ကာတြန္း ဘီရုုမာ - ေဟး ဟား တိုုင္းျပည္ ဗမာျပည္


ကာတြန္း ဘီရုုမာ - ေဟး ဟား တိုုင္းျပည္ ဗမာျပည္
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၄