ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) - ျမန္မာ့သမိုင္း စာမ်က္ႏွာအခ်ဳိ႔္ကို ဗိုင္းရပ္စ္ပုိး အကိုက္ခံရျခင္း

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) - ျမန္မာ့သမိုင္း စာမ်က္ႏွာအခ်ဳိ႔္ကို ဗိုင္းရပ္စ္ပုိး အကိုက္ခံရျခင္း
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၄
တန္ဖိုးရွိတဲ့ သမိုင္းစာအုပ္တစ္အုပ္မွာ စာမ်က္ႏွာအခ်ဳိ႔ကို ခ်ကိုက္ခံရတဲ့အခါ ထိုေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ စာမ်က္ႏွာမွာပါသြားတဲ့ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေႏွာင္းေခတ္စာဖတ္သူမ်ားက မည္သုိ႔အစားထိုး၍ ဖတ္ၾကမည္နည္း။ ခ်န္လွန္၍ ဖတ္ၾကမည္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ထည့္သြင္း၍ ဖတ္ၾကမည္ေလာ။ အကယ္မ်ား ထည့္သြင္း၍ ဖတ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္အေၾကာင္းအရာ (သို႔မဟုတ္) ဘယ္လိုထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း၍ ဖတ္ၾကမည္နည္း။  စဥ္းစားမိတယ္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ သမုိင္းေခတ္တစ္ေခတ္လို႔ သတ္မွတ္ေခၚဆိုလို႔ ရႏုိင္တဲ့ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္သည္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေျပာင္းကာလလို႔ သတ္မွတ္ေျပာဆိုႏိုင္တဲ့ ေခတ္တစ္ေခတ္ျဖစ္တယ္။ ေဗဒင္ေဟာ ေဟာရရင္ ထိုေခတ္မ်ားအတြင္းမွာ တိုင္းျပည္ႀကီးသည္ အေကာင္းဖက္ကို ဦးတည္ေနမယ္။ ျပည္သူေတြ ဆူညံမယ္။ ဆႏၵ ေတြကို ထုတ္ေဖၚၾကမယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေတာင္းဆိုၾကမယ္။ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အထင္ အျမင္လြဲခံရမယ္။ စြပ္စြဲခံရမယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးေတြ ေကာင္းမြန္လာမယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပြင့္လင္းလာမယ္။ သို႔ေသာ္ အစြန္းေရာက္သမားမ်ားရဲ့ အားထုတ္မႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႀကီး ဘီးလူးေခါင္းစြပ္ ခံရကိန္းရွိတယ္္ … စတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ေပလိမ့္မယ္။  အကယ္၍သာ စာေရးသူသာ ေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေဗဒင္ကိန္းခန္းကို ဒီလိုပဲ ေဟာကိန္းထုတ္မယ္။ သုိ႔ေသာ္ စာေရးသူ အေနႏွင့္ ေဗဒင္ပညာရပ္ကို ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္း မတတ္ကၽြမ္းေလေတာ့ … ။ 
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို သုံးသပ္ၾကည့္မိတယ္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ာအရ ဒီႏွစ္မ်ဳိးဟာ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ခရီးရက္ရွည္ မသြားသင့္တဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးလို႔ ေျပာဆိုႏိုင္္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ မျမင္ႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြ၊ မျမင္ႏိုင္တဲ့အစြန္းေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလို လုံၿခဳံေရးေတြကို ႏွစ္ဆတိုး၍ ခ်ထားရတဲ့ အခ်ိန္အခါျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ကိုယ့္တာကို လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။ လုံၿခဳံေရးတာက်ဳိးတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားဟာ အထိနာဖို႔ရွိတယ္။ အက်ဳိးတရားအေနႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားေတြ နဲပါးသြားမယ္။ စီးပြားေရးေတြ က်ဆင္းသြားမယ္။ ျပည္သူေတြ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ပုိမ်ားလာမယ္။
မေလးရွားႏုိင္ငံဟာ IS အစြန္းေရာက္ေတြကို ေထာက္ပံ့အားေပးေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္လို႔ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ားက အထင္ေရာက္ေနတာေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံအစိုးရဟာ IS လို႔ သံသယရွိသူမ်ား၊ IS အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားလို႔ သံသယရွိသူမ်ားကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ဖမ္းဆီးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ အခုဆိုလွ်င္ သံသယရွိ၍ ဖမ္းဆီးခံရသူေပါင္း (၃၇)ေယာက္ရွိၿပီလို႔ မေလးရအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ေက်ညာထား တာကို ဖတ္ရႈရတယ္။  အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကို နားလည္တတ္သိတဲ့ အစိုးရမ်ဳိးလို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။
အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ လြယ္ကူလွတဲ့ကိစၥမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ ဘာသာတူခ်င္းမို႔ အားေပးေလ့၊ အားေပးထရွိတဲ့ မေလးရွားႏုိင္ငံအစိုးရဟာ ဒီေနရာမွာေတာ့ အစြန္းေရာက္ သူႏွင့္ အစြန္းမေရာက္သူတို႔အၾကား ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ ဘာသာေရးမဟုတ္တဲ့ ဘာသာေရးအစ္ရွဴးလို႔ အေၾကာင္း ျပထားတဲ့ စစ္ပြဲကို ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ မျပဳလို၍ အျဖဴႏွင့္အမဲကို သဲကြဲစြာ ခြဲထုတ္ျပခဲ့တယ္။ ဒီေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ တစ္ဖက္မွ က်ေရာက္လာႏိုင္တဲ့အႏၱရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုတာ သူတို႔လည္း ႀကိဳတင္တြက္ဆ ထားၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 
ႏိုင္ငံေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး၊ ဘာသာေရးလို႔ဆိုတဲ့ ဒီသုံးပြင့္ဆိုင္အေရးမွာ ဘာသာေရးထက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးဟာ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ သာလြန္၍ အေရးႀကီးေၾကာင္း ကမၻာအား သိေစျခင္းျဖစ္တယ္။ ေလဆိပ္မ်ား၊ ဘူတာရုံမ်ား၊ ကားဂိတ္မ်ား၌ လုံၿခဳံေရးမ်ားကို ပိုမိုခ်ထားျခင္းဟာ ေၾကာက္လြန္း၍မဟုတ္ဘဲ သတိဆိုတာ ပိုတယ္မရွိေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးကိုအေပၚမွာ တာ၀န္ယူ စိတ္ရွိမႈကို ထင္ရွားျပသျခင္းျဖစ္တယ္။ 
ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားကိုယ္တိုင္ကလည္း လူသူသြားလာမ်ားတဲ့ေနရာ၊ လုံၿခဳံေရးအားနည္းတဲ့ေနရာ မ်ဳိးေတြမွာ သြားတဲ့လာတဲ့အခါ သတိ၀ီရိယႏွင့္ သြားလာေနထိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ ဥပမာ၊ ကုန္တိုက္၊ ေရွာ႔ပင္းေမာလ္၊ ဘူတာရုံ၊ ကားဂိတ္၊ စေသာ ေနရာမ်ဳိးေတြပါ။ လြန္လြန္ကဲကဲ စိုးရိမ္စရာေတာ့မရွိပါ။ သတိႏွင့္သြား၊ သတိႏွင့္စားႏိုင္ဖို႔ကို ႀကိဳတင္သတိျပဳႏိုင္ေအာင္သာ ေရးသားျခင္းျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္ရဲ့ အေျခအေနသည္ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အႏၱရာယ္က ႀကီးမားလွတာေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့မည္ဆိုလွ်င္မူ သက္သာႏုိင္စရာအေၾကာင္းေတာ့ ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ မလႊဲသာ၊ မေရွာင္သာ၍ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကို ခရီးသြားၾကရမည္ဆိုလွ်င္ သတိ၀ီရိယႏွင့္ သြားလာၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုျခင္းပါ။ ေအာက္တိုဘာလ (၂၂)ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ (၂၈)ရက္ေနထိ စာေရးသူ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ပီနန္ၿမဳိ႔မွာ ေရာက္ရွိေနခဲ့တယ္။ ေအာက္တိုဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔က ပီနန္ကၽြန္းရဲ့ တစ္ဖက္ကမ္းမွာရွိတဲ့ ဘတ္တာ့၀က္သ္ၿမဳိ႔မွာ ျမန္မာတစ္ေယာက္ လည္လွီးသတ္ျဖတ္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ သတင္း တစ္ခု တက္လာတာေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ေရႊျမန္မာတို႔အတြက္ စိုးရိမ္မိတယ္။ စာေရးသူ အေနႏွင့္ ဒီလိုခရီးမ်ဳိးကို မသြားလိုေသာ္လည္း မလႊဲသာ၊ မေရွာင္သာ၍ သြားလာခဲ့ရတာေၾကာင့္ ယခင္သြားလာေနၾက ခရီးစဥ္မ်ားလို မိမိေနထိုင္ရာေဒသမွ ဟုိဟုိဒီဒီ သြားလာလည္ပတ္ျခင္းကို အထူး ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့တယ္။  
ျမန္မာလူမ်ုိးမ်ား ဒီႏွစ္မ်ားအတြင္း ကံဆိုး၊ ကံေကာင္မ်ား ေရာေထြးေနတဲ့အခ်ိန္အခါလို႔ ဆိုႏုိင္ျခင္းပါ။ ကမၻာ့ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမႈမ်ား၊ ေဘာလုံးစတဲ့ အားကစားမ်ားမွာ ကမၻာ့အဆင့္မွီ ျဖစ္ခဲ့သလုိ၊ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေမာင္ေတာပဋိပကၡႏွင့္ မိတၳိလာပဋိပကၡမ်ားဟာ ကမၻာက ႀကီးမားစြာ အထင္လြဲသြားေစတဲ့  သတင္းေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ အက်ဳိးဆက္အေနအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာပဋိပကၡႏွင့္ မိတၳိလာပဋိပကၡမ်ားအၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ား လူစုကြဲသြားတဲ့အခါမ်ဳိးေတြမွာ ရုိက္ႏွက္ခံရ၊ သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ အမႈေပါင္းကလည္း ရာေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀မ္းနည္းစြာ သိခဲ့ရတယ္။ 
ေနာက္ၿပီး အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံမ်ား (အီရန္၊ ကူ၀ိတ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ဆီးရီးယား၊  လက္ဘႏြန္ စေသာႏိုင္ငံမ်ား) ၌ ̏ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ားအား ကမ္းဆင္းခြင့္ကို အထူးပိတ္ပင္ခံထားရေၾကာင္း̋ သတင္းမ်ားကို ဖတ္ရႈရတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က အစၥလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အိုင္အက္စ္ (IS) အဖြဲ႔သား မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီးျဖစ္၍ ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ကို အထူးစိုးရိမ္ရ၍ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာလိုင္းမ်ားမွ ျမန္မာ သေဘၤာသားမ်ားအား အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သေဘၤာဆိုက္ကပ္ပါက ကမ္းဆင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ား အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ ၾကားသိရျခင္းပါ။ 
ထိုသုိ႔ျဖစ္ေနရျခင္း၏ သမိုင္းအေၾကာင္းရင္းကို ျပန္လည္စိစစ္ၾကည့္တဲ့အခါ အမွားႏွင့္အမွန္ကို သဲကြဲစြာ မတင္ျပႏုိင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာမီဒီယာမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္သူမ်ားက သတင္းမီဒီယာ မ်ားကို ပါးပါးနပ္နပ္ အသုံးခ်လွ်က္ ကမၻာသို႔ သတင္းတင္ျပရာ၌ လက္ဦးမႈမ်ား ရယူနုိင္ျခင္းဆိုတဲ့ အားသာ ခ်က္မ်ားရွိေနခဲ့တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အႀကမ္းဖက္၀ါဒီတို႔ စုေ၀းေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားက အျမင္ေစာင္းခဲ့ၾကတယ္။ 
ဥပမာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေမာင္ေတာပဋိပကၡႏွင့္ မိတၳိလာပဋိပကၡမ်ားအၿပီး သုံးလေလာက္အလြန္မွာ  အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႔ရွိ ျမန္မာသံရုံးေရွ႔မွာ ဘဂၤါလီမ်ား ပိုစတာမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္လွ်က္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ျဖစ္ရပ္ပါ။ ̏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္ေနျခင္းကို ခ်က္ျခင္းရပ္ေပး၊ ခ်က္ျခင္းရပ္ေပး̋ ဆိုတဲ့ ေကၽြးေၾကာ္သံေတြ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ က်င္းပသြားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာညီလာခံႀကီးမွာ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးတစ္ေယာက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားတဲ့အခ်က္မွာ - ̏ကမၻာႀကီးဟာ မတရားဘူးတဲ့၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုရင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဗုဒၶ၈ယာမွာ မြတ္စလင္မ်ားက ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္တာကို တစ္ကမၻာလုံးက ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ခဲ့ ၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မူစလင္ငါးသိန္းေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ကိစၥမွာေတာ့ ၿငိမ္သက္ေနၾကတယ္လို႔ စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္ စြပ္စြဲေျပာဆိုသြားခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတြဟာ ကမၻာလူသားမ်ားကို အထင္မွား၊ အျမင္မွား ေတြကို ျဖစ္ေစႏုိင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ယုံမွားမရွိ နားလည္မိျခင္းပါ။ 
ေနာက္ၿပီး ေမာင္းေတာမွာ အမ်ားစုက ဘဂၤါလီ၊ ရာခိုင္ႏႈန္းက (၉၆) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အနည္းစုက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခုိင္လူမ်ဳိးစု၊ ရာခုိင္ႏႈန္းက (၃) ရာခိုင္ႏႈန္း။ ျဖစ္ရပ္မွန္က အမ်ားစုက ၿမဳိ႔သိမ္းတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္ အနည္းစုကို ၀ုိင္းသတ္၊ သူ႔အိမ္၊ ကိုယ့္အိမ္ကို မီးတင္ရႈိ႔ၾကတဲ့ လူမႈေရးျပႆနာကို ဘာသာေရး ျပႆနာအသြင္ျဖစ္ေအာင္ ကမၻာကို သိၾကားေစမႈ၊ အမ်ားစုကို အနည္းစုျဖစ္ေအာင္၊ အနည္းစုကို အမ်ားစု ျဖစ္ေအာင္ ကမၻာကို အထင္အျမင္လြဲမွားေစမႈ၊ ေနာက္ၿပီး ဆိုက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္ပြားသြားခဲ့တဲ့ မတၳီလာ အေရးအခင္းမွာ သံဃာတစ္ပါးကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္မႈကို ကမၻာလူထု လုံး၀မသိရွိရေအာင္ ဖုန္းကြယ္ႏိုင္ၾကၿပီး၊ ေရႊေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပႆနာကို ေရွ႔တန္းတင္ေျပာဆိုခဲ့ၾက၍ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႀကီး ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားလာသေယာင္ ကမၻာ့သတင္းဌာနမ်ားမွ လႊင့္ထုတ္ခဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားကို အထြဋ္တင္လွ်က္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို အၾကမ္း၀ါဒီ တို႔အား အပ္ႏွင္းေလ့၊ အပ္ႏွင္းထရွိတဲ့ ဂ်င္ႏုိဆိုက္ဒ္ (Genocide) လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႀကီးျဖင့္ ကမၻာ႔ အလယ္မွာ စြပ္စြဲေျပာဆိုခံလိုက္ရတဲ့ကိစၥ။ ျပစ္မႈေတြထဲမွာ ကမၻာလူထုက ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့ ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္မႈႀကီး။  
ဒါကုိ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၾကတဲ့ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားက (မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားက)  ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဂ်ီဟဒ္ဒ္ (Jihad) စစ္ပြဲ (မြတ္စလင္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ) ဆင္ႏႊဲမယ္လို႔ ကမၻာကို ေက်ညာခဲ့တယ္။ ျမန္မာတို႔ ကံေကာင္းတယ္လို႔ ဆုိရမွာျဖစ္တယ္။ အကယ္၍သာ ဘယ္သူဟာ အၾကမ္းဖက္သူ၊ ဘယ္သူဟာ အျပစ္ကင္းသူလို႔ ကမၻာလူထုက သဲသဲကြဲကြဲ မသိခဲ့ဘူးဆုိလွ်င္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ႏုိင္ငံေရးသည္ လူမ်ဳိးစု ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကမၻာ့ဖိအားေပးမႈမ်ားအျပင္၊ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈေတြကို ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ ေတာင္းဖိုလာႏိုင္တဲ့ ဖိအားေပးမႈေတြျဖင့္ အက်ဥ္းအၾကပ္ေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရမွာျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ လူသားေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အမွန္တရားကို သိျမင္ၾကၿပီ။ ဘယ္သူေတြက အၾကမ္းဖက္၀ါဒီေတြဆိုတာ သဲသဲကြဲကြဲ သိလာၾကၿပီျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္၀ါဒီမ်ားကို အၾကြင္းအက်န္မရွိ ေခ်မႈန္း ႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ အတူပူးေပါင္း၍ စစ္မ်က္ႏွာမ်ားဖြင့္လွ်က္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒီမ်ားအား တိုက္ခိုက္ ေနၾကၿပီျဖစ္၍ ကမၻာ့လူသားမ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ … ။
ဗုဒၵဘာသာသာတရားမွာ ကုိယ္က သူမ်ားကို မေကာင္းႀကံခဲ့လွ်င္ ထိုမေကာင္းမႈသည္ ကိုယ့္ထံသုိ႔  တစ္ေန႔မဟုတ္၊ တစ္ေန႔ေန႔မွာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာတတ္ေၾကာင္းကုိ ေဟာျပထားတဲ့ ဗုဒၶရဲ့ ကမၼနိယာမကို သတိျပဳမိျခင္းပါ။ ̏ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ̋ ပါဘုရား။ 
ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သူတို႔ရဲ့ အၾကမ္းဖက္၀ါဒသည္ ေဒါသကို အေျခခံ၍။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိလားလွ်က္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေနလိုေသာ မိတ္ေကာင္း၀ါဒသည္ ေမတၱာကို အေျခခံထားသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ̏လူအခ်င္းခ်င္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း (သတ္ျဖတ္ျခင္း)၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ̋ ဆိုတဲ့ ေမတၱာတရားကို ပို႔လႊတ္လွ်က္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေသာ ေမတၱာစိတ္မ်ားကို ေမြးျမဴႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ 
အကယ္၍သာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ဗိုင္းရပ္စ္ပုိး အကိုက္ခံထားရေသာ သမိုင္းအေၾကာင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီ အစားမထိုးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ေႏွာင္းေခတ္လူတို႔ အဘယ္ကဲ့သို႔ အစားထိုး၍ ဖတ္ၾကမည္ကုိ မသိႏုိင္၍ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့ျခင္းပါ။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏုိင္ၾကပါေစ။ 
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)