လင္းထင္ - စစ္အုပ္စုရဲ႕ စ႐ိုက္ (၄) မ်ဴိး


လင္းထင္ - စစ္အုပ္စုရဲ႕ စ႐ိုက္ (၄) မ်ဴိး
(မိုးမခ) မတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၅


ေဒၚစုကို မေ၀ဖန္နဲ႔ ဘံုရန္သူကိုတိုက္ဆိုၿပီး မ်က္ေမွာက္အေရးကို သိပ္ ေနာေၾကသေယာင္၊ အျမင္က်ယ္သေယာင္လိုင္းက လူအမ်ားၾကား ‘တာ’ အစားဆံုးမွတ္ရဲ႕။  ဘံုရန္သူကို တိုက္ခိုင္းသူေတြ ဘံုရန္သူဆိုတာ ဘာလဲလို႔ အဓိပၸာယ္ ရဲရဲ ဖြင့္၀ံ့သလား၊ က်ေနာ္ကေတာ့ တယ္မထင္ဘူး။

ရန္သူဆိုတာ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတဲ့ ပုဂၢလ သေဘာမေဆာင္ျခင္း သေဘာတရားနဲ႔ ေရာခ်ၿပီး သကာလ ရန္သူဆိုတာ ဘယ္သ႐ုပ္သကန္ စံနစ္ အျဖစ္ သနစ္ႀကီးကို ရည္ညႊန္းတာပါလို႔ တိတိက်က် မဖြင့္ဆိုခ်င္ေတာ့တဲ့ ေခတ္ပ်က္ႀကီးကိုး။  အသြင္ေျပာင္းကာလ လမ္းစေရးေရးေပၚကာလ ရယ္လို႔ အမ်ားနည္းတူ သံေယာင္မလိုက္ႏိုင္ရၿခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းကလည္း အဲ့ဒီ့လို စံႏံႈးမဲ့သြားရျခင္း အေျခအေနႀကီးကို လက္သင့္မခံႏိုင္လို႔ပဲ။

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခဲ့ၾကရသူေတြမွာ ကိုယ္ဖ်က္လို ျပင္လိုတာ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုပဲလို႔ ျမင္သာထင္သာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ေျပာႏိုင္ ျပႏိုင္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒကို အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးလို႔ စံႏံႈးမဲ့ မသြားေလဟန္႐ိွတယ္။  ဒါေပမဲ့ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုက လာမွန္တဲ့ျမားပဲ၊ လက္သည္ မဟုတ္ဘူး။

(၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုရဲ႕ လက္သည္ႀကီးကို မထိ၀ံ့ မတို႔၀ံ့ ဘာရယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ အေသအခ်ာ မဖြင့္၀ံ့ဘဲ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို စံႏႈန္း႐ိွတယ္လို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူး။  ဒီေနရာမွာေတာ့ ေလာကုတၲရာ အဆံုးအမနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ပဲ၊ ေလာကီေၾကာင္းမွာ မွန္တဲ့ျမားဒဏ္ကို ကု႐ံုနဲ႔မၿပီး၊ လက္သည္ကို မ႐ွာႏိုင္ရာ မ႐ွာလိုရင္ လက္သည္ကို ဘာလဲလို႔ အဓိပၸာယ္ အတိအက် မဖြင့္လိုရင္ ဒီေလာကီမွာေတာ့ျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွ ကိစၥမၿပီး။

လက္သည္ဟာ စစ္အုပ္စုလို႔ အလြယ္ေျပာႏိုင္ႀကေကာင္းေပမယ့္ စစ္အုပ္စုဆိုတာ ဘာလဲလို႔ အေသအခ်ာကို ဆင္ျခင္နားလည္ သိၿမင္ဖို႔ အေရးအႀကီးဆံုးပဲ။  စစ္အုပ္စုဆိုတာ ေန၀င္း ေစာေမာင္ သန္းေ႐ႊအုပ္စုလို႔ ပုဂၢလသေဘာ ေျပာလို႔မရ၊ (၇၄) ဖြဲ႔စည္းပံု၊ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုၿပီး အေကာင္အထည္ ပိုင္းျခားၿပလို႔မရ၊ စစ္အုပ္စုဆိုတာ သေဘာတရား အႏွစ္သာရ ျဖစ္တယ္။  အဲဒီ့ သေဘာတရား အႏွစ္သာရကို ကိုယ္က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ႏိုင္ရမယ္။

အႏွစ္ငါးဆယ္မွာ ဘယ္နာမည္နဲ႔ အုပ္စိုးစိုး စစ္အုပ္စုဟာ

(၁) ေျမ႐ွင္ေဒသရာဇ္ စ႐ိုက္လကၡဏာ အျပည့္႐ိွတယ္။

(၂) အရင္း႐ွင္ စ႐ိုက္လကၡဏာ အျပည့္႐ိွတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေတြ၊ ဦးပိုင္ေတြဆိုတာ သညာေတြ။  တကယ္က ေျမ႐ွင္ပေဒသရာဇ္ နဲ႔ အရင္း႐ွင္စံနစ္ကို ခြဲေ၀ယူထားတာ။

လက္ပံေတာင္း (လက္ပေဒါင္း) ဟာ ဒီလကၡဏာ (၂) ရပ္ရဲ႕ တိုက္႐ိုက္ ရလာဒ္ပဲ။

စစ္အုပ္စုဟာ (၃) ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လည္းျဖစ္တယ္။

ျပည္ေထာင္စု အႏွစ္သာရ မေဖာ္ေဆာင္ဘဲ ပေဒသရာဇ္ လက္နက္ ႏိုင္ငံေတာ္အသြင္ က်င့္ၾကံၿပီး ဘံုအမ်ဴိးသားေရး ၀ါဒ အာ႐ံုအမွား ေဖာ္ေဆာင္တယ္။  ကခ်င္အေရးဟာ ဒီ ဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ႕စ႐ိုက္ရဲ႕ တိုက္႐ိုက္ ရလာဒ္ပဲ။

စစ္အုပ္စုဟာ (၄) အထူးေျပာစရာ မလိုတဲ့ စစ္အာဏာ႐ွင္ျဖစ္တယ္။

ဒီစ႐ိုက္ (၄) မ်ဴိးက ရ႐ိွသမွ်ရဲ႕ အက်ဴိးစီးပြားဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အက်ဴိးစီးပြားျဖစ္တယ္။

အႏွစ္ငါးဆယ္ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္တဲ့၊ ထိန္းသိမ္းတဲ့ ကာကြယ္တဲ့ အရာဟာ ဘယ္ဖြဲ႔စည္းပံုမွ မဟုတ္၊ ဒီအက်ဴိးစီးပြား အႏွစ္သာရကိုပဲ ျဖစ္တယ္။  တိုက္ရမယ့္ ဘံုရန္သူဆိုတာ အဲဒီ့ စစ္အုပ္စု အက်ဴိးစီးပြားက အပ အျခားအရာ မဟုတ္ဘူး။

စစ္အုပ္စု အက်ဴိးစီးပြားမထိခိုက္ဘဲ အမ်ားေကာင္းက်ဴိး ခ်မ္းသာ ဘယ္လိုမွ မရႏိုင္ဘူး။  စစ္အုပ္စု အက်ဴိးစီးပြားနဲ႔ အမ်ားေကာင္းက်ဴိး ခ်မ္းသာကို ဘယ္သင္းက အေရးသာသလဲက လြဲၿပီး၊ ဆန္းစစ္ပိုင္းျခား႐ံုက လြဲၿပီး ဒီ့ျပင္နည္းနဲ႔ ဘံုရန္သူကို တိုက္ႏိုင္မယ္ မွတ္ၾကသလား။

လင္းထင္

××××××××××××××

မိုးမခ တြင္ တင္ဆက္ထားသည့္ လင္းေအးထင္ (လင္းထင္) ၏ ကဗ်ာ၊ စာ ေဟာင္းမ်ား ျပန္ဖတ္လိုပါက --

၀၁) ဘာလဲဟဲ့ ရင္ၾကားေစ့ေရး
http://moemaka.com/archives/40675
http://www.moemaka.blogspot.com.au/2014/11/blog-post_14.html

၀၂) ေက်ာင္းသားမုန္းေရာဂါရွင္ ဘယ္သူက ပေရာက္ဇီလဲ
http://gita.cc/?p=42282
http://www.moemaka.blogspot.com.au/2015/02/blog-post_23.html

၀၃) ငရဲလမ္းလိုက္မွ ဘာ ေမွ်ာ္လင့္ရဦးမလဲ
http://moemaka.com/archives/40853
http://www.moemaka.blogspot.com.au/2014/11/blog-post_212.html

၀၄) မီးဗံုး အပစ္ ခံရတဲ့ ဆင္ျခင္တံု တရား
http://moemaka.com/archives/41023
http://www.moemaka.blogspot.com.au/2014/11/blog-post_761.html

၀၅) ဘာသာေရးဟာ ေလာကီေၾကာင္းမွာ စပ္ယွက္ သင့္မသင့္
http://www.moemaka.blogspot.com.au/2013/07/linn-htin-religion-and-community-to-be.html

၀၆) အလကား မတ္တင္း အမ်ဴိးသား ကဗ်ာဆရာႀကီး ကိုေခ်ာ
http://moemaka.com/archives/39648
http://moemaka.blogspot.com.au/2014/09/blog-post_42.html

၀၇) ဂိုဂင္နီ
http://moemaka.blogspot.com.au/2013/08/linn-htin-essay.html

၀၈) အပၸမာေဒန သမၼာေဒထ
http://gita.cc/archives/41882
http://moemaka.blogspot.com.au/2015/01/blog-post_201.html

၀၉) ႐ုပ္ခ်ည္း႐ိွတဲ့ ျဗဟၼာလို
http://gita.cc/archives/42844
http://www.moemaka.blogspot.com.au/2015/03/blog-post_581.html

၁၀) ေအာ့ဖ္လုိင္း
http://moemaka.com/archives/41769
http://www.moemaka.blogspot.com.au/2015/01/blog-post_36.html

၁၁) မဒမ္တူးဆိုး ဖေယာင္းရုပ္
http://moemaka.com/archives/41676
http://www.moemaka.blogspot.com.au/2015/01/blog-post_53.html

၁၂) ဥၾသဆြဲ ေတးခ်င္း
http://moemaka.com/archives/41280
http://www.moemaka.blogspot.com.au/2014/12/blog-post_20.html

၁၃) မႏၲေလးကို ေရာက္ခဲ့တယ္
http://moemaka.com/archives/41135
http://moemaka.blogspot.com.au/2014/12/blog-post_52.html

၁၄) ဘုရားေပၚမွာ
http://moemaka.com/archives/41118
http://www.moemaka.blogspot.com.au/2014/12/blog-post_22.html

၁၅) လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၅) ႏွစ္
http://moemaka.com/archives/41080
http://www.moemaka.blogspot.com.au/2014/12/blog-post_43.html