ကိုုသန္းလြင္ - အစိုးရ၏ျပည္သူသို႔တင္ရွိေနေသာေၾကြး


ကိုုသန္းလြင္ - အစိုးရ၏ျပည္သူသို႔တင္ရွိေနေသာေၾကြး
(မိုုးမခ) ဧျပီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၅

(၁)
၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းသည္ဟု ဆိုခါ  တိုင္းျပည္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထား သည့္ အစိုးရအဖဲြ႕ ကိုေထာင္ခ်ပစ္ခဲ့ပါသည္၊ တိုင္းျပည္ကိုကယ္တင္ရန္ဟုေၾကြးေၾကာ္ျပီး  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကိစၥ အ၀၀ကိုတာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္၊ တိုင္းျပည္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားၾကီး တခုလံုးတြင္ ေနရာအႏွံ့ ရာထူးအဆင့္ဆင့္တို႔၌ စစ္သားမ်ားႏွင့္ အစားထိုးတာ၀န္ေပး ခဲ့ပါသည္၊ တေသြး၊ တသံ၊ တမိန္႔ ျဖင့္ အထက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ခ်မွတ္လိုက္ေသာ အမိန္႔ ကိုေအာက္ေျခမွ တသေ၀မတိမ္း လိုက္နာၾကရျပီး ထိုသို႔ မလိုက္နာသူ မ်ားမွာ ရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္း၊ အျပစ္ေပးခံရျခင္းမ်ား ကိုၾကဳံၾကရပါသည္၊

ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟုေၾကညာကာ ယခင္နည္းမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ၾကိဳးစားေနၾကပါသည္၊ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀) ေက်ာ္မွ် စစ္တပ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကျခင္း၏ အက်ိဳးရလာဒ္ကိုယေန႔ ျမန္မာျပည္ အေျခ အေနမ်ားကိုၾကည့္ျပီး၊ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ႏိုင္ၾကပါသည္၊ အဖက္ဖက္ကအားရ ဂုဏ္ယူစရာမရွိပါ၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾကီးမားခန္႔ညားေသာ အေဆာက္အဦးၾကီးမ်ားေဆာက္လုပ္ကာ အ၀တ္အစား သစ္သစ္ လြင္လြင္ျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ၾကီး မ်ား၊ တိုင္းျပည္ေရးရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနၾကေသာ္လည္း ျပည္သူျပည္သား အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲတြင္း သံသရာ တြင္တ၀ဲ၀ ဲလည္ေနၾကရဆဲျဖစ္ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ားက မိမိဖါသာ ခရိုနီဟူေသာ လူတန္းစားကို ဖန္တီးျပီး ထိုသူတို႔မွတဆင့္ မိမိအိပ္ထည္းသို႔ ပိုက္ဆံ၀င္လာေအာင္လုပ္ၾကရပါသည္၊ ခရိုနီ သူေဌးၾကီးတဦးက “သူအိမ္ေဆာက္ မေပး ဘူး ေသာ ၀န္ၾကီးမရွိပါ” ဟုေျပာေနသံကို ၾကားရဘူးသည္၊ ထိုစကားသည္ အဘယ္မွ် မွန္သည္ကို ကြ်န္ေတာ္ မသိပါ၊ သို႔ေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးမွာ ခရိုနီ စီးပြားေရး ဟု ေခၚရေလာက္ ေအာင္ ခရိုနီမ်ားႏွင့္ ၾကီးစိုးေနေသည္ မွာ အထင္အရွားပင္ ျဖစ္ပါသည္၊

တိုင္းျပည္မွာ ျခစားအက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းေတြကို ေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္၊ ျခစားတတ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အက်င့္ ပ်က္လုပ္ရပ္ကို ေတြ႔ရွိျပီဆိုသည္ႏွင့္ စစ္ေဆး၊ အျပစ္ေပးရံုသာျဖစ္ပါသည္၊ ယခင္အစိုးရေခတ္က ခိုး၀ွက္ျပီးခ်မ္းသာ သူေတြကို အျပစ္မေပးႏိုင္ဘူးဆိုေစ  ယခုအခ်ိန္မွစျပီး ကာကြယ္တာဆီး အျပစ္ေပးမည္ဆိုလ်င္ ႏွစ္ေပါင္းအနည္း ငယ္ အတြင္း ျခစားအက်င့္ပ်က္မႈေတြ ပေပ်ာက္သြားရပါမည္၊

သို႔ပါလ်က္ ခိုး၀ွက္သူ ျခစားအက်င့္ပ်က္သူမ်ားကို အစိုးရကဖမ္းဆီျခင္းမရွိ၊ စစ္ေဆး အျပစ္ေပးျခင္းမရွိ၊ ဆိုင္ရာပိုင္ရာ ေတြႏွင့္ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းေတြကို လစ္လ်ဴရႈထားျခင္းမွာအစိုးရ၏တာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈသာျဖစ္ပါသည္၊

ျပည္သူတို႔ခံစားရေသာ အေျခအေနမွာ တိုးတက္မႈမရွိ၊ တိုင္းျပည္ၾကီးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိရျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရ တြင္  တာ၀န္ရွိပါသည္၊ ျပည္သူတို႔ အေပၚ အေျခအေနေကာင္းေတြ ျဖစ္ေပၚေစရန္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္မွာ တာ၀န္ရွိခဲ့ ပါသည္၊ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူတို႔အေပၚအေၾကြးေတြ တင္ရွိေနပါသည္၊ ထိုေၾကြးေတြကို ေပးဆပ္ရန္၊ ျပည္သူ တို႔ လူေနမႈ အဆင့္ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ေနပါသည္၊ 

(၂)

မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္တြင္ တကၠစီေမာင္းသူ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္စကားေျပာရသည္၊

 “  အဆိုးဆံုးကေတာ့ လမ္း ေတြေပၚမွာ ကူညီရိုင္းပင္းခ်င္တဲ့စိတ္ ေပ်ာက္သြားတာဘဲဆရာ တခုခုျဖစ္ၾကည့္ လူေတြက၀ိုင္းၾကည့္ျပီး ေရွာင္သြားၾက တာဘဲဲ၊  ရဲႏွင့္ မပတ္သက္ခ်င္ၾကတာဘဲဆရာ ’’

“ ျပႆနာ ျဖစ္လို႕ကေတာ့ ဟန္းဖုန္းေတြနဲ႕ေခၚ၊ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ လူၾကီးက ယူနီေဖာင္းအျပည့္နဲ႔ ေရာက္လတာဘဲ သူက သူ႕လူဘက္ကေနဆုံးျဖတ္မွာဘဲ၊ နားမလည္လို႕ကေတာ့ခံေပေတာ့”

ျမန္မာတ္ို႔၏ ျဖဴစင္လွစြာေသာ ကူညီရုိင္းပင္းတတ္သည့္ စိတ္သည္ အလြန္ထူးျခားသည့္စိတ္ျဖစ္ပါသည္၊ ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာ ေသာ ျမန္မာတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားမွာ ကမၻာၾကီးတစ္ခုလုံးက သတိျပဳမိရေသာအရာ မ်ားျဖစ္ပါသည္၊ ယခု ထုိလွပေသာ ျမန္မာ တို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားသည္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျပီေလာ ဟုတကၠစီဆရာက ျငီးတြားသည္၊ သူ႔ေတြ႕ဖူးေသာလမ္းေပၚမွ ကား Accident ျပႆနာမ်ား အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ကို ေျပာျပေနပါသည္ ။

ထို႔ျပင္ ’’တစ္ခါတုန္းက ယုဇနပလာဇာေရွ႕လမ္း၊  ကား ၾကပ္ေနလို႔ေနာက္ဖက္ ေကြ႕လမ္းက ၀င္မိပါတယ္၊ လမ္းေပၚမွာ ကားတစ္စီးက ပိတ္ရပ္ထားျပီးလူက ေပ်ာက္သြားေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ မွာ ေရွ႕တုိးမရ ေနာက္ဆုတ္မရနဲ႔ ကားေပၚမွာ ၂နာရီေလာက္ဒုကၵခံ လုိက္ရတယ္” ဟုဆုိသည္။

ကားလမ္းကိုပိတ္ျပီးရပ္ထားေသာကားကို ဖယ္ရွားရန္၊ ထိုဒရိုင္ဘာကိုပညာေပးရန္၊ လမ္းကိုရွင္းေပးရန္ ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါသနည္း၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးစံနစ္ၾကီးကို တာ၀န္ယူထားသူတို႔၌ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနေတြကို ျပဳျပင္ရန္ နည္းလမ္းေတြမရွိျပီေလာ၊ ေနကက်ဲက်ဲေတာက္ပူေနသည္၊ ကားအျပင္ကိုမထြက္ရဲ ကားေတြကမေရြ႕၊ ထိုအရာ ေတြကို ေလာကငရဲဟုအခ်ိဳ႕ကေခၚၾကသည္၊ အမွန္မွာလူကဖန္တီးေသာ ျပႆနာေတြ မျဖစ္ေစရန္ ၊ျဖစ္လာလ်င္  ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း ေတြကို  တာ၀န္ရွိသူေတြက စီမံထားရွိရပါမည္။

(၃)

ကြ်န္ေတာ့္တြင္တူမတေယာက္ရွိရာ ခုႏွစ္တန္းတြင္ ျမိဳ႔နယ္လူရည္ခြ်န္အေရြးခံရပါသည္၊ သူ႔ကို သူ႔မိဘေတြက အစိုးရ ေက်ာင္းမွ ႏႈတ္ျပီး ေရဦးရွိ အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းေဘာ္ဒါသို႔ ထားရန္ စီစဥ္ေနၾကပါသည္၊ ထိုေဘာ္ဒါေက်ာင္းက သမီး ျဖစ္သူကို လက္ခံရန္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ရေရးအတြက္ က်ပ္ တသိန္းေပးသြင္းရပါသည္၊ အေရြးမခံရပါက ထိုေငြ ကိုျပန္မေပးေတာ့ပါ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရ တန္းေက်ာင္းသားဘ၀က အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းသည္သာ တခုတည္း ေသာ ပညာသင္ရာဌာနျဖစ္ပါသည္၊ အခုမိဘေတြက ေငြကုန္ေၾကးက် ၾကီးစြာခံ၍ အျပင္ေက်ာင္းမွာထား ၾကရျခင္းျဖစ္ပါ သည္၊ သူတို႔ရင္ထဲမွာ ဘယ္လိုရွိမည္မသိ၊ အစိုးရေက်ာင္းက ႏႈတ္ရမွာဆိုေတာ့ အဖိုးျဖစ္သူ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ဘယ္လိုမွ စိတ္က မေကာင္းႏိုင္၊ အစိုးရေက်ာင္းကို အားမကိုးရေသာ အေျခအေနမွာ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္၊

မႏၱေလးျမိဳ႔ေန ေနာက္ထပ္တူမတေယာက္မွာ ရ တန္းအထိ အျပင္ ပရိုက္ဗိတ္ ေက်ာင္းမွာေနခဲ့သည္၊ အဂၤလိပ္စာကို အထူးျပဳ သင္ၾကား ေသာေက်ာင္းျဖစ္သည္၊ အခု သူတို႔က ဆယ္တန္းေအာင္လ်င္ ဆရာ၀န္လိုင္းကို ရႏိုင္ရန္ အစိုးရေက်ာင္း ကိုေျပာင္းျပီး ထားၾကမည္ဟုဆိုသည္၊ ပဌမ တူမႏွင့္ ေျဗာင္းျပန္လိုက္ေနေသာ ဆရာ၀န္ျဖစ္ခ်င္သည့္ ကေလး၏မိဘမ်ားက ဘယ္လို ေတြးသည္ ကြ်န္ေတာ္နားမလည္၊ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မယံုစားရေသာ ပညာေရးစံနစ္ၾကီးကို သာအျပစ္ဖို႔ မိ ေတာ့သည္၊

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားေလးစားေလာက္သည့္ ပညာသင္ရာဌာနၾကီးမ်ား မရွိေတာ့သည့္နည္းတူ အမ်ားက အားကိုး ရသည့္ပညာေရးစံနစ္ၾကီး မရွိေတာ့သည္မွာလည္း အမ်ားသိျဖစ္ပါသည္၊ အစိုးရ က ပညာေရး ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား တြင္ စစ္ဗိုလ္ေတြကို ေနရာေပးခါ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ခဲ့ၾကျပီး ရလာဒ္မွာ လူငယ္ လူရြယ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို ပညာတတ္ ကေလး မ်ားျဖစ္ေအာင္ ပညာသင္မေပးႏိုင္ေတာ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ လူငယ္ ကေလးမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၊ မန္ေနဂ်ာေကာင္းမ်ား မေမြးထုတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားအတြက္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္းမ်ား ရွားပါးသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္လည္း အေျခအေနမွာ အားရွိစရာဘာမွမရွိ၊ အစိုးရ ေဆးရံုေဆးခမ္းမ်ားမွာ ရံပံုေငြ မလံု ေလာက္မႈ ႏွင့္ ကိုယ္သံုးရမည့္ ပါတ္တီးကို လူနာေတြက အျပင္မွ ၀ယ္လာၾကရပါသည္၊ ထိုျပႆနာေတြ ကိုေျဖရွင္း ရန္ နည္းလမ္းေတြ မရွိေတာ့ျပီေလာ၊ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြကအစ ျဖစ္ျပီဆိုသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေဆးရံု ေတြကို သာ အားကိုး ေနရျခင္းမွာ ျမန္မာ့ေဆးေလာက ၏ခ်ိဳ႔ယြင္းေနမႈကိုျပပါသည္၊ ကြ်န္ေတာ္သိေသာ ဆရာ၀န္ဘြဲ႔ရ တေယာက္ မွာ ေက်ာင္းျပီး ကတည္း က အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းေတြ ေရာင္းေနေလသည္၊

တရားစီရင္ေရးကိစၥေတြမွာလည္း စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာမ်ားကိုသာ တခုျပီးတခုၾကားေနရပါသည္၊ေက်ာင္းသားေတြက ဆႏၵထုတ္ေဖၚသည္၊ တာ၀န္လက္ပါတ္နီႏွင့္ လူမ်ားက ထိုက်ာင္းသားေတြကို ရိုက္ႏွက္ ႏွိမ္နင္းရန္ ဘယ္သူက စီစဥ္လိုက္ သည္မသိ၊ ထိုအၾကမ္းဖက္မႈတရားခံကို ထုတ္ေဖၚရန္ အစိုးရက စိတ္၀င္စားဟန္မျပေခ်၊ မၾကာမီကမွ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဆႏၵျပသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစိုးရက ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းျပခဲ့ပါသည္၊ ထိုလုပ္ရပ္ကို အတုယူ သင့္ပါလ်က္ ရဲယူနီေဖါင္း၀တ္မ်ားက လက္ပံတန္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးၾကျပန္ပါသည္၊ ထိုစိတ္ မခ်မ္းေျမ့ ဘြယ္ကိစၥမ်ားမွာ အစိုးရ၏လုပ္ရပ္ကို အၾကည္ညိုကင္းမဲ့ေစႏိုင္ပါသည္၊

(၄)

ႏိူင္ငံတကာျမိဳ႕ၾကီးေတြမွာ လူအေျမာက္အမ်ားကိုတေနရာမွတေနရာသို႔ အျမန္ပို႔႔ႏိုင္ေသာ ရထားေတြ၊ ကားေတြရွိၾက သည္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ မီးရထားပို႔ေဆာင္ေရး စံနစ္မွာ အႏွစ္၅၀ေလာက္ေနာက္က်ေနပါျပီ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေန လူထု အတြက္ ျမိဳ႕ပါတ္ရထား ေျမေအာက္ရထား စံနစ္ေတြ ရွိရန္ လိုသလို၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလး-ျမစ္ၾကီးနား - ေမာ္လျမိဳင္ ျမိဳ႕ၾကီး ေတြသို႔သြားေသာ Bullet Train ေတြရွိရန္လုိအပ္ေနပါသည္။ ရန္ကုန္မႏၱေလး ခရီးမွာ သံုးနာရီထက္ပို မၾကာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္၊

ျပည္သူကိုပို႔ေဆာင္ေပးေသာ Bus Car ေတြမွာ Air Con Bus ေတြျဖစ္ရန္လိုသလို ကားတစီးလာသည္ႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ ၾကိတ္္ထိုးကာ တိုးေ၀ွ႔တက္ရေသာ အျဖစ္ေတြကလည္း မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။ ၄င္းတို႔မွာ လူဖန္တီးေသာ ငရဲဟုသာ ဆိုရေတာ့မည္၊

လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္တာေတြေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမျပည့္သည့္ျပႆနာ ရွိေနပါသည္။လွ်ပ္စစ္က မလုံေလာက္ေသာအခါ ေလေအးစက္ကို အသုံးခ်၍မရ။ လူတိုင္းက step up ထရန္စေဖာ္မာ ေတြသံုး ၾကရေသာအခါ မသုံးႏုိင္သူေတြက လက္မိႈင္ခ်၍သာ ေနၾကရသည္။

“ေခတ္သစ္၏ တီထြင္မႈမ်ားတြင္ ေလေအးစက္ တီထြင္မႈက လူ႕ဘ၀တြင္အေျခအေနေတြကို အေကာင္ဆုံးေျပာင္းလဲ ေစခဲ့ပါသည္”  ဟု စကၤာပူ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး လီကြမ္ယူး က ေျပာခဲ႔သည္၊ ထိုေခတ္သစ္၏ တီထြင္မႈ မ်ားသည္ျမန္မာ ျပည္သူတို႔လက္၀ယ္သုိ႔ မေရာက္ႏိုင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ရာသီဥတုပူျပင္းေသာ ကာလတြင္ ေနစရာမရွိ၊ ေန၀င္ခ်ိန္ကိုသာ ထိုင္ေစာင့္ေနရေသာ အေျခအေနမွာ စက္မႈဖြံ႕ ျဖိဳးမတိုးတက္စဥ္က ကမၻာဦးလူသားတို႔၏ အေျခအေနသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာၾကီးက တဟုန္ထိုး တိုးတက္ေနခ်ိန္မွာ လူတို႔၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈညံံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုထံ လွ်ပ္စစ္အလုံအေလာက္ မေရာက္ရွိျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ပါ။

စက္မႈထြန္းကားေသာေခတ္ၾကီးမွာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေစရန္ အလြယ္တကူလုပ္ေပး၍ရပါျပီ၊ က႑ အသီးသီး၌ ပညာရွင္အသီးသီးမွာ ျပည္တြင္းမွာ၄င္း၊ ျပည္ပတြင္၄င္း အလြယ္တကူ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ တာ၀န္ေပးႏိုင္ၾကပါျပီ၊ အစိုးရ၏ တာ၀န္မွာ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးကို ဦးတည္အလုပ္လုပ္ၾကရန္သာျဖစ္ပါသည္၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည္သူတို႔ လက္၀ယ္ သို႔ လံုေလာက္ေအာင္မေရာက္ရွိဘဲ ရံပံုေငြ မ်ားမွာဇီးသီးဗန္း ေမွာက္သကဲ့သို႔ ကြဲျပားကုန္ၾကပါသည္ ဟု အရာရွိၾကီးတဦးေျပာသံကို ၾကားလိုက္ရဘူးပါသည္၊

စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ လူ႔အသံုးအေဆာင္၊ လူမႈ႔အဆင့္အတန္းျမင့္မားေစေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့ ေသာ္လည္း လူထုက မသံုးစြဲႏိုင္ၾကပါ၊ ပညာတတ္ဦးေရမ်ားျပားျပီး၊ သယံဇာတ ႏွင့္ အကြက္အကြင္းက်ယ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ဤလူမႈဒုကၡမ်ား ရွိေနျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ၊ 

ေႏြရာသီေရာက္၍ ပူျပင္းခ်ိန္တြင္ ေရမလာသည္မွာလည္း လူမႈဒုကၡၾကီးျဖစ္ပါသည္။ အထပ္ျမင့္ေနမိသူတို႔မွာ ပို၍သာ ဆုိးေတာ့သည္။ အစိုးရက ဤုအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူျပည္သားအားလုံး၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္အားလုံးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရပါမည္၊ လူဦးေရတိုးပြားလာေသာ ေခတ္ၾကီး တြင္ ထိုလူဦးေရကို ေနစရာ အမိုးအကာမ်ား ဖန္တီးေပးဖို႕ လူေနတိုက္တာ အေဆာက္ အဦးေတြေဆာက္ျပီး ျပည္သူေတြ ကို ေနရာေပးရပါမည္၊

(၅)

တခါက ေတာင္ဒဂုံ ရွိ အိမ္ႏွင့္ လမ္းေဘးဓါတ္တိုင္သို႔ ဆက္သြယ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ ဆားဗစ္(စ) ၾကိဳးကို သူခိုးက ျဖဳတ္ျပီး ခိုးသြားပါေလသည္၊  ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဘာလုပ္ရ ဘာကိုင္ရမည္မသိ ၊ ရဲစခန္းသို႔ သြားျပီးအေၾကာင္းၾကားရသည္။ ရဲႏွစ္ေယာက္လိုက္လာပါသည္၊ သူတို႔လည္းဘာမွ အကူအညီမေပးႏို္င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပန္ေတာ့မယ္ဟု ႏွစ္ခါႏႈတ္ဆက္ ေနေသာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ တစ္ေသာင္းႏွင့္ ေငြ၂ေသာင္း ထုတ္ေပးလိုက္ရပါသည္၊ သူတို႔အၾကံေပးေသာေၾကာင့္ လိုင္းမင္းကို ဆက္သြယ္ေသာအခါ လို္င္းမင္းက ၀ါယာၾကိဳးဖိုးဆိုကာ ပိုက္ဆံ၂ေသာင္းခဲြေလာက္ေပးလိုက္ေတာ့ ၾကိဳးအသစ္ကိုဆင္ေပးသြားပါသည္။

အလုပ္သေဘာအရ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းကို အပ်က္ခံ၍ မရပါ။ သို႔ေပမဲ့ ဖံုးလိုင္းပ်က္သည္က အၾကိမ္ၾကိမ္၊ ဖံုးေခၚျပီး အပ်က္တိုင္ေနရံု ျဖင့္ ဘာမွ ထူးျခားမလာ၊ လိုင္းမင္းကိုသာ ေခၚၾကရသည္၊ လိုင္းမင္း တစ္ခါေခၚလ်င္ ေျခၾကြခ ၃၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ ေပးရပါသည္၊ ပိုက္ဆံေပးရသည္ထက္ စိတ္ေသာက ေရာက္လိုက္ရသည္က ေသြးပ်က္ေလာက္သည္၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာယိုယြင္းေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို အစိုးရက စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုပါသည္။

တစ္ခါကလည္းအိမ္ကို သူခိုးကေဖာက္ျပီး ပစၥည္းေတြ မ သြားေသာေၾကာင့္ ရဲႏွင့္ပတ္သက္ရျပန္သည္၊ ရဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔က စာေရးသား တိုင္ၾကားရမည္ဟုဆိုသည္၊ အိမ္မွာေနသူေတြကို မသကၤာေသာေၾကာင့္သူတို႔ကုိ ေခၚစစ္မည္ဟုဆိုသည္၊ကြ်န္ေတာ္တ္ို႔က ပစၥည္းျပန္ရဖို႔ကိစၥကို လက္ေလ်ာ့လိုက္ၾကပါသည္၊ အိမ္ရွိလူကုန္ု တစ္ဦးစီရဲစခန္းကို သြားျပီး  အစစ္ခံရမည့္ကိစၥကုိ ကြ်န္ေတာ္တို႔မေတြး၀ံံ့ပါ။

အစိုးရတရပ္သည္ ျခစားမူေတြကုိလည္း မတိုက္ဖ်က္၊ ျပည္သူ တို႔လုိအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္းမျဖည့္ဆည္းေပးဘူး ဆိုလ်င္ အစိုးရတာ၀န္ေက်ပြန္သည္ဟုမဆိုနိင္ပါ။

(၆)
ကြ်န္ေတာ္သည္ ဘယ္အစုိးရတက္၍ ဘယ္သူေတြအာဏာရသင့္သည္ဟု မေ၀ဖန္လိုပါ၊ သို႔ေပမဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြယူထား သည့္  အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ျပည္သူတ္ို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဆိုျခင္းကို အထူးျပဳ ေျပာလိုပါသည္၊  အစိုးရလုပ္သူေတြ က လစ္လ်ဴရႈထားလ်င္ တာ၀န္မဲ့သူမ်ား အေပၚျပည္သူက ပုိမိုအၾကည္ညိဳမဲ့ လာရန္ သာ အေၾကာင္းရွိပါသည္၊ အေျခခံ လူမႈျပႆနာမ်ားနည္းပါးျပီး၊ အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ေနႏိုင္ၾကျပီဆိုလ်င္ ဘယ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူက ေထာက္ခံၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာျပည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဘူး၊ စံနစ္က တကယ္မေျပာင္းေသးဘူး၊ အရင္အတိုင္းပါဘဲ ဆိုသည့္ ေ၀ဖန္သံမ်ားကို အျမဲတေစ ၾကားေနရပါသည္၊ ျပည္သူေတြ မွာလည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား စီစဥ္မေပးႏိုင္မႈေၾကာင့္ ၾကံုေနၾကရသည့္ လူမႈဒုကၡေတြကလည္း မ်ားျပားလွပါသည္၊

ထိုသို႔ အစီအစဥ္ညံ့ဖ်င္းတာေတြကို မျပဳျပင္ ႏိုင္ျခင္းမွာ အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ အစိုးရႏွင့္ အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ လာခဲ့ ၾကသူမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟုကြ်န္ေတာ္ယူဆပါသည္၊ အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ တင္ရွိေနေသာ ေၾကြးေတြ ရွိေနပါသည္၊ ထိုေၾကြးေတြကို အျမန္ဆံုး ဆပ္ၾကရပါမည္၊


ကိုသန္းလြင္