သက္ခိုုင္ - တမိုုးေသာက္တဲ့အခါ


သက္ခိုုင္ - တမိုုးေသာက္တဲ့အခါ
(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၅

တမိုုးေသာက္တဲ့အခါ
……………………..
အပြင့္ အဆံ အလွေတြနဲ႔ အတင့္တင့္ထူး
အသစ္ တဖန္ ဘဝေတြနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ကူး
ေအာ္
အစစ္အမွန္ ကာလေတြမွာ ပြင့္ၿပီးရင္း ဖူးၾကပါေစကြယ္။

ေက်ာင္းသားဆိုုတာ
မွန္ရာကိုုဖတ္
သံသရာအတြက္
ခႏၶာေတာင္ေပးဆပ္ရဲတယ္။

ေအာင္ေက်ာ္၊ (ဆလိုုင္း) တင္ေမာင္ဦး
ဒီလူထူးေတြရဲ႕ မ်ိဳးဆက္
ဖုုန္းေမာ္၊ စိုုးႏိုုင္ အသက္
ရင္းခဲ့ရတာေတြလည္း သိမယ္
ကြယ္
သတင္းမရခဲ့တာေတြလည္း ရွိမယ္။

ဒီလိုုနဲ႔ေက်ာ္ျဖတ္
သမိုုင္းအေရးကိုု ဆက္ဖိုု႔အတြက္
ဒါဟာ ရာဇဝင္မွာ မျပတ္
……………
……………
သင္တိုု႔က ခ်ီတက္
ျပည္သူက မတ္မတ္ဆီးႀကိဳ
ေအာ္
တိုုင္းျပည္က ငိုု

………………
………………

ၿပိဳခဲ့တဲ့ ျပည္တခြင္ အတြက္
အသစ္တဖန္ သမိုုင္းကိုု ျပန္ေလာင္း
ကေလးေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာေကာင္းကိုု
………………….
…………………..

သင္တိုု႔ရဲ႕
ရဲရင့္မႈတိုု႔နဲ႔ မျပတ္ တိုုး
အဲဒီလိုု
တရားသင့္တဲ့ ဆႏၵေတြ ကိုုပ်ဴိး
………………..
……………………
ဟိုုး…….. တိုုင္းတခြင္ ရွစ္ေသာင္း
ျပည္သူေတြခ်စ္တဲ့
ခြပ္ေဒါင္းေတြ ေသြးျပၾကပါရဲ႕
ဒါဟာ တကယ္ေတာ့
သမိုုင္းခ်ီတဲ့ ေဒါင္း။

ဒါေၾကာင့္
……………………….
……………………….
တမိုုးေသာက္တဲ့အခါ
အပြင့္ အဆံ အလွေတြနဲ႔ အတင့္တင့္ထူး
အသစ္ တဖန္ ဘဝေတြနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ကူး
ေအာ္
အစစ္အမွန္ ကာလေတြမွာ ပြင့္ၿပီးရင္း ဖူးၾကပါေစကြယ္။

(ဒီမိုုကေရစီ ပညာေရးအတြက္ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ေနေသာ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အမွတ္တရ)


သက္ခိုုင္
(၂၂ း ၁၁) နာရီ ၃၀.၁.၂၀၁၅)
Photo from Facebook