမွန္က “ဒီမိုကေရစီေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႕ လြတ္လပ္ေရး” ပါပဲ။ ဒါကို ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူထုက သူတို႕ရဲ႕ မဲဆႏၵ စစ္စစ္မွန္မွန္နဲ႕ ေဖၚထုတ္ျပသခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကို စစ္အာဏာရွင္လူတစုက မိုက္မိုက္မည္းမည္း လူထုဆႏၵကို ဖီဆန္ျပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံ အတုတခု ဇြတ္ ဖန္တီးခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆန္႕က်င္ေနတဲ့ၾကားက အဲဒီ ညီလာခံကို (၁၄)ႏွစ္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံမူၾကမ္းဆိုတာကို အဲဒီညီလာခံက ဇြတ္ခ်ေပးခဲ့တယ္။ ၂၀၀၈ ေမလဆန္းမွာ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ႏိုင္သူႏိုင္ငံသားေတြ သိန္းနဲ႕ခ်ီ ေသၾက ေက်ၾကတာကိုမွ မေထာက္ထားပဲ၊ အဲဒီေမလမွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ အတု တခုကို ဇြတ္လုပ္ျပန္တယ္။ မဲလိမ္ျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို လူထု ၉၀ ရာႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံတယ္လို႕ ဇြတ္လိမ္ခဲ့ၾကျပန္တယ္။ ဒါ လူထုရင္ထဲမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ သမိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ေရးတဲ့ သမိုင္းနဲ႕ေတာ့ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္းျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

“၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ဘူးဆိုရင္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္မွာ မဟုတ္ ဘူး။ လြတ္လပ္ရင္ လြတ္လပ္လိမ့္မယ္၊ မဲထည့္တဲ့ေန႔မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မဲထည့္ရင္ မဲထည့္ႏိုင္လိမ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အစက တည္းက မွ်တမႈမရွိတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုတာ ဘယ္လိုမွမွ်တႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီ မမွ်တတဲ့ ရလဒ္ေတြအျဖစ္နဲ႔ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးေပၚလာႏိုင္တယ္”  လို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး (တနည္း) ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ တပ္မေတာ္နဲ႔ အရပ္သား ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ အၾကား ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမွႈ ရိွဖို႔ လိုအပ္ျပီး၊တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႕ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔အတြက္ “၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ” ကို ျပင္ဆင္ေရးဟာ ပဓါနက်တယ္လို႕လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ဖူးတာ မွတ္မိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္း တႏွစ္သာသာမွ်သာ က်န္ေတာ့ေပမယ့္၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအပိုင္းမွာ ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ ရလဒ္ မေတြ႕ရတာကလည္း ႏိုင္ငံ့ေရွ႕ေရး စိတ္မေအးစရာ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ မနားမေန ေဆာင္ရြက္ေနရခ်ိန္မ်ိဳး၊ အေရးႀကီးေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ PR စနစ္ကို တင္သြင္းလာျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္တစ္ခုေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းသည္ အေျခအေနကို ရႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ လူထုကို အာရုံ ေထြျပားေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ ပုံပါပဲ။ PR စနစ္ကုိ ဘယ္သူေတြက ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခ်င္ရတာလဲ လို႕ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါ တယ္။ လူထုေထာက္ခံမႈ အားနည္းတဲ့ ပါတီေတြရဲ႕ အာဏာခြဲတမ္းေတာင္းဆိုမႈကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ပါပဲ။ တကယ္ ေတာ့ ဒါဟာလူထုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့တြက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီကေန႕ လူထုဟာ၊ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈ ေရခ်ိန္ျမင့္တဲ့ လူထုျဖစ္ပါတယ္။ မဲခိုးမႈကို ၀ိုင္းဖမ္း၊ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရး ကမၻာက ေစာင့္ၾကည့္ေပးရင္၊ လူထုက သူတို႕ဘယ္သူ႕ကို ေရြးရမယ္ဆိုတာ သိၾကပါတယ္။ လူထုကို ေလွ်ာ့မတြက္ပါနဲ႕။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အေနနဲ႕ လူထုမဲဆႏၵကို လိုခ်င္ရင္၊ လူထုေထာက္ခံမႈ ရခ်င္ရင္၊ လူထု လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႕ လိုပါတယ္။ လူထုကို လိမ္ဖို႕ မႀကိဳးစားဘဲ၊ ရိုးသားမယ္ဆိုရင္“ငို႕ဘ”ႏိုင္ငံေရးသမား မဟုတ္ရင္ လူထု မဲဆႏၵကို ရႏိုင္ပါတယ္။

မဲအမ်ားဆုံး ရရွိသူကုိ အႏုိင္ေပးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ (First Past The Post - FPTP System) မွာ အားနည္းခ်က္ ေတြ မကင္းတာ မွန္ေပမယ့္ လူထု ေထာက္ခံမႈမရွိတဲ့၊ “ငို႕ဘ” ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲ မေရာက္ႏိုင္ပါ။ လူထုအဆုံးအျဖတ္ကို ပဓါနထား ျခင္းဟာ FPTP စနစ္ရဲ႕ အားေကာင္းခ်က္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ လူထုရဲ႕တိုက္ရိုက္အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူဖို႕ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမွန္ရင္ FPTP စနစ္ကို ေၾကာက္စရာ မလိုပါ။ (Proportional Representation-PR System)အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳ စနစ္ကေတာ့ လူထုက တိုက္ရိုက္ ေရြးတာမဟုတ္ဘဲ၊ ပါတီက အခ်ိဳးက်ရရွိတဲ့ ခြဲတမ္းစနစ္အရ လူထုက တိုက္ရိုက္ ဆႏၵျပဳျခင္း မခံရသူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာႏိုင္ပါတယ္။ PR စနစ္ရဲ႕ အဓိကအားနည္းခ်က္က ဒီမိုကေရစီ အသားမက် မရင့္က်က္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ပါတီခ်င္း ပဋိပကၡ၊ တိုင္းရင္းသားခ်င္း ပဋိပကၡ၊ လူတန္းစာခ်င္း ပဋိပကၡေတြ ထိန္းသိမ္းလို႕ မလြယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ထိန္းမရ သိမ္းမရ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ အာရုံေ၀၀ါးေအာင္ အာဏာရပါတီအ၀န္းအ၀ိုင္းက မႀကိဳးစားသင့္ပါ။
ေဆာင္းပါးကို အလဲဗင္းမီဒီယာမွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕စကားနဲ႕ နိဂုံးခ်ပ္လိုပါတယ္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ---

"ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက အေရးႀကီးသလုိ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ မွန္ကန္ဖုိ႔ကလည္း အေရးႀကီးတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူက အဓိကပါ၀င္ရမယ္ဆုိတာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အေျခခံမူပဲ။ ျပည္သူရဲ႕ဆုံးျဖတ္မႈမပါဘဲနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမပါဘဲနဲ႔ ကြၽန္မတုိ႔ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲတယ္ဆုိတာ လုံး၀မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒါလည္း ျပည္သူ႔နားလည္သင့္တယ္။ အရင္တုန္းက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလက္ခံခဲ့တဲ့စနစ္ကုိ ျပည္သူ႔ေတြက ဘာ မေက်နပ္လုိ႔လဲ။ ျပည္သူေတြက ဘာမသင့္ေတာ္ဘူးလုိ႔ထင္လုိ႔လဲ။ ဘာမွလဲ ကြၽန္မတုိ႔မၾကားရဘဲနဲ႔။ လႊတ္ေတာ္ကပဲ ဆုံးျဖတ္တယ္ ဆုိတာဟာ ဒါဟာေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵကုိ လႊတ္ေတာ္ကေန ေရာင္ျပန္ဟပ္ရမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ဆႏၵကုိ ျပည္သူက ေန ေရာင္ျပန္ဟပ္ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီဟာကုိေတာ့ အားလုံးကေနၿပီးေတာ့ အေလးထားၿပီးေတာ့ ဂ႐ုစုိက္ၿပီးေတာ့ အာ႐ုံျပဳၾကပါ။ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ျပည္သူလူထုအတြက္ ဒါအေရးႀကီးတယ္ဆုိတာ နားလည္ေအာင္လုိ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လူေတြကေနၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကုိ ရွင္းျပရမယ္"  လို႕ မွာၾကားလိုက္တဲ့ အခ်က္ကို ယေန႕ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားတိုင္း အေလးဂရုျပဳသင့္ေၾကာင္းပါ။


((ႏို၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္၊ ၂၀၁၄၊ တနလၤာေန႕၊ ဒီလိႈင္းစာေစာင္မွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။))